BioAktiv CZ
Doporučení

Newsletter 2/2020: Jarní doporučení na efektivní úpravu pH půdy a moření osiva

27. 1. 2020, BA Tomáš Dolejš
 
 width=
Pro naše obchodní partnery jsme připravili první jarní doporučení. V duchu jarních prací bychom začali vápněním, které je základem pro úspěšné pěstování hospodářských plodin. Pro dosažení výsledků již v této sezóně volíme včasné vápnění kvalitním křídovým vápencem s rychlým účinkem. Zajistíme si tím zlepšenou přístupnost živin i přirozenější podmínky pro hospodářské plodiny. Vhodné je včas zmínit i přimoření osiva kvalitní výživou pro zlepšení polní vzcházivosti a odolnosti porostu v prvních fázích růstu.
 width=
 width=
Granulovaný vápenec pro efektivní vápnění.
 
 width=
Granulovaný vápenec s hořčíkem a mikroelementy.
 
 width=
Zvýšení polní vzcházivosti a vyšší odolnost klíčících rostlin.
 
 width=
 
Zároveň bychom rádi uvedli SYSTÉM VÁPNĚNÍ AktiCalc na 3 roky ve dvou variantách:
 • 200 kg / ha každý rok – pozvolná úprava a pravidelné přihnojení Ca
 • 500 kg / ha jednou za 3 roky – razantnější úprava pH na velice problematických pozemcích
Každá z variant má svá pozitiva, která jsou vhodná pro konkrétní situace. S volbou Vám ochotně pomohou naši odborní poradci.
 width=
 
 
 
Doporučení BioAktiv CZ pro brzké jaro

1) Úprava pH půdy 
 
AktiCalc granulovaný vápenec:                     500 kg/ha
SuperMag granulovaný vápenec s Mg:        200-500 kg/ha
 
 
2) Moření pro lepší vzcházivost
Moření AktiFer SEEDs+:                     1 l/t osiva
 
 
 width=
1) Úprava pH půdy
 
V první fázi jara doporučujeme úpravu pH půdy, která nám zajistí dobrou přijatelnost živin a správný vývoj porostu. U pozemků s nižším pH doporučujeme aplikaci AktiCalc granulovaného vápence, který rychle optimalizuje pH, zpřístupňuje fosfor a lze ho aplikovat vlastní technikou i ve vzešlých porostech, tedy bez zapravování. Velice vhodný je i pro vápnění luk a pastvin!
 
Doporučení:
 • AktiCalc granulovaný vápenec:     200 nebo 500 kg/ha
  • Rychlé zvýšení pH
  • Dodání Ca na něj náročným plodinám
 • SuperMag s vysokým obsahem Mg:     200 nebo 500 kg/ha
  • V případě nedostatku Mg
  • Pro korekci poměru Mg:K
  • Ideál pro většinu plodin: pH 6,5
 
Přínosy:
 • Rychlé a precizní zvýšení pH půdy
 • Časová flexibilita – aplikace vlastní technikou i do porostu
 • Efektivní vápnění – vysoký obsah CaCO3 a 100% využitelnost
 • Zvýšení výnosu
Důležité je věnovat se i travním porostům, hlavně v kontextu posledních dvou sezón:
 • kvalitní píce vyžaduje vyšší pH
 • lepší výnos v suššíc letech
 • možnost aplikace na povrch bez zapravení
 • rychlá úprava pH

 
 width=
2) Moření pro lepší vzcházivost
 
Při zakládání porostů je velice důležitá i polní vzcházivost. Energie vzcházení je ovlivněna nepříznivými povětrnostními vlivy. Ty můžeme eliminovat pomocí přimoření výživou AktiFer SEEDs+. Tu můžete objednat přímo u nás pro moření na podniku nebo u Vašich dodavatelů osiv.
 
Doporučení:
 • moření AktiFer SEEDs+: 1 l/t osiva
 • Přínos SEEDs+ :
  • Dodá osivu potřebné živiny během klíčení.
  • Podpoří vývoj kořínků.
  • Zvýší odolnost klíčící rostliny pomocí kombinace živin a aminokyselin  pro vyšší odolnost stresu a vymrzání.
  • Výsledkem je rychlé a vyrovnané vzcházení porostu a optimální počet rostlin na m2.
  • Zvyšuje výnos.
 
 
 
 width=

 

 

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

BA Tomáš Dolejš, jednatel