BioAktiv CZ
Z tisku

Agromanuál č. 3/2020: Racionální výživa v jarním období

1. 3. 2020, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Zemědělství prochází v současnosti mnoha změnami, které kladou významné nároky na přizpůsobivost všech producentů zemědělských komodit. Naším cílem je proto​ hledat pro naše zákazníky stále nová řešení a cesty, jak reagovat i na aktuální vývoj v odvětví a pomáhat tak českým zemědělcům k lepší efektivitě a ekonomice výroby. Proto se naše společnost zaměřuje na aplikaci nejnovějších trendů a inovativních technologií v zemědělství – jak v rostlinné, tak v živočišné výrobě. Naše produkty z řady BioAktiv, Polcalc, AktiFer a Akti pH jsou již ověřeny v praxi zemědělskou výrobou v ČR i po celém světě. 

Základní výživa 

V jarní části sezóny se zaměřujeme hlavně na výživu a začínáme při tom absolutním základem, vápněním. Bez péče o pH půdy bohužel nelze v dnešních podmínkách dělat racionální výživu. Optimální pH půdy je důležité jak pro výživu, tak i pro rostliny samotné. Většina hospodářských plodin je velice náročná na pH stanoviště, optimum mají kolem 6,5. Pokud je pH nižší, je stanoviště pro hospodářské plodiny nepřirozené a je o to náročnější je zde pěstovat. Problém pH je potřeba řešit systematicky, pravidelným vápněním. Zde doporučujeme 3letý systém vápnění AktiCalc, ve variantách 200–500 kg/ha granulovaného vápenceAktiCalc IV. Generation​, pravidelně na vybrané pozemky. Pokud ale vychází citlivé plodiny jako jarní ječmen, cukrovka nebo řepka na problematické pozemky, můžeme řešit pH i akutně dávkami minimálně 500 kg/ha po setí. Díky rychlosti účinku pH upravíme v řádů měsíců a zároveň dodáme i velké množství Ca jako živiny na kterou se při výživě běžně trochu zapomíná. Dále díky využití granulátu upravujeme pH i v horní vrstvě půdy, čímž zlepšujeme vzcházení i celkový příjem živin v průběhu vegetace, zejména zvyšuje přijatelnost fosforu. Vápnění dále zlepšuje půdní strukturu, fyzikální vlastnosti půdy, zakořenění rostlin a biologickou aktivitu půdy. 

Pokud máme dořešené pH půdy, je po základním hnojení ideální aplikace ​PlantAktivu pro rostliny​ s prvním postřikem. Ten nastartuje mineralizačně nitrifikační procesy a tím zintenzivní uvolňování živin z minerálních hnojiv a zároveň podpoří i zakořenění. Dosáhneme tak lepšího využití živin i rychlejšího startu. Porosty mají díky tomu i lepší odolnost k přísuškům v pozdější fázi vegetace. Obrovskou výhodou je možnost aplikace s herbicidem, tedy v prvních fázích růstu v termínech T2-T3. Zároveň je díky zmiňovaným vlastnostem jedním z ideálních prostředků, jak krotit náklady a dosahovat lepší ekonomiky. 

Účinnost tohoto zásahu je dlouhodobě hodnocena přesnými pokusy Selgen a.s., ČZU, Mendelovou univerzitou nebo například pokusy na zkušební stanici v Nechanicích, kde běží již 3letý pokus v cukrovkách. Výsledky jasně ukazují, že tento zásah s vyplácí v lepší i horších letech a je proto absolutním základem našich agrotechnik.  

Efektivní listová výživa 

Pro rané fáze vegetace je ideální využít i naše speciální listové PK a Cu hnojivo AktiFer ​SuperPhos + Cu​. Přínosem aplikace je ​dodání P a Cu pro lepší využití dusíku​. Dodání fosforu dále podporuje tvorbu  kořenového systému a zvládání přísušků​. Aplikace zároveň zvyšuje pevnost pletiv, výkon fotosyntézy a produkci phytoalexinů, kterými se rostlina ​přirozeně brání proti chorobám a škůdcům​. Zároveň kombinace fosforu a mědi má solidní ​fungicidní efekt​, který je platný při ochraně v první polovině vegetace, nebo v pozdějších fázích u cukrovek. Zde se uplatní vysoký obsah P pro udržení chrástu i fungicidní efekt pro podporu ochrany. Proto se jedná o jednoduché a komplexní jarní řešení listové výživy.  

Během dalších fází růstu je zásadní správně zvolená a načasovaná výživa. Proto je nutné pečlivě vybírat listová hnojiva, která dokáží efektivně dodat rostlině potřebné živiny a zároveň mají i přidanou hodnotu, například listovou stimulaci, či podporu účinnosti pesticidních aplikací díky nízkému pH a velkému množství smáčedel. Řada hnojiv ​AktiFer ​tyto nároky splňuje a vyznačuje se vysokou koncentrací, a hlavně využitelností živin. Je tomu tak zejména díky optimálnímu množství adjuvantů a smáčedel, chelataci živin, technologii nanočástic a přesně zvolenému množství mikroelementů. Zároveň se jedná o jediná hnojiva v Evropě s růstovým hormonem EPIN pro zvýšení příjmu živin (vyšší využitelnost živin z listových hnojiv). Vlastnostmi, kterými se listová hnojiva ​AktiFer vyznačují jsou vhodná pro efektivní foliární výživu (široká škála makro i mikroelementů, síra, fosfor a měď) a zároveň podporují účinnost a prostupnost pesticidů se kterými jsou aplikovány. 

Pro optimalizaci základní výživy doplňujeme komplexnější hnojiva s mikro i makro elementy. Pro dodání živin při omezeného příjmu z půdy v období sucha, nebo na velice kyselých půdách využijeme koncentrovaná hnojiva s vysokým obsahem makroelementů, například ​AktiFer Macro​. Tyto aplikace se nám velice osvědčily při loňských přísušcích, kdy se tímto zásahem podařilo ochránit listovou plochu a snížit tak negativní dopady červnových přísušků a vysokých teplot. ​AktiFer Micro​ je naopak vhodný pro preventivní i akutní dodání mikroelementů. Hlavní výhodou pro rostliny je dodání všech mikroprvků v optimálním poměru, nehrozí tedy snižování výnosu nedostatkem jednoho nebo více z nich (Liebigův zákon minima). Preventivní aplikace doporučujeme u porostů s vyšším potenciálem výnosu i vyšším odběrem makroživin z půdy kde často hrozí omezení výnosu nedostatkem některého z mikroelementů. 

V případě plodin s vyšším odběrem síry je možné volit, mimo často nedostatečné dodání síry přes půdu, i listovou aplikaci v době největší potřeby. Největším významem síry je využití dusíku v rostlině, tvorbu bílkovin v potravinářských pšenicích a olejnatost u řepky. Pro rychlé dodání síry v případě nedostatku nebo pro navýšení N-látek a olejnatosti v pozdní fázi vegetace, doporučujeme aplikaci ​AktiFer S​ se sírou, dusíkem a mikroelementy. Pro efektivní, pozvolně systematické dodání síry je vhodný ​AktiFer Element S-800​, s elementární sírou, která má delší perzistenci a na rostlinách působí fungistaticky.  

V případě nespokojenosti s účinností pesticidů je ještě vhodné okyselit vodu před smícháním chemie pomocí ​Akti pH​, fosforečného hnojiva s velmi nízkým pH. Výrazně tak prodloužíme účinnost většiny pesticidů. 

Zemědělská praxe dokazuje, že produkty společnosti BioAktiv CZ mají stabilní rentabilitu, což potvrzují stovky tisíc aplikovaných hektarů ročně a dlouholeté pokusy Spolku pro ječmen a slad, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České zemědělské univerzity v Praze, společnosti Selgen a.s. a mnoha pokusných stanic po celé ČR. 

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer

Vybíráme pro vás

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

AktiCalc

Granulovaný vápenec

Aktifer Element
S-800

Tekuté listové hnojivo pro pozvolné a efektivní dodání síry

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem

AktiFer Micro

Vysoce koncentrované mikroelementární suspenzní listové hnojivo + S a Mg

AktiFer S

tekuté listové hnojivo pro rychlé dodání síry

AktiFer Macro

Vysoce koncentrované suspenzní NPK hnojivo

Akti pH

Úprava pH postřikové jíchy s barevnou změnou

Akti pH CF

Úprava pH postřikové jíchy
Doporučujeme Sekce Reportéra