BioAktiv CZ
Z tisku

Zemědělec č. 37/2019: Moderní trendy ve výživě a ochraně

9. 9. 2019, Martin Maxa

Zemědělství v současnosti asi neprochází nejhojnějším obdobím v dějinách, ale nejhůř rozhodně také není. Současný stav kolísajících výnosů, klimatických změn a snižujících se cen komodit je na jednu stranu náročné prostředí pro podnikání, na druhou však nutí k zamyšlení nad stávajícími postupy a je i motorem inovace. V oboru je možné pozorovat velké množství poznatků, které nás mohou posunovat dále, je však potřeba vůle k jejich zavádění a současný stav je pro to ideální.

BioAktiv CZ se novým trendům, hlavně ve výživě, intenzivně věnuje již od roku 2011 a jsme proto schopni našim více jak 700 partnerům každoročně pomáhat k lepším výsledkům. Pro podzim 2019 jsme opět rozšířili naše
portfolio produktů, tak abychom uspokojili maximum potřeb v měnících se podmínkách ekonomických i klimatických.

Zakládání porostů

V předešlých dvou článcích jsme se věnovali problematice úpravy pH půdy, zakládání porostů, stimulace v prvních fázích růstu a lehce i listové výživě v průběhu podzima. Všechno s ohledem na maximální úsporu a efektivitu všech zásahů. Krátké připomenutí: V případě nevyhovujícího pH půdy je základ ho upravit do přijatelných hodnot, jinak je investice do hnojiv neefektivní. Jejich využitelnost klesá o desítky procent a zároveň kyselé prostředí omezuje v růstu hospodářské plodiny a naopak podporuje v růstu plevele. Prodražuje se nám proto i herbicidní ochrana a udržení kulturní plodiny na kyselém pozemku, pro ni v podstatě nepřirozeném stanovišti, je výrazně dražší z hlediska výživy i ochrany! Pro rychlou korekci pH je ideální použít AktiCalc IV. Generation granulovaný vápenec v dávce 500 kg/ha. Půdní pH upravuje rychle a efektivně a je možné ho aplikovat i do vzešlých porostů.

Při vyhovujícím pH je zásadní zpřístupnit živiny v maximální míře ve vhodný termín a zároveň podpořit rostlinu v počátečním růstu. To vše pro maximální využití investice do hnojiv, osiv i práce a pro zvýšení výnosového potenciálu a ideálnosti porostu. Chyby v tomto období mají výrazný výnosový dopad a zároveň prodražují i další práci s porostem. Ideální je proto přimoření pesticidní a výživové, pro výživu využijeme AktiFer SEEDs+ s optimálním poměrem makro a mikroelementů pro optimální vzcházení. V počátku vegetace pak ideálně společně s herbicidním nebo insekticidním ošetřením PlantAktiv pro rostliny pro zpřístupnění živin a podporu zakořenění na podzim. PlantAktiv výrazně zvyšuje využitelnost minerálních hnojiv a díky podpoře zakořenění zvyšuje
odolnost proti stresu.

Listová výživa

U solidních porostů je dalším krokem listová výživa, která směřuje k optimálnímu stavu rostlin před zimou. Pro tyto účely je ideální aplikace AktiFer Grow. Je to velice sofistikované a komplexní řešení pro podzim. V jednom vstupu dodáme všechny na podzim klíčové živiny (N, P, B a Mn) a zároveň rostlině poskytneme stimulační mix. Ten je zásadní hlavně pro překonání stresových podmínek na podzim i v zimě a podporu příjmu živin. Fosfor a bor jsou na podzim nepostradatelné pro správný vývoj rostlin před zimou. Mangan zásadně ovlivňuje asimilaci živin, fotosyntézu a tvorbu kořenového vlášení, dodává rostlinám nadstavbu pro kvalitní přezimování. Jedním vstupem tedy dokážeme jednoduše řešit všechny potřeby porostu před zimou.

U horších porostů je potřeba podpořit hlavně intenzivní růst biomasy, tak aby měly rostliny šanci přezimovat. Proto aplikujeme u řepek PlantAktiv (1kg/ha) pro nakopnutí porostu a po vytvoření listové plochy 15 kg močoviny s 0,6 l AktiFer SuperPhos + Cu s vysokým obsahem fosforu jako rychlou energii a podporu růstu. U pozdějších výsevů pšenic vyčkáme na jarní aplikaci do odnožujících porostů.

Při nedostatku síry, která je v posledních letech díky odsiřování v půdě v čím dál větším nedostatku, je potřeba ji dodávat v průběhu celé vegetace. Základní dávku je dodáme v minerálních hnojivech, většinou je však tato dávka nedostatečná. Proto je potřeba dodat ještě v citlivé fáze síru přes list, tak aby rostlina mohla dobře metabolizovat dusík na podzim i na jaře. Doporučujeme přidat do některého ze vstupů 1-2 l AktiFer S, nebo AktiFer Element S-800. Je to levný a pro porost velice přínosný zásah, který má i fungicidní efekt. Podpoříme tak zároveň i ochranu proti houbovým chorobám.

Ochrana a regulace

Porosty, které se podařilo dobře založit, je potřeba do zimy ještě efektivně uchránit před škůdci a chorobami. Pro maximální účinnost insekticidů a herbicidů je nutné hlídat si podmínky při aplikacích a zejména jde o povětrnostní podmínky a pH vody, kterou v postřiku používáme. Všeobecně je chemie účinnější při nižším pH, je proto dobré vodu před použitím okyselit. Pro tento účel lze využít Akti pH listové hnojivo s fosforem, které má velice nízké pH a zároveň obsahuje na podzim ceněný fosfor. Celkově je pesticidní ochrana velice nákladná a často je aplikována v tank mixech s listovou výživou. Poté dochází k negativním interakcím mezi hnojivy a pesticidy, což snižuje jejich účinnost. Zvyšuje se riziko ztrát a opravných aplikací, takže dochází k velkým finančním ztrátám. Proto je celá řada AktiFer listových hnojiv vyrobena s pomocí moderních technologií a principů, které při společné aplikaci pozitivně ovlivňují účinnost pesticidů. To hlavně díky velkému množství smáčedel a adjuvantů, využití technologie nanočástic a cíleně nízkému pH všech hnojiv. Tyto technologie zvyšují účinnost pesticidů a maximalizují využitelnost všech živin obsažených v našich hnojivech.

U řepek se na podzim musíme ještě věnovat regulaci. V případě dobrého průběhu je potřeba porost brzdit, tak aby prošel zimou bez újmy. Zde máme hned několik možností jak porost razantně zarazit. Je ale zajímavé se zamyslet i nad dopadem regulace na pohodu rostliny, tedy fytotoxicitou ošetření. Zde je možné regulaci buď částečně (při ideálním průběhu počasí), nebo kompletně nahradit Florone v dávce 0,4 l/ha. Florone v této aplikaci reguluje vegetační růst, neprojevuje se negativně na stavu porostu a zároveň snižuje celkovou cenu podzimní regulace. Velice zajímavé je Florone i v případě potřeby opakované regulace, kde je celková regulace opět levnější, s menším negativním dopadem na pohodu porostu a vyřešíme problém s omezením opakovaných aplikací některých účinných látek.

Pro konkrétní doporučení neváhejte kontaktovat naše odborné poradce ve vašem regionu. Svého poradce i více informací naleznete zde. Při osobním jednání vám poskytneme bezplatně řešení na míru podle Vašich potřeb.

Vybíráme pro vás

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

AktiCalc

Granulovaný vápenec

SuperMag

Granulovaný vápenec s hořčíkem a mikroelementy

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem
Doporučujeme Sekce Reportéra