BioAktiv CZ
Doporučení

Aktuální doporučení na květen 2023

18. 5. 2023, Ing. Martin Bohuněk, MBA

V porovnání s loňským rokem je na nás letošní květen srážkově milosrdný. Na většině lokalit díky tomu sledujeme porosty v dobré kondici, ale vzhledem k podmínkám také pod větším tlakem chorob. Jsme tu pro vás s dalším vydáním aktuálního plodinového doporučení.

Kukuřice

Kukuřice jsou zaseté a vzchází. Vzhledem k chladnějšímu průběhu počasí, pozdějšímu setí i místy mokřejším pozemkům doporučujeme kukuřice podpořit aplikací PlantAktivu pro rostliny v dávce 1 kg/ha spolu s herbicidem:

  • nastartuje mineralizačně – nitrifikační procesy
  • rychle zpřístupní živiny rostlině
  • intenzivně podpoří zakořenění
  • urychlí vývoj porostu

PlantAktiv působí přes půdu, a proto je ideální pro podporu rostlin s malou listovou plochou – to jsou momentálně právě kukuřice, nebo cukrová řepa či sója. Jde o jednoduchou a osvědčenou aplikaci, která urychlí vývoj porostu a díky podpoře zakořenění zvýší i odolnost kukuřic v průběhu léta. A jelikož je výživa kukuřice často postavena na organickém přihnojení, je důležité zmínit, že PlantAktiv zvyšuje využitelnost živin z organických hnojiv, takže s přihnojením kejdou, kaly nebo hnojem je to velice synergická aplikace.

Pokud aplikujete postemergentní herbicid mezi 4-6 listem, je vhodné aplikaci doplnit také o mikroprvky, na což kukuřice výborně reaguje. S postemergentním herbicidem je osvědčená kombinace PlantAktiv 1 kg/ha + AktiFer Micro 1 l/ha. V případě problému s fosforem v dané lokalitě a pro intenzivnější stimulaci je vhodná kombinace PlantAktiv 1 kg/ha + AktiFer Micro 0,5 l/ha + AktiFer SuperPhos+Cu 1 l/ha.

Tato aplikace standardně zvyšuje výnos o 10-12 %!

Cukrová řepa

Cukrová řepa bude v letošním roce při dobrém výnosu velice rentabilní, pokud uděláme výnos. Stane se tak pravděpodobně královnou plodin. Každý vstup se proto vyplatí! Porosty cukrovky jsou letos poměrně nevyrovnané. Průběh počasí je zatím zkouší přízemními mrazíky, nadbytkem vody, nedostatkem kyslíku i pozdním setím. Hlavní výzvou bude stresované, nebo pozdě založené porosty dostat včas do kondice hned jak se oteplí. Správné vedení porostu bude klíčové pro vysoký výnos a listová výživa i stimulace v tom budou hrát významnou roli.

Cukrová řepa má teď malou listovou plochu, a proto pro první podporu volíme PlantAktiv pro rostliny, který funguje přes půdu a rostlinu podpoří v příjmu živin a zakořenění. Díky půdnímu účinku se využije 100 % aplikovaného přípravku společně s herbicidem a rostlinu nakopne a urychlí zavření řádků.

Po vytvoření dostatečné listové plochy je dobré navázat na podporu aplikací fosforu s manganem, borem a cytokininy v podobě AktiFer Grow (dávka 2 l/ha) společně s herbicidem. To umocní vývoj kořene a dodá rostlině potřebnou energii v podobě fosforu a aminokyselin.

V průběhu léta poté doporučujeme k fungicidním aplikacím přidávat měď a látky tlumící stres z vysokých teplot a nedostatku srážek, protože udržení dostatečné listové plochy je u cukrovek klíčovým předpokladem pro dobrý výnos. S fungicidní aplikací proto aplikujeme opakovaně 0,7-1 l/ha AktiFer SuperPhos+Cu s vysokým obsahem fosforu a draslíku pro podporu cukernatosti, mědi na ozdravení a prolinu pro zvýšení odolnosti vůči vysokým teplotám i přísušku. Je to vhodná podpora fungicidního ošetření a dokáže výrazně zvýšit úspěšnost ochrany proti cerkosporióze a snížit tím náklady při pěstování cukrové řepy.

Mák

V přízemní řůžici přidejte AktiFer Grow v dávce 2 l/ha, který intenzivně podpoří růst a dodá mikroprvky. S močovinou tím urychlíte i regeneraci po stresech. Pro efektivní dodání fosforu, využití dusíku a ochranu proti plísni makové aplikujte AktiFer SuperPhos + Cu ve fázi přízemní růžice až butonizace v dávce 0,6 – 1 l/ha. Jedná se o intenzifikační listovou aplikaci a osvědčenou metodu potlačování plísně makové.

