BioAktiv CZ
Z tisku

Zemědělec č. 35/2020: Jak to na podzim udělat dobře II.

24. 8. 2020, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Odpověď je: zamyslet se, z jakého důvodu jednotlivé věci a rozhodnutí dělám. Trochu oprášit naše postupy, obhájit si to sám před sebou v aktuálním kontextu. Kontextu dostupných informací, klimatických změn, moderních technologií a mnoha dalších změn velice dynamické doby.

Založení porostu

To řešíme ve dvou vydaných článcích (Zemědělec č. 30 a 32) hlavně o vápnění, setí, moření osiva a výživě. Pro připomenutí, úplný základ by mělo být udržování správného pH alespoň nad hodnotou 6 pro správné fungování a strukturu půdy, přijatelnost živin i pro život mikroorganismů v půdě. Vytvoříme tím hlavně přirozené prostředí pro většinu hospodářských plodin. Efektivně pH zvýšíme pomocí AktiCalc granulovaného vápence v dávce cca 400-800 kg/ha. Poté musíme správně vybrat nosné odrůdy, připravit a založit s ohledem na lokalitu a počasí. Čím lépe se nám to podaří, tím méně komplikací, oprav a podporování porostu nás poté čeká. Proto je dobré osivo kvalitně namořit ochranou i výživou a podpořit jeho energii vzcházení i vyrovnanost výsledného porostu. To můžeme snadno řešit s AktiFer Seeds+ s náklady od 10 do 90 Kč/ha. Něco je jinak a nejsem si jistý, co dělat? Máme univerzity a na nich docenty a profesory, spousta vědění je na dosah. Kontakty jsou na webu, stačí jen zvednout telefon.

Výživa

Ta má na rostliny vliv hlavně od vytvoření kořenů a listů. Velký význam má zásobní hnojení NPK (2-3q) a aplikace močoviny do porostu. Pokryjeme potřeby řepek (např. řepka zkonzumuje do jara 40-80 kg N, proto musíme dodat alepoň 40-50 kg N do všech porostů) a podpoříme odnožení u pšenic. Speciálně na podzim to ale nesmíme přehánět, chceme dodat jen to, co a kdy rostlina potřebuje, aby nešla do zimy vyhladovělá a oslabená. V posledních letech sice zimy nejsou nijak silné, ale jistota to není a jarní mrazy máme v živé paměti. Silná, ne přerostlá rostlina je náš cíl. U slabších a pozdních porostů můžeme ještě v září přidat 50 kg N v LAD pro povzbuzení.

Pro posílení kořenů a lepší využití NPK z půdy po vzejití aplikujeme postřikem 1 kg PlantAktivu pro rostliny spolu s herbicidní nebo insekticidní ochranou, čímž nastartujeme intenzivní vývoj kořenů a odnožování a zároveň zvýšíme podíl dostupných a rostlinou přijatých živin z půdy i rozklad posklizňových zbytků. Univerzálnost, jednoduchost, stabilita výkonu a 20 let zkušeností v praxi je důvod, proč je PlantAktiv už řadu let nejpoužívanějším stimulátorem růstu na českém trhu. Na různé studie a reference z praxe můžete kouknout zde.

Tu základní pak vhodně doplňuje kvalitní listová výživa. Zaměříme se hlavně na P, B a Mn. Pro řepky je dostatek boru absolutní základ (alespoň 100-150 g B), pro obilí ceněný doplněk. Velice pozitivně ale reagují i na fosfor či stimulaci pomocí aminokyselin. Proto v průběhu září a října aplikujeme vícesložkové hnojivo AktiFer GROW 2 l/ha s vysokým obsahem fosforu, boru, manganu, cytokininů a aminokyseliny prolin (zvyšuje odolnost proti mrazu). Tato aplikace platí i pro solidní obilniny, kde podpoří odnožování (cytokininy a Mn) a posílí pletiva (B, Prolin a EPIN)! A víc není potřeba řešit. Největší výhoda AktiFer GROW je v jednoduchosti, za 400-500 Kč rostlině dáme všechno, co potřebuje, v podobě chytrého hnojiva, abychom se na jaře setkali v plné síle. Nemusíme přemýšlet, “co tomu ještě dát, kolik boru nebo manganu, čím podpořit a není to moc?”. Uvolníme si
hlavu a ruce pro věci, které budou opravdu akutní: ochrana, legislativní novinky, nájemci atd.

Ochrana

V posledních letech je to kvůli legislativním omezením velice citlivé téma hlavně u řepek. Obecně je za sucha nutné sledovat dřepčíka (práh škodlivosti: 1 brouk na 1 m řádku), který napadá vzcházející řepku. Výraznější je napadení při nevhodných podmínkách a pomalejším růstu, protože má dřepčík čas škodit. Je potřeba insekticidy aplikovat i naslepo a případně aplikace opakovat a rozhodně sledovat jejich účinnost. Zde musíme připomenout vliv pH vody v postřikovači na účinnost pesticidů. Při pH vody vyšším než 6 se urychluje rozklad (alkalická hydrolýza) účinných látek v pesticidech a to razantně snižuje a zkracuje jejich účinnost. Proto je potřeba vodu před smícháním s chemii okyselit. Často postačí cca 100 ml Akti pH / 100 l vody, ale nejlepší je pH si změřit a podle toho pokračovat.

Za většího vlhka sledujeme hlavně slimáčky a aplikujeme případně moluskocidy na souvratě. Pokud pojmeme podzim chytře a efektivně, dosáhneme nejenom silného a zdravého porostu, ale hlavně budeme mít kontrolu nad dalším vývojem! Nebudeme celou sezonu jen tahat za kratší konec. S tímto přístupem si usnadníme a zlevníme další práci, hlavně ochranu porostů. Je to spolu se šlechtěním jedna ze základních cest, jak jít naproti trendu v omezování pesticidních látek v zemědělství a zároveň být vysoce rentabilní! Pro konkrétní doporučení neváhejte kontaktovat naše odborné poradce ve vašem regionu.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer