BioAktiv CZ
Firma

Zemědělec č. 8/2020: Efektivní výroba s moderními trendy

18. 2. 2020, Ing. Martin Bohuněk, MBA

V současnosti prochází trh mnoha radikálními změnami z hlediska legislativy, klimatu i vnímání veřejnosti, jinak řečeno poptávky po produktech prvovýrob. Takové změny kladou obrovské nároky na všechny podnikatele i odborné pracovníky v sektoru a testují naši schopnost reagovat a přizpůsobit se aktuálnímu stavu. Naším cílem je pomáhat českým zemědělcům k lepší efektivitě a ekonomice zemědělské výroby. A to tak, že pro ně hledáme stále nová řešení a cesty, jak reagovat i na aktuální vývoj v odvětví. 

Naše společnost se zaměřuje na aplikaci nejnovějších trendů a inovativních technologií v zemědělství – jak v rostlinné, tak v živočišné výrobě. Naše produkty z řady BioAktiv, AktiCalc, AktiFer a Akti pH jsou ověřené v praxi zemědělskou výrobou v ČR i po celém světě.

Do budoucna se zaměříme hlavně na výsledky výzkumu v oblasti efektivní výživy a ochrany rostlin. Kombinujeme moderní poznatky s potřebami zemědělské praxe a přinášíme tak našim zákazníkům stále nová řešení, díky kterým můžeme držet krok s dobou. K tomuto účelu máme v terénu tým 11 profesionálních zástupců, kteří pokrývají celou ČR a jsou vám neustále k dispozici. V případě zájmu vám poskytneme osobní konzultaci a specifikujeme případné oblasti, které lze zlepšit a připravíme řešení na míru.

Portfolio

Všechny produkty, které do portfolia zařazujeme, musí splňovat naše vysoké nároky na kvalitu a hlavně zapadat do naší filosofie. Našim zákazníkům nabízíme kompletní řešení, konkrétní produkt jen pokud do konkrétního řešení patří. A portfolio stále rozšiřujeme a aktualizujeme tak, aby řešení byla co nejefektivnější a nejaktuálnější. 

V našem portfoliu naleznete například PlantAktiv pro rostliny, který se již stal standardem v podnicích po celé ČR a byl od roku 2011 aplikován na více než 800 000 hektarech se skvělými výsledky. Nebo velice populární granulovaný vápenec AktiCalc IV. generace a Akti pH listové hnojivo pro úpravu pH vody. Každoročně našim zákazníkům přinášíme díky efektivitě produktů z našeho portfolia více jak 500 milionů korun zisku, což potvrzuje více jak 700 referencí od spokojených zákazníků. 

PlantAktiv je jasnou jedničkou mezi stimulátory růstu na našem trhu. Je to hlavně díky výborným a dlouhodobým výsledkům v praxi a také jeho jednoduchostí použití. Aplikací PlantAktivu pro rostliny nastartujeme intenzivní uvolňování živin z minerálních hnojiv a zároveň podporuje zakořenění, čímž razantně zvyšuje odolnost i výnos porostu. Přitom aplikace 1 kg/ha spolu s herbicidem je velice snadná a spolehlivá.  

Mezi další produkty, které se staly v posledních letech standardem, patří i AktiCalc IV. generace.  Díky reaktivnosti, snadné aplikaci a rychlosti účinku je granulovaný vápenec AktiCalc IV. generace optimální variantou jak rychle a snadno upravit pH půdy a tím pozitivně ovlivnit výnos a kvalitu produkce. Zefektivňuje se tak i využití dusíkatých a NPK hnojiv. Doporučené dávkování je od 200 do 600 kg/ha a aplikace je možná pomocí většiny rozmetadel minerálních hnojiv, jak před setím, tak i do vzešlých porostů. Proto je ideální i pro rychlou úpravu podmínek pro jarní ječmeny, kukuřice a cukrovou řepu. 

Efektivní listová výživa

A ve stejném duchu skládáme i naši řadu listových hnojiv AktiFer. S ohledem na aktuální vývoj je nutné ve výživě mimo dodání jednotlivých prvků zohledňovat i několik dalších faktů: 

  • Listová výživa je součástí celkové ochrany porostu – proto respektujeme principy integrované produkce
  • Je potřeba komplexních tankmixů pro omezení vjezdů na pole – proto klademe důraz na mísitelnost našich hnojiv i tvorbu komplexnějších a koncentrovanějších kombinací živin a dalších látek
  • Maximální využitelnost živin z hlediska ekonomiky, ekologie i klimatu – proto využíváme velké množství adjuvantů, pomocné látky, smáčedla, technologie nanočástic atd. 

Je nutné pečlivě vybírat listová hnojiva, která dokáží efektivně dodat rostlině potřebné živiny a zároveň mají i přidanou hodnotu, například listovou stimulaci, či podporu účinnosti pesticidních aplikací díky nízkému pH a velkému množství smáčedel. Řada hnojiv AktiFer tyto nároky splňuje a vyznačuje se vysokou koncentrací a hlavně využitelností živin. Je tomu tak zejména díky optimálnímu množství adjuvantů a smáčedel, chelataci živin, nanočásticím a přesně zvolenému množství mikroelementů. Zároveň se jedná o jediná hnojiva v Evropě s růstovým hormonem EPIN pro zvýšení výkonnosti rostlin (stimulace růstu, obranyschopnost a příjem živin). Díky vlastnostem, kterými se listová hnojiva AktiFer vyznačují, jsou vhodná pro efektivní foliární výživu (široká škála makro i mikroelementů, síra, fosfor a měď) a zároveň podporují účinnost a prostupnost pesticidů se kterými jsou aplikovány.

Zemědělská praxe dokazuje, že řešení společnosti BioAktiv CZ mají stabilní rentabilitu, což potvrzují stovky tisíc aplikovaných hektarů ročně a dlouholeté pokusy Spolku pro ječmen a slad, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České zemědělské univerzity v Praze, společnosti Selgen a.s. a mnoha pokusných stanic po celé ČR.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer

Vybíráme pro vás

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

AktiCalc

Granulovaný vápenec

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem

AktiFer Grow

Chytré suspenzní listové hnojivo pro rané fáze růstu

AktiFer Macro Extra

Sofistikované suspenzní listové hnojivo pro generativní fáze růstu

Akti pH CF

Úprava pH postřikové jíchy
Doporučujeme Sekce Reportéra