BioAktiv CZ
Doporučení

Newsletter 6/2020: Doporučení pro práci s porosty v další fázi vegetace #3

2. 6. 2020, BA Tomáš Dolejš
Dobrý den,
bohudík nám konečně sprchlo, ale výhled sucha a vysokých teplot je bohužel stále aktuální. Je super, že porosty získají trochu síly na červen a červenec, ale pojďme toho maximálně využít.
U obilnin je teď klíčové udržet zdravý praporcový list a podpořit rostlinu v metabolicky nejnáročnějším období, tedy nalévání zrna. Teď se konečně rozhoduje o výnosu a výsledku Vaší celoroční práce. Pokud chcete vědět více, neváhejte kontaktovat naše zástupce, kteří Vám doporučí řešení na míru.

Aktuálně: červen

Pšenice ozimá – prognóza silného výskytu braničnatky na celém území!! – je čas na podporu nalévání zrna výživou: ovlivňujeme výpadky v klasu, HTZ a kvalitu!
Mák – škůdci – hlídat si žlabatku a myslet na krytonosce před květem
 • fungicidní ochrana – Propulse 1 l + AktiFer SuperPhos + Cu 0,6-1 l
 • nevyrovnané porosty krátit podle slabších rostlin: v 6 listech např. Caramba 0,6
Cukrová řepa – nárůst výskytu makadlovek, ošetření po prvním silném náletu, cca půlka června. Hlídat si pH jíchy při ochraně proti cerkospóře – pro maximální účinnost
Řepka ozimá – silné napadení škůdci – je dobré si zhodnotit stav porostu pro ochranu na další sezónu (včetně podzimního moření a ochrany)

DOPORUČENÁ VÝŽIVA:

Řepka

Doporučení:

 • Vynikající je aplikace AktiFer S 2 l/ha na zelené šešule měsíc před sklizní (s lepením, TM s 5-10 kg močoviny na zvýšení obsahu tuku a HTS) / Potřeba síry pro obilniny 20-25 kg S/ha, řepka 50–60 kg S/ha to znamená, že foliární aplikace doplňuje základní hnojení sírou (např. DASA, Wigor). U řepek se v závěru vyplatí také aplikace 2 l/ha s lepením, zvyšuje HTS a snižuje výskyt černí.

Pšenice ozimá

Doporučení:

 • AktiFer Macro EXTRA 2 l/ha s fungicidem: zvýší HTZ i obsah bílkovin a u nevymetaných porostů pomáhá snížit redukce v klasu. Zároveň zvyšuje účinnost fungicidů a mix aktivních látek stimuluje odolnost suchu. 
  • Dodáme i nedostatkový P a menší množství mikroelementů (Zn, Cu, B a další) zásadní pro metabolismus 
  • Pšenice velice ocení i aplikaci AktiFer S 0,5-1 l

TIP:

 • Choroby: prognóza silného výskytu braničnatky na celém území ČR s ideálním průběhem počasí pro její šíření! 
 • Praporcový list: může docházet až k fyziologickému odumírání praporcového listu v důsledku silných stresů (mráz, sucho, popálení, nedostatek živin atd.) – je dobré si zhodnotit stav porostu

Ječmen jarní

Doporučení:

 1. vstup – AktiFer SuperPhos + Cu (0,6 l/ha) při sloupkování

Dodá rostlinám fosfor a měď pro nastartování metabolismu cukrů a přenos energie, plus podporuje fungicidní ochranu. Účinné látky v SuperPhosu zvýší i odolnost vůči suchu. 

 1. vstup – AktiFer Micro 1 l/ha s fungicidem 

Metabolická vzpruha při nalévání zrna! Zároveň zvýší odolnost porostu proti suchu i vysokým teplotám a neriskujeme zvýšení N látek v zrnu. 

Mák

Doporučení:

 1. vstup – insekticid + AktiFer SuperPhos + Cu (1 l/ha) v průběhu butonizace. Fosfor s mědí intenzivně živí metabolismus rostliny a zároveň pomáhá s potlačením plísně makové. Další účinné látky v SuperPhosu ještě zvýší odolnost vůči suchu a vysokým teplotám v létě!
 2. vstup – fungicid + AktiFer Macro EXTRA (2 l/ha) + AktiFer S (1 l/ha). Podpora a vzpruha rostliny před květem. Stabilizace pylových terát.

Mák je náročný na mikro prvky, hlavně na zinek a bór. Je vhodné je dodávat po malých množstvích s každým vstupem, pokud má rostlina dostatečnou listovou plochu. Specialistou na mikroprvky je AktiFer Micro v dávce 0,2 – 0,3 l/ha 2x – 4x za sezónu.

Kukuřice

Doporučení:

 1. vstup – herbicid + PlantAktiv pro rostliny (1 kg/ha)

U kukuřic je hlavním vstupem PlantAktiv pro rostliny s herbicidem pro vytvoření dostatečně mohutného kořenového systému, zvýšení příjmu živin a rychlý růst v počátku vegetace. Zároveň se díky většímu počtu kořenových vlásečnic tvoří v rostlině větší množství cytokininů podporujících dělení buněk a další intenzivní růst. Díky půdnímu účinku se jedná o velice efektivní ošetření i do porostů s malou nebo žádnou listovou plochou.

