BioAktiv CZ
Z tisku

Zemědělec č. 35/2020: Jak to na podzim udělat dobře II.

24. 8. 2020, Ing. Martin Bohuněk

Odpověď je: zamyslet se, z jakého důvodu jednotlivé věci a rozhodnutí dělám. Trochu oprášit naše postupy, obhájit si to sám před sebou v aktuálním kontextu. Kontextu dostupných informací, klimatických změn, moderních technologií a mnoha dalších změn velice dynamické doby.

Založení porostu

To řešíme ve dvou vydaných článcích (Zemědělec č. 30 a 32) hlavně o vápnění, setí, moření osiva a výživě. Pro připomenutí, úplný základ by mělo být udržování správného pH alespoň nad hodnotou 6 pro správné fungování a strukturu půdy, přijatelnost živin i pro život mikroorganismů v půdě. Vytvoříme tím hlavně přirozené prostředí pro většinu hospodářských plodin. Efektivně pH zvýšíme pomocí AktiCalc granulovaného vápence v dávce cca 400-800 kg/ha. Poté musíme správně vybrat nosné odrůdy, připravit a založit s ohledem na lokalitu a počasí. Čím lépe se nám to podaří, tím méně komplikací, oprav a podporování porostu nás poté čeká. Proto je dobré osivo kvalitně namořit ochranou i výživou a podpořit jeho energii vzcházení i vyrovnanost výsledného porostu. To můžeme snadno řešit s AktiFer Seeds+ s náklady od 10 do 90 Kč/ha. Něco je jinak a nejsem si jistý, co dělat? Máme univerzity a na nich docenty a profesory, spousta vědění je na dosah. Kontakty jsou na webu, stačí jen zvednout telefon.

Výživa

Ta má na rostliny vliv hlavně od vytvoření kořenů a listů. Velký význam má zásobní hnojení NPK (2-3q) a aplikace močoviny do porostu. Pokryjeme potřeby řepek (např. řepka zkonzumuje do jara 40-80 kg N, proto musíme dodat alepoň 40-50 kg N do všech porostů) a podpoříme odnožení u pšenic. Speciálně na podzim to ale nesmíme přehánět, chceme dodat jen to, co a kdy rostlina potřebuje, aby nešla do zimy vyhladovělá a oslabená. V posledních letech sice zimy nejsou nijak silné, ale jistota to není a jarní mrazy máme v živé paměti. Silná, ne přerostlá rostlina je náš cíl. U slabších a pozdních porostů můžeme ještě v září přidat 50 kg N v LAD pro povzbuzení.

Pro posílení kořenů a lepší využití NPK z půdy po vzejití aplikujeme postřikem 1 kg PlantAktivu pro rostliny spolu s herbicidní nebo insekticidní ochranou, čímž nastartujeme intenzivní vývoj kořenů a odnožování a zároveň zvýšíme podíl dostupných a rostlinou přijatých živin z půdy i rozklad posklizňových zbytků. Univerzálnost, jednoduchost, stabilita výkonu a 20 let zkušeností v praxi je důvod, proč je PlantAktiv už řadu let nejpoužívanějším stimulátorem růstu na českém trhu. Na různé studie a reference z praxe můžete kouknout zde.

Tu základní pak vhodně doplňuje kvalitní listová výživa. Zaměříme se hlavně na P, B a Mn. Pro řepky je dostatek boru absolutní základ (alespoň 100-150 g B), pro obilí ceněný doplněk. Velice pozitivně ale reagují i na fosfor či stimulaci pomocí aminokyselin. Proto v průběhu září a října aplikujeme vícesložkové hnojivo AktiFer GROW 2 l/ha s vysokým obsahem fosforu, boru, manganu, cytokininů a aminokyseliny prolin (zvyšuje odolnost proti mrazu). Tato aplikace platí i pro solidní obilniny, kde podpoří odnožování (cytokininy a Mn) a posílí pletiva (B, Prolin a EPIN)! A víc není potřeba řešit. Největší výhoda AktiFer GROW je v jednoduchosti, za 400-500 Kč rostlině dáme všechno, co potřebuje, v podobě chytrého hnojiva, abychom se na jaře setkali v plné síle. Nemusíme přemýšlet, “co tomu ještě dát, kolik boru nebo manganu, čím podpořit a není to moc?”. Uvolníme si
hlavu a ruce pro věci, které budou opravdu akutní: ochrana, legislativní novinky, nájemci atd.

Ochrana

V posledních letech je to kvůli legislativním omezením velice citlivé téma hlavně u řepek. Obecně je za sucha nutné sledovat dřepčíka (práh škodlivosti: 1 brouk na 1 m řádku), který napadá vzcházející řepku. Výraznější je napadení při nevhodných podmínkách a pomalejším růstu, protože má dřepčík čas škodit. Je potřeba insekticidy aplikovat i naslepo a případně aplikace opakovat a rozhodně sledovat jejich účinnost. Zde musíme připomenout vliv pH vody v postřikovači na účinnost pesticidů. Při pH vody vyšším než 6 se urychluje rozklad (alkalická hydrolýza) účinných látek v pesticidech a to razantně snižuje a zkracuje jejich účinnost. Proto je potřeba vodu před smícháním s chemii okyselit. Často postačí cca 100 ml Akti pH / 100 l vody, ale nejlepší je pH si změřit a podle toho pokračovat.

Za většího vlhka sledujeme hlavně slimáčky a aplikujeme případně moluskocidy na souvratě. Pokud pojmeme podzim chytře a efektivně, dosáhneme nejenom silného a zdravého porostu, ale hlavně budeme mít kontrolu nad dalším vývojem! Nebudeme celou sezonu jen tahat za kratší konec. S tímto přístupem si usnadníme a zlevníme další práci, hlavně ochranu porostů. Je to spolu se šlechtěním jedna ze základních cest, jak jít naproti trendu v omezování pesticidních látek v zemědělství a zároveň být vysoce rentabilní! Pro konkrétní doporučení neváhejte kontaktovat naše odborné poradce ve vašem regionu.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, produktový manažer

Vybíráme pro vás

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

AktiFer Grow

Chytré suspenzní listové hnojivo pro rané fáze růstu

Akti pH

Úprava pH postřikové jíchy s barevnou změnou

Akti pH CF

Úprava pH postřikové jíchy
Doporučujeme Sekce Reportéra