Ochrana proti houbovým chorobám s podporou výživy

Pšenice ozimá

Jaro je zatím chladné, teploty velice proměnlivé a často vidíme nevhodné podmínky pro aplikace v pšenicích. Proto jsou porosty v různých fázích i stavu od sloupkování po metání. Porosty pšenic jsou převážně solidní a klíčová je teď hlavně jejich ochrana proti houbovým chorobám, která nám pomůže zabránit ztrátám na výnosu. Porosty jsou plné padlí, stéblolamů, braničnatek a rzí. Je třeba dobré ošetření proti chorobám a uchránit praporcový list, případně i klas. Pro zvýšení účinnosti fungicidů, snížení rizika ztrát i případné úspory v ochraně doporučujeme v těchto fázích intenzivně využívat listová hnojiva s fungistatickým efektem, která podporují účinek fungicidní ochrany a zároveň dodávají antistresový a stimulační efekt mimokořenové výživy. U silných porostů s vysokým výnosovým potenciálem doporučujeme spolu s fungicidem aplikovat 0,5-1 l/ha AktiFer Green + 1 l/ha AktiFer S, čímž podpoříte odolnost vůči chorobám i finální výnos. Fingicidům to dodává silný green efekt a podporuje přirozenou odolnost rostliny.

V případě silného tlaku chorob můžete do fungicidních aplikací přidat AktiFer SuperPhos + Cu v dávce 0,7 l/ha a 1l/ha AktiFer S, který razantně podpoří fungicidní aplikaci a dodá fosfor s mikroprkvy a sírou pro výkonný metabolismus.

Ječmen jarní

U horších porostů lze ještě aplikovat razantní stimulaci v kombinaci 1 kg/ha Plantaktivu pro rostliny společně s 2 l/ha AktiFeru Grow pro rychlou podporu zakořenění i odnožení. Většina porostů ale vypadá solidně a je dobré je s prvním krácením podpořit aplikací živin přes list. Nejčastěji aplikujeme s regulací AktiFer SuperPhos + Cu pro dodání fosforu, dezinfekci a využití dusíku v rostlině. Tím odkládáme potřebu fungicidu co nejdéle ke klasovému ošetření a zároveň využíváme maximum dusíku v počátku růstu tak, aby nám nezůstával do zrna.

Řepka olejka

V případě silného tlaku chorob aplikujte s fungicidem 1 l/ha AktiFeru SuperPhos + Cu a AktiFer S, případně s lepením na zelné šešule s 10 kg rozpuštěné močoviny. Toto spojení podpoří fungicidní ochranu při silném tlaku chorob a podporuje HTS i olejnatost.

Brambory

U brambor je v T1 nutné aktivovat půdu a podpořit příjem živin, na což je ideální PlantAktiv pro rostliny, který stimuluje porosty přes půdu. V dalších fázích růstu aplikujte AktiFer Green a AktiFer SuperPhos + Cu jako prevenci proti plísním a na zvýšení příjmu a využitelnosti dusíku.

Oves

Stejně jako u ostatních obilovin je základem aplikace PlantAktivu, který spolehlivě nastartuje mineralizačně – nitrifikační procesy v půdě a doplní do ní kyslík, rychle zpřístupní živiny rostlině a intenzivně podpoří zakořenění. AktiFer Grow v dávce 2 l/ha dodá aminokyseliny pro rychlé budování hmoty a bor na zpevnění pletiv. Důležitá je také desinfekce porostů, toho docílíte aplikací AktiFeru SuperPhos + Cu v dávce 0,6 – 1 l/ha.

Slunečnice

V T1 aplikujte PlantAktiv pro rostliny s herbicidem do 5. až 6. listu. Aktivujete tím půdy, podpoříte příjem živin a rostliny budete stimulovat přes půdu. Pro slunečnici je základem výnosu vyživenost půdy a síla a počet jednotlivých rostlin, v opačném případě má malou kompenzační schopnost. V T2 aplikujte AktiFer SuperPhos + Cu, případně AktiFer Element S-800, čímž předejdete plísni ve druhé polovině vegetace a ochráníte rostliny proti vysokým teplotám. Slunečnice je 20 dní před a 20 dní po kvetení velice citlivá na nedostatky.

Sója

V T1 aplikujte PlantAktiv pro rostliny, čímž aktivujete půdu, podpoříte příjem živin a podpoříte zakořenění a počáteční růst u širokořádké plodiny. Také docílíte snížení citlivosti vůči přísušku. Pro dodání energie a mikroprvků můžete aplikovat i AktiFer Micro a AktiFer Green. Sója má vysoké nároky na srážky, a proto je dobré podpořit kořenový systém pomocí PlantAktivu pro rostliny, který mimo jiné zvyšuje i retenci vody v půdě.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer

Vybíráme pro vás

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem

AktiFer Grow

Chytré suspenzní listové hnojivo pro rané fáze růstu

AktiFer Micro

Vysoce koncentrované mikroelementární suspenzní listové hnojivo + S a Mg

AktiFer Green

Tekuté listové hnojivo s koncentrátem aminokyselin
Doporučujeme Sekce Reportéra