BioAktiv CZ
Doporučení

Newsletter 5/2020: Doporučení pro práci s porosty v další fázi vegetace #2

6. 5. 2020, BA Tomáš Dolejš

Dobrý den,

práce na polích jsou v plném proudu, stále vážněji nás trápí nedostatek srážek a bohužel se ukazují i následky silných mrazů, které poškodily řepky i ozimé obilniny.

Klíčem je teď udržet dobrý zdravotní stav porostů, zkontrolovat a případně podpořit kořenový systém u ozimých obilnin a připravit se na přísušky. Pomůže i kvalitní foliární výživa (hlavně P, Cu, B a Mn), silná stimulace zakořenění a funkční chemická ochrana. Pokud chcete vědět více, neváhejte kontaktovat naše zástupce, kteří vám doporučí řešení na míru.

Aktuálně

Řepkazaléčení po poškození škůdci, nálet škůdců a signalizace hlízenky

Pšenice ozimá – podpora zakořenění, monitoring chorob, počínající výskyt kohoutka a příprava na přísušky

Mák a cukrová řepa – horší vzcházení, poškození mrazem – potřebná stimulace

DOPORUČENÁ VÝŽIVA

Řepka

Doporučení:

 • AktiFer S 1 l/h + AktiFer Macro/AktiFer Macro EXTRA s fungicidem: zaléčení rostlin (praskliny po mrazech, pomrznuté terminály a aktuálně i žír larev ve stoncích), posílení tvorby semen, udržení šešulí a zvýšení HTS
 • Vynikající je aplikace AktiFer S S 2-3 l/ha na zelené šešule měsíc před sklizní (TM s 5-10 kg močoviny na zvýšení obsahu tuku a HTS) / Potřeba síry pro obilniny 20-25 kg S/ha, řepka 50–60 kg S/ha to znamená, že foliární aplikace doplňuje základní hnojení sírou (např. DASA, Wigor). U řepek se v závěru vyplatí také aplikace 2 l/ha s lepením, zvyšuje HTS a snižuje výskyt černí. /

TIP:

 • Škůdci: kontrola poškození porostu a výskyt škůdců. Aktuálně žír larev krytonosce či dřepčíka ve stonku – možná vstupní brána pro choroby, zároveň sílí nálet bejlomorky, která škodí spíše na okrajích pozemku
 • Hlízenka: vyhodnotit si riziko výskytu hlízenky – 15-20°C, vyšší vlhkost po 3 dny od začátku do plného květu – pro více informací doporučujeme navštívit rostlinolékařský portál aktuálně bez výskytu

Pšenice a ječmen ozimé

Situace:

Stále přetrvává doporučení pro podporu zakořenění po mrazech, dodávání P pro podporu metabolismu a přípravu porostu na přísušky.

Doporučení:

 • AktiFer Macro EXTRA 2 l/ha s fungicidem: optimalizace generativního růstu v době zakládání ostatních výnosotvorných prvků jako HTZ, počet zrn nebo objemové hmotnosti. Zároveň zvyšuje účinnost fungicidů a mix aktivních látek stimuluje rostlinu k tvorbě zrna.
  • V případě silnějších porostů nebo přísušku korigujeme výživný stav 0,5-1 l AktiFer Micro pro udržení výnosového potenciálu klasu, ideálně v průběhu sloupkování.

TIP:

 • Kořeny: zkontrolovat si stav kořene – jejich regenerace po mrazech, slabší rostliny mají problém při tvorbě nových kořenů
 • Choroby: kontrolovat u nových kořenů kořenomorku, u náchylnějších odrůd padlí
 • Škůdci: hlídat si výskyt kohoutka

Ječmen jarní

Doporučení:

 1. vstup – PlantAktiv pro rostliny (1 kg/ha) s herbicidem

Jednoduchá aplikace v tank mixu s herbicidem, kterou zvýšíme příjem dusíku, fosforu a síry rostlinami z půdy. Zároveň podpoříme zakořenění a odnožení ječmenů, které mají krátkou vegetační dobu a tento stimul v počátku růstu velice ocení. Tato aplikace má stabilní rentabilitu i v sušších letech.

 1. vstup – AktiFer SuperPhos + Cu (0,6 l/ha)

Dodá rostlinám fosfor a měď pro nastartování metabolismu cukrů a přenos energie. Podporuje fungicidní ochranu ozdravným efektem P, Cu a díky obsahu účinných látek zpevňuje pletiva a zvyšuje odolnost vůči suchu a napadení houbovými chorobami. V případě už stresovaných porostů aplikujeme s fungicidem AktiFer Micro 1 l/ha.

Mák

Doporučení:

 1. vstup – herbicid + PlantAktiv pro rostliny (1 kg/ha) postřikem od vzejití do přízemní růžice
  Stejně jako v ječmenu absolutně základní a jednoduchá aplikace v tank mixu s chemií, kterou zvýšíme příjem dusíku, fosforu a síry rostlinami z půdy. Zároveň podpoříme zakořenění a bujný růst máku. Výhoda je i půdní účinek PlantAktivu, protože funguje i v porostech s malou listovou plochou, které jinak zachytí jen malou část listových aplikací!
 1. vstup – insekticid + AktiFer SuperPhos + Cu (1 l/ha) ve fázi přízemní růžice až butonizace. Aplikací stimuluje intenzivní růst máku. Fosfor s mědí podporují metabolismus a zároveň zvyšují účinek fungicidní ochrany, aktuálně pomáhá s potlačením plísně makové. Optimalizuje hospodaření s vodou, rostlina se připravuje na období sucha.
 2. vstup – fungicid + AktiFer Macro EXTRA (2 l/ha) + AktiFer S (1 l/ha). Podpora a vzpruha rostliny před květem. Stabilizace pylových terát.

Mák je náročný na mikro prvky, hlavně na zinek a bór. Je vhodné je dodávat po malých množstvích s každým vstupem, pokud má rostlina dostatečnou listovou plochu. Specialistou na mikroprvky je AktiFer Micro v dávce 0,2 – 0,3 l/ha 2x – 4x za sezónu.

Kukuřice

Doporučení:

 1. vstup – herbicid + PlantAktiv pro rostliny (1 kg/ha)

U kukuřic je hlavním vstupem PlantAktiv pro rostliny s herbicidem pro vytvoření dostatečně mohutného kořenového systému, zvýšení příjmu živin a rychlý růst v počátku vegetace. Zároveň se díky většímu počtu kořenových vlásečnic tvoří v rostlině větší množství cytokininů podporujících dělení buněk a další intenzivní růst. Díky půdnímu účinku se jedná o velice efektivní ošetření i do porostů s malou nebo žádnou listovou plochou.

 1. vstup: AktiFer SuperPhos + Cu (1 l/ha) + AktiFer Micro (1 l/ha)

Aplikace připraví porost na případné mrazíky a jednoznačně zvyšuje konečný výnos. Z loňských výsledků je jasná rentabilita tohoto ošetření.

Cukrová řepa

Doporučení:

 1. vstup – PlantAktiv pro rostliny (1 kg/ha) v T2-T3 s herbicidem. Základní a jednoduchá aplikace v tank mixu s chemií, kterou zvýšíme příjem dusíku, fosforu a síry rostlinami z půdy. Zároveň podpoříme zakořenění a bujný růst. Výhoda je i půdní účinek PlantAktivu, protože funguje i v porostech s malou listovou plochou, které jinak zachytí jen malou část listových aplikací!
 1. vstup – v případě horších podmínek AktiFer Grow (2 l/ha) podpora bujného vlásečnicového zakořenění a podpora silného a dlouhého kořene pomocí P, Mn a pomocných látek.
 1. vstup – AktiFer Macro EXTRA (2 l/ha) s 1. fungicidem. Aplikací dále stimuluje intenzivní růst. Mix živin a aktivních látek stimuluje u cukrovky růst hmoty a podporuje zdravotní stav listů.
 2. vstup – AktiFer SuperPhos + Cu (1 l/ha) s 2. fungicidem. Fosfor a draslík se starají o zvýšení cukernatosti, dodávají rostlině energii a aktivní látky dále zvyšují odolnost vůči suchu a vyšším teplotám.

OCHRANA

Doporučujeme zlepšit účinnost pesticidů díky Akti pH a ostatním listovým hnojivům AktiFer

Doporučení

Situace

Vzhledem k omezování účinných látek a zvyšujícímu se tlaku škůdců myslete i na účinnost aplikací. Víme, že na účinnost chemické ochrany má vliv mnoho faktorů jako teplota, sluneční svit, obsah smáčedel aj. Zásadní je i pH vody se kterou chemii mícháme v postřikovači. Při vyšším pH se chemie rychle rozkládá a má nižší účinnost, proto je dobré vodu změřit a v případě potřeby okyselovat. Zvláštní pozor si musíme dávat i na mixy s borem, který je velice zásaditý (pH 10-12). Pro tento účel využijeme podle pH 50-150 ml/ha Akti pH, které vodu okyselí a výrazně prodlouží účinnost chemické ochrany. Zároveň všechna hnojiva AktiFer mají pH pod 7, aby při smíchání s chemií problém opět nezhoršovala. Naopak díky vysokému obsahu smáčedel účinnost ještě zvyšují a systematickým zařazováním fosforu, mědi a síry přidáváme i solidní fungistatický efekt všem aplikacím.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

BA Tomáš Dolejš, jednatel

Vybíráme pro vás

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

Aktifer Element
S-800

Tekuté listové hnojivo pro pozvolné a efektivní dodání síry

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem

AktiFer Grow

Chytré suspenzní listové hnojivo pro rané fáze růstu

AktiFer Micro

Vysoce koncentrované mikroelementární suspenzní listové hnojivo + S a Mg

AktiFer Macro Extra

Sofistikované suspenzní listové hnojivo pro generativní fáze růstu

AktiFer S

tekuté listové hnojivo pro rychlé dodání síry

AktiFer Macro

Vysoce koncentrované suspenzní NPK hnojivo

Akti pH

Úprava pH postřikové jíchy s barevnou změnou

Akti pH CF

Úprava pH postřikové jíchy
Doporučujeme Sekce Reportéra