BioAktiv CZ
Z tisku

Zemědělec č. 37/2019: Moderní trendy ve výživě a ochraně

9. 9. 2019, Martin Maxa

Zemědělství v současnosti asi neprochází nejhojnějším obdobím v dějinách, ale nejhůř rozhodně také není. Současný stav kolísajících výnosů, klimatických změn a snižujících se cen komodit je na jednu stranu náročné prostředí pro podnikání, na druhou však nutí k zamyšlení nad stávajícími postupy a je i motorem inovace. V oboru je možné pozorovat velké množství poznatků, které nás mohou posunovat dále, je však potřeba vůle k jejich zavádění a současný stav je pro to ideální.

BioAktiv CZ se novým trendům, hlavně ve výživě, intenzivně věnuje již od roku 2011 a jsme proto schopni našim více jak 700 partnerům každoročně pomáhat k lepším výsledkům. Pro podzim 2019 jsme opět rozšířili naše
portfolio produktů, tak abychom uspokojili maximum potřeb v měnících se podmínkách ekonomických i klimatických.

Zakládání porostů

V předešlých dvou článcích jsme se věnovali problematice úpravy pH půdy, zakládání porostů, stimulace v prvních fázích růstu a lehce i listové výživě v průběhu podzima. Všechno s ohledem na maximální úsporu a efektivitu všech zásahů. Krátké připomenutí: V případě nevyhovujícího pH půdy je základ ho upravit do přijatelných hodnot, jinak je investice do hnojiv neefektivní. Jejich využitelnost klesá o desítky procent a zároveň kyselé prostředí omezuje v růstu hospodářské plodiny a naopak podporuje v růstu plevele. Prodražuje se nám proto i herbicidní ochrana a udržení kulturní plodiny na kyselém pozemku, pro ni v podstatě nepřirozeném stanovišti, je výrazně dražší z hlediska výživy i ochrany! Pro rychlou korekci pH je ideální použít AktiCalc IV. Generation granulovaný vápenec v dávce 500 kg/ha. Půdní pH upravuje rychle a efektivně a je možné ho aplikovat i do vzešlých porostů.

Při vyhovujícím pH je zásadní zpřístupnit živiny v maximální míře ve vhodný termín a zároveň podpořit rostlinu v počátečním růstu. To vše pro maximální využití investice do hnojiv, osiv i práce a pro zvýšení výnosového potenciálu a ideálnosti porostu. Chyby v tomto období mají výrazný výnosový dopad a zároveň prodražují i další práci s porostem. Ideální je proto přimoření pesticidní a výživové, pro výživu využijeme AktiFer SEEDs+ s optimálním poměrem makro a mikroelementů pro optimální vzcházení. V počátku vegetace pak ideálně společně s herbicidním nebo insekticidním ošetřením PlantAktiv pro rostliny pro zpřístupnění živin a podporu zakořenění na podzim. PlantAktiv výrazně zvyšuje využitelnost minerálních hnojiv a díky podpoře zakořenění zvyšuje
odolnost proti stresu.

Listová výživa

U solidních porostů je dalším krokem listová výživa, která směřuje k optimálnímu stavu rostlin před zimou. Pro tyto účely je ideální aplikace AktiFer Grow. Je to velice sofistikované a komplexní řešení pro podzim. V jednom vstupu dodáme všechny na podzim klíčové živiny (N, P, B a Mn) a zároveň rostlině poskytneme stimulační mix. Ten je zásadní hlavně pro překonání stresových podmínek na podzim i v zimě a podporu příjmu živin. Fosfor a bor jsou na podzim nepostradatelné pro správný vývoj rostlin před zimou. Mangan zásadně ovlivňuje asimilaci živin, fotosyntézu a tvorbu kořenového vlášení, dodává rostlinám nadstavbu pro kvalitní přezimování. Jedním vstupem tedy dokážeme jednoduše řešit všechny potřeby porostu před zimou.

U horších porostů je potřeba podpořit hlavně intenzivní růst biomasy, tak aby měly rostliny šanci přezimovat. Proto aplikujeme u řepek PlantAktiv (1kg/ha) pro nakopnutí porostu a po vytvoření listové plochy 15 kg močoviny s 0,6 l AktiFer SuperPhos + Cu s vysokým obsahem fosforu jako rychlou energii a podporu růstu. U pozdějších výsevů pšenic vyčkáme na jarní aplikaci do odnožujících porostů.

Při nedostatku síry, která je v posledních letech díky odsiřování v půdě v čím dál větším nedostatku, je potřeba ji dodávat v průběhu celé vegetace. Základní dávku je dodáme v minerálních hnojivech, většinou je však tato dávka nedostatečná. Proto je potřeba dodat ještě v citlivé fáze síru přes list, tak aby rostlina mohla dobře metabolizovat dusík na podzim i na jaře. Doporučujeme přidat do některého ze vstupů 1-2 l AktiFer S, nebo AktiFer Element S-800. Je to levný a pro porost velice přínosný zásah, který má i fungicidní efekt. Podpoříme tak zároveň i ochranu proti houbovým chorobám.

Ochrana a regulace

Porosty, které se podařilo dobře založit, je potřeba do zimy ještě efektivně uchránit před škůdci a chorobami. Pro maximální účinnost insekticidů a herbicidů je nutné hlídat si podmínky při aplikacích a zejména jde o povětrnostní podmínky a pH vody, kterou v postřiku používáme. Všeobecně je chemie účinnější při nižším pH, je proto dobré vodu před použitím okyselit. Pro tento účel lze využít Akti pH listové hnojivo s fosforem, které má velice nízké pH a zároveň obsahuje na podzim ceněný fosfor. Celkově je pesticidní ochrana velice nákladná a často je aplikována v tank mixech s listovou výživou. Poté dochází k negativním interakcím mezi hnojivy a pesticidy, což snižuje jejich účinnost. Zvyšuje se riziko ztrát a opravných aplikací, takže dochází k velkým finančním ztrátám. Proto je celá řada AktiFer listových hnojiv vyrobena s pomocí moderních technologií a principů, které při společné aplikaci pozitivně ovlivňují účinnost pesticidů. To hlavně díky velkému množství smáčedel a adjuvantů, využití technologie nanočástic a cíleně nízkému pH všech hnojiv. Tyto technologie zvyšují účinnost pesticidů a maximalizují využitelnost všech živin obsažených v našich hnojivech.

U řepek se na podzim musíme ještě věnovat regulaci. V případě dobrého průběhu je potřeba porost brzdit, tak aby prošel zimou bez újmy. Zde máme hned několik možností jak porost razantně zarazit. Je ale zajímavé se zamyslet i nad dopadem regulace na pohodu rostliny, tedy fytotoxicitou ošetření. Zde je možné regulaci buď částečně (při ideálním průběhu počasí), nebo kompletně nahradit Florone v dávce 0,4 l/ha. Florone v této aplikaci reguluje vegetační růst, neprojevuje se negativně na stavu porostu a zároveň snižuje celkovou cenu podzimní regulace. Velice zajímavé je Florone i v případě potřeby opakované regulace, kde je celková regulace opět levnější, s menším negativním dopadem na pohodu porostu a vyřešíme problém s omezením opakovaných aplikací některých účinných látek.

Pro konkrétní doporučení neváhejte kontaktovat naše odborné poradce ve vašem regionu. Svého poradce i více informací naleznete zde. Při osobním jednání vám poskytneme bezplatně řešení na míru podle Vašich potřeb.