BioAktiv CZ
Z tisku

Zemědělec č. 11/2020: Racionální výživa rostlin na jaře

11. 3. 2020, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Aktuální jarní shon nám připomíná, že v kontextu posledních let je stále důležitější být flexibilní a mít po ruce více řešení pro konkrétní situace. Naším cílem je proto hledat pro naše zákazníky stále nová řešení a cesty, jak reagovat na počasí i aktuální vývoj v odvětví a pomáhat jim k lepší efektivitě a ekonomice výroby. 

Základní výživa

V jarní části sezóny se zaměřujeme hlavně na výživu a začínáme při tom absolutním základem, vápněním. Bez péče o pH půdy bohužel nelze v dnešních podmínkách dělat racionální výživu. Optimální pH půdy je důležité jak pro výživu tak i pro rostliny samotné.  Většina hospodářských plodin je velice náročná na pH stanoviště, optimum mají kolem 6,5-7. Pokud je pH nižší, je stanoviště pro hospodářské plodiny nepřirozené a je o to náročnější je zde pěstovat. Problém pH je potřeba řešit systematicky, pravidelným vápněním. Zde doporučujeme 3 letý systém vápnění AktiCalc, ve variantách 200 – 500 kg/ha granulovaného vápence AktiCalc IV. Generation, pravidelně na vybrané pozemky. Pokud ale vychází citlivé plodiny jako jarní ječmen, cukrovka nebo řepka na problematické pozemky, můžeme řešit pH i akutně dávkami minimálně 500-800 kg/ha po setí. Pomocí granulátu upravujeme pH i v horní vrstvě půdy, čímž zlepšujeme vzcházení i celkový příjem živin v průběhu vegetace, zejména zvyšuje přijatelnost fosforu. Vápnění granuláty dále omezuje tvorbu půdního škraloupu.

Pokud máme dořešené pH půdy, je po základním hnojení ideální aplikace PlantAktivu pro rostliny s prvním postřikem. Ten nastartuje mineralizačně nitrifikační procesy a tím zintenzivní uvolňování živin z minerálních hnojiv a zároveň podpoří i zakořenění. Dosáhneme tak lepšího využití živin i rychlejšího startu. Obrovskou výhodou je možnost aplikace s herbicidem a zároveň je PlantAktiv díky zmiňovaným vlastnostem jedním z ideálních prostředků jak krotit náklady a dosahovat lepší ekonomiky. 

Efektivní listová výživa

Pro rané fáze vegetace je ideální aplikace 0,6-1 l/ha AktiFer SuperPhos + Cu s prvním fungicidním ošetřením. Přínosem aplikace je dodání P a Cu pro lepší využití dusíku s dobrým fungicidním efektem. Dodání fosforu nastartuje metabolismu rostliny, podporuje tvorbu kořenového systému a zvládání přísušků. Při současném dobrém stavu ozimů se jedná o naprosto ideální ošetření s minimálními náklady.  

Během dalších fází růstu je zásadní správně zvolená a načasovaná výživa. Proto je nutné pečlivě vybírat listová hnojiva, která dokáží efektivně dodat rostlině potřebné živiny a zároveň mají i přidanou hodnotu, například listovou stimulaci, či podporu účinnosti pesticidních aplikací díky nízkému pH a velkému množství smáčedel. Řada hnojiv AktiFer tyto nároky splňuje a vyznačuje se vysokou koncentrací a hlavně využitelností živin. Je tomu tak zejména díky optimálnímu množství adjuvantů a smáčedel, chelataci živin, technologii nanočástic a přesně zvolenému množství mikroelementů. Zároveň se jedná o jediná hnojiva v Evropě s růstovým hormonem EPIN pro zvýšení příjmu živin (vyšší využitelnost živin z listových hnojiv). Vlastnostmi, kterými se listová hnojiva AktiFer vyznačují jsou vhodná pro efektivní foliární výživu (široká škála makro i mikroelementů, síra, fosfor a měď) a zároveň podporují účinnost a prostupnost pesticidů se kterými jsou aplikovány.

Pro optimalizaci základní výživy v průběhu vegetace doplňujeme komplexnější hnojiva s mikro i makro elementy. Při omezeného příjmu z půdy v období extrémního sucha, nebo na velice kyselých půdách využijeme koncentrovaná hnojiva s vysokým obsahem makroelementů, AktiFer Macro v dávce 2 l/ha. Tyto aplikace se nám velice osvědčily při loňských přísušcích, kdy se podařilo ochránit listovou plochu a snížit tak negativní dopady červnových přísušků a vysokých teplot. AktiFer Micro je naopak vhodný pro preventivní i akutní dodání mikroelementů při jejich nedostatku. Hlavní výhodou pro rostliny je dodání všech mikroprvků, nehrozí tedy snižování výnosu nedostatkem jednoho nebo více z nich (Liebigův zákon minima). Zároveň díky suspenzní formulaci stačí velice nízké dávky mezi 0,5-1 l/ha, což šetří čas i peníze. Preventivní aplikace doporučujeme u porostů s vyšším potenciálem výnosu. 

V případě plodin s vyšším odběrem síry je možné volit, mimo často nedostatečné dodání přes půdu, i listovou aplikaci v době největší potřeby. Pro rychlé dodání síry doporučujeme aplikaci 1 l/ha Aktifer S, nebo vysoce koncentrovaného AktiFer Element S-800, s 800 g elementární síry. 

V případě nespokojenosti s účinností pesticidů je ještě vhodné okyselit vodu před přidáním pesticidů  pomocí Akti pH, fosforečného hnojiva s velmi nízkým pH. Výrazně tak prodloužíme účinnost většiny pesticidů. 

Zemědělská praxe dokazuje, že produkty společnosti BioAktiv CZ mají stabilní rentabilitu, což potvrzují stovky tisíc aplikovaných hektarů ročně a dlouholeté pokusy České zemědělské univerzity v Praze, Selgen a.s., Zkušební stanice Nechanice, Spolku pro ječmen a slad, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a mnoha pokusných stanic po celé ČR.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer

Vybíráme pro vás

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

AktiCalc

Granulovaný vápenec

Aktifer Element
S-800

Tekuté listové hnojivo pro pozvolné a efektivní dodání síry

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem

AktiFer Micro

Vysoce koncentrované mikroelementární suspenzní listové hnojivo + S a Mg

AktiFer S

tekuté listové hnojivo pro rychlé dodání síry

AktiFer Macro

Vysoce koncentrované suspenzní NPK hnojivo

Akti pH

Úprava pH postřikové jíchy s barevnou změnou

Akti pH CF

Úprava pH postřikové jíchy
Doporučujeme Sekce Reportéra