BioAktiv CZ
Doporučení

Listová výživa od dubna do srpna

19. 4. 2022, Ing. Martin Bohuněk, MBA

V dnešní době řešíme daleko vyšší odběry živin z půdy, vyšší ceny vstupů a možnosti jejich efektivního využití, užší střídání plodin, klimatické změny, vyšší tlak chorob a škůdců a rostoucí nároky na ekologii a preciznost. Proto musíme listové aplikace chápat jako komplexní zásah, který řeší nejen dodání potřebných živin, ale i další nutné zásahy do porostů. Nejvhodnější je listová výživa pro mikroelementy – živiny nedostatkové v klíčových fázích růstu a účinné látky, které pomáhají rostlině zvyšovat její přirozenou odolnost vůči biotickým a abiotickým stresům.

Ozimé obilniny a řepka

U ozimů už jsme v podzimní a jarní části vegetace z výživového hlediska učinili vše podstatné pro vyrovnanou výživu, strukturu a sílu porostu. Ve druhé polovině vegetace jde o udržení potenciálu porostů, zdravotního stavu a odolnosti hlavně vůči abiotickým stresům. Klíčem je dobré využití všech investic, které do porostů šly. To klade velké nároky na listové aplikace, které by měly poskytnout funkční fungicidní ochranu, výživu i podporu odolnosti vůči stresu.

Z výživového hlediska je potřeba především u řepek udržet zdravotní stav a dodat dostatek síry a mikroprvků kolem květu a po odkvětu. Proto do insekticidních a fungicidních aplikací přidáváme 1 – 2 l/ha S, ideálně s komplexy mikroprvků (AktiFer S), nebo AktiFer S 1l/ha + 0,5 l/ha AktiFer Micro opakovaně s pesticidní aplikací.

U pšenic během sloupkování potřebujeme pokrýt potřebu mikroprvků pro využití N a odolnost vůči abiotickým stresům. Dodejte 0,5 – 1 l/ha AktiFer Micro podle potenciálu porostu s krácením až fungicidem na praporec. S fungicidem opět můžeme přidat 1l/ha S pro lepší využití N a podporu fungicidu, obzvlášť pokud nešla síra v základní výživě. Porosty všeobecně na listovou síru reagují velice dobře díky jejímu dlouhodobému nedostatku v půdě.

Díky situaci na trhu s hnojivy stále platí přidávání roztoků močoviny nebo DAM s aplikací ochrany a výživy. Pro zmírnění stresu v průběhu vegetace je možné navíc využít AktiFer Algi – antistres z mořských řas s jodem a aminokyselinami.

Optimální řešení pro jarní sladovnické ječmeny

V jarních ječmenech se začíná aplikací herbicidu. K němu je ideální přidat 1 kg/ha PlantAktivu pro rostliny, který nastartuje přeměnu a uvolňování živin z půdy tak, aby je ječmen přijal včas a v co největším množství právě v první třetině vegetace. Pokud máte dostatečnou listovou plochu, přidejte dva litry AktiFer Grow kombinující koncentrovanou výživu (Mn, B a P) se stimulací (aminokyseliny pro dodání energie a cytokininy pro podporu odnožování a zakořenění). To zajistí, že kořen i nadzemní část ječmene bude intenzivně růst a dostatečně odnožovat. Jedná se o jednoduchý zásah, kterým dokážete dát porostu sílu a optimální strukturu, což je přesně to, co je třeba během druhé poloviny vegetace, kdy ječmen snese jen drobné korekce a řeší se především jeho zdravotní stav. Během sloupkování přidejte 0,6 l/ha AktiFer SuperPhos + Cu, čímž dodáte rostlinám energii, porost ozdravíte a pošetříte fungicid na praporec. Navíc je v posledním vstupu prolin, který zvyšuje odolnost proti vysokým teplotám a snižuje spotřebu vody. To je pro závěr vegetace klíčový detail.

Listová výživa ostatních jařin

Cukrová řepa

Hlavním vstupem u všech okopanin je aktivace půdy s herbicidem. Dodejte 1 kg PlantAktivu pro rostliny na uvolňování a příjem živin z půdy a podporu zakořenění v TM s herbicidem. Klíčové je to hlavně u porostů s organickou výživou, nebo aplikací digestátu, kdy PlantAktiv aktivně rozkládá a uvolňuje živiny v době, kdy je rostlina efektivně využívá pro svůj růst a zároveň intenzivně podporuje zakořenění. Po aplikaci 1 kg PlantAktivu pro rostliny přidejte následně AktiFer Grow v dávce 2l/ha pro podporu růstu a příjmu živin od 4-6 listů s ochranou. Urychlíte tak vývoj porostu od zasetí do zapojení řádků. K fungicidním aplikacím přidejte 0,6 – 1 l/ha AktiFer SuperPhos + Cu a 0,5 l/ha síry. Výborně se tím dezinfikuje porost a podpoří se i fungicidní ochrana. Zároveň tento vstup dodává velké množství fosforu a mědi pro intenzivní metabolismus rostliny a zvyšování cukernatosti. Plusem je obsah prolinu, který v letních měsících zvyšuje odolnost proti vyšším teplotám.

Kukuřice

U kukuřice se dlouhodobě osvědčuje dobrá základní výživa a poté aktivace půdy a podpora zakořenění spolu s herbicidem – PlantAktiv pro rostliny v dávce 1 kg/ha. Zpřístupníte živiny a podpoříte zakořenění a růst kukuřic přes půdu. Pomůžete tak kukuřicím k rychlejšímu vývoji a využijete jejich předností v teplejším a sušším průběhu počasí. Lepší bude také využití N z půdy, což je při současných cenách velice zásadní. To platí pro pre i postemergentní aplikace herbicidů. Pokud aplikujete postemergentně, můžete rovnou přidat přes list zinek a další mikroprvky, na které kukuřice reaguje velice pozitivně (0,5 – 1 l/ha AktiFer Micro).

Brambory

Aktivace půdy s herbicidem díky 1 kg/ha PlantAktivu pro rostliny a následná stimulace metabolismu a zdravotního stavu je u brambor, vzhledem k nákladům na fungicidní ochranu, zásadní téma. AktiFer SuperPhos + Cu posiluje zdravotní stav rostlin a podporuje tak výrazně účinnost fungicidní ochrany, můžeme se tak i v horších letech dostat až na polovinu výdajů za fungicidní vstupy. Tato aplikace podle výsledků České zemědělské univerzity mimo zlepšený zdravotní stav podporuje také škrobnatost a výnos u průmyslových brambor.

Mák

Při normálním průběhu vegetace doporučujeme aplikovat 1 kg/ha PlantAktivu pro rostliny od dvou pravých listů do vytvoření přízemní růžice, čímž nakopnete příjem živin a zakořenění máku. Poté se aplikuje 1 – 2 l AktiFer SuperPhos + Cu v přízemní růžici až butonizaci pro ozdravení a dodání fosforu. Tento vstup, který přináší až 13% nárůst ve výnosu, máme odzkoušený s předním českým výrobcem osiva máku setého, společností Labris. Podle konkrétní agrotechniky doplňujte pravidelně přes list i mikroprvky (AktiFer Micro 1 l/ha) a síru (AktiFer S 0,5 – 1 l/ha) Takový vstup doporučujeme konzultovat s naším odborným poradcem.

Rentabilita v lepších i horších letech

Díky unikátní kombinaci půdních a komplexních listových aplikací se nám daří dosahovat stabilních a velice rentabilních výsledků. Tím dokážeme popírat i zažité dogma, že listové aplikace a stimulace mají účinek jen v případě problémů. Jak ale můžete vidět z mnoha výsledků z kukuřic, ječmenů nebo cukrové řepy, jsme schopni dosahovat každoročně dobrých výsledků za horších, normálních i dobrých podmínek. S výběrem správného zásahu vám rádi poradíme na základě předchozí konzultace, která nám umožní volit vždy ten nejsnazší a nejefektivněji postup, jak doplnit stávající agrotechniku.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer

Vybíráme pro vás

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem

AktiFer Grow

Chytré suspenzní listové hnojivo pro rané fáze růstu

AktiFer Micro

Vysoce koncentrované mikroelementární suspenzní listové hnojivo + S a Mg

AktiFer S

tekuté listové hnojivo pro rychlé dodání síry

AktiFer Algi

Stimulátor růstu s výtažky z mořských řas
Doporučujeme Sekce Reportéra