 1. vstup: AktiFer SuperPhos + Cu (1 l/ha) + AktiFer Micro (1 l/ha)

Aplikace připraví porost na případné mrazíky a jednoznačně zvyšuje konečný výnos. Z loňských výsledků je jasná rentabilita tohoto ošetření.

Cukrová řepa

Doporučení:

 1. vstup – PlantAktiv pro rostliny (1 kg/ha) v T2-T3 s herbicidem. Základní a jednoduchá aplikace v tank mixu s chemií, kterou zvýšíme příjem dusíku, fosforu a síry rostlinami z půdy. Zároveň podpoříme zakořenění a bujný růst. Výhoda je i půdní účinek PlantAktivu, protože funguje i v porostech s malou listovou plochou, které jinak zachytí jen malou část listových aplikací!
 2. vstup – v případě horších podmínek: AktiFer Grow (2 l/ha) podpora bujného vlásečnicového zakořenění a podpora silného a dlouhého kořene pomocí P, Mn a pomocných látek.
 1. vstup – AktiFer Macro EXTRA (2 l/ha) s 1. fungicidem. Aplikací dále stimuluje intenzivní růst. Mix živin a aktivních látek stimuluje u cukrovky růst hmoty a podporuje zdravotní stav listů.
 2. vstup – AktiFer SuperPhos + Cu (1 l/ha) s 2. fungicidem. Forsfor a draslík se starají o zvýšení cukernatosti, dodávají rostlině energii a aktivní látky dále zvyšují odolnost vůči suchu a vyšším teplotám. 

Brambory

Doporučení:

 1. vstup – PlantAktiv pro rostliny (1 kg/ha) s herbicidem. Základní a jednoduchá aplikace v tank mixu s chemií, kterou zvýšíme příjem dusíku, fosforu a síry rostlinami z půdy. Zároveň podpoříme zakořenění a bujný růst. Výhoda je i půdní účinek PlantAktivu, protože funguje i v porostech s malou listovou plochou, které jinak zachytí jen malou část listových aplikací!
 2. vstup – AktiFer Grow (3 l/ha) CÍL: zvýší nasazení, tedy počet hlíz. Vhodný do počátku růstu s vysokým obsahem B, Mn a dalších látek. 
 3. vstup – AktiFer Macro EXTRA (2 l/ha) CÍL: zvýší velikost hlíz a výnos. Aplikace s fungicidem. Mix živin a aktivních látek stimuluje růst hmoty a podporuje zdravotní stav listů.
 4. vstup – AktiFer SuperPhos + Cu (1 l/ha) CÍL: zvýší škrobnatost hlíz. Aplikace s 2. fungicidem. Forsfor a draslík se starají o zvýšení škrobnatosti, dodávají rostlině energii a aktivní látky dále zvyšují odolnost vůči suchu a vyšším teplotám.

OCHRANA

Doporučujeme zlepšit účinnost pesticidů díky Akti pH a ostatním listovým hnojivům AktiFer

Doporučení

 • 100 ml/ha Akti pH a ostatní listová hnojiva AktiFer
 • Systematické dodávání S a Cu pro integrovanou fungicidní ochranu (AktiFer SuperPhos + Cu, AktiFer S, AktiFer Element S-800 a AktiFer Macro EXTRA)
  • velice platné hlavně v prostech máku, cukrovek a brambor
  • u cerkosporióz při celkově nižší účinnosti všech dostupných fungicidů je klíčové zvýšit jejich účinnost a zároveň tyto aplikace podpořit správnou výživou

Situace

Vzhledem k omezování účinných látek a zvyšujícímu se tlaku škůdců myslete i na účinnost aplikací. Víme, že na účinnost chemické ochrany má vliv mnoho faktorů jako teplota, sluneční svit, obsah smáčedel aj. Zásadní je i pH vody se kterou chemii mícháme v postřikovači. Při vyšším pH se chemie rychle rozkládá a má nižší účinnost, proto je dobré vodu změřit a v případě potřeby okyselovat. Zvláštní pozor si musíme dávat i na mixy s borem, který je velice zásaditý (pH 10-12). Pro tento účel využijeme podle pH 50-150 ml/ha Akti pH, které vodu okyselí a výrazně prodlouží účinnost chemické ochrany. Zároveň všechna hnojiva AktiFer mají pH pod 7, aby při smíchání s chemií problém opět nezhoršovala. Naopak díky vysokému obsahu smáčedel účinnost ještě zvyšují a systematickým zařazováním fosforu, mědi a síry přidáváme i solidní fungistatický efekt všem aplikacím.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

BA Tomáš Dolejš, jednatel

Vybíráme pro vás

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

Aktifer Element
S-800

Tekuté listové hnojivo pro pozvolné a efektivní dodání síry

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem

AktiFer Grow

Chytré suspenzní listové hnojivo pro rané fáze růstu

AktiFer Micro

Vysoce koncentrované mikroelementární suspenzní listové hnojivo + S a Mg

AktiFer Macro Extra

Sofistikované suspenzní listové hnojivo pro generativní fáze růstu

AktiFer S

tekuté listové hnojivo pro rychlé dodání síry

AktiFer Macro

Vysoce koncentrované suspenzní NPK hnojivo

Akti pH

Úprava pH postřikové jíchy s barevnou změnou

Akti pH CF

Úprava pH postřikové jíchy
Doporučujeme Sekce Reportéra