BioAktiv CZ
Z tisku

Selská revue č. 5/2019: Jak na podzimní výživu řepek a obilnin

17. 7. 2019, Martin Maxa

BioAktiv CZ se již od roku 2011 v České republice zaměřuje na sledování inovativních technologií v zemědělství a jejich uplatnění v praxi. Pro rok 2019 jsme představili i novou řadu moderních listových hnojiv, která splňují nároky na vysokou odolnost a maximální účinnost. Pro podzim tuto řadu dále rozšiřujeme o kvalitní mořidlo a listové hnojivo určené pro podzimní období.

V této fázi se soustředíme hlavně na dvě věci: Za prvé – vyrovnané vzcházení porostu a vytvoření silného kořenového systému, který pomůže přezimování a na jaře se od něj porost může odrazit. Za druhé – ochránit, kvalitně vyživit a do zimy dovést porost v optimální růstové fázi a síle pro dobré přezimování.

Zakládání porostů

Z tohoto pohledu je zásadní hlavně kvalitní a efektivní základní výživa. Začít musíme už u pH půdy, bez kterého je jakákoliv výživa, hlavně ta fosforem, neefektivní. Pro rychlou a snadnou optimalizaci je v průběhu zakládání porostů možné aplikovat 300-700 kg/ha granulovaného vápence AktiCalc. Jde o vysoce kvalitní, snadno aplikovatelný granulovaný vápenec s rychlým účinkem.

Po optimalizaci podmínek je důležité udělat maximum i pro co nejlepší polní vzcházivost. Základem je kvalitní příprava a osivo. Pokud obojí máme, je ideální osivo kvalitně namořit. Proto jsme vyvinuli mořidlo AktiFer Seeds+, který rostlině dodá vše potřebné pro fázi klíčení a vzcházení a pomůže jí překonat i horší podmínky v průběhu podzimu.

Výživa a stimulace

Po optimalizaci pH a založení porostu je na řadě vyvážená minerální výživa s dostatkem dodaných, a hlavně pro rostlinu dobře přijatelných forem živin. Důležitá je tvorba solidního kořene a dobrá přijatelnost živin. Postemergentní aplikace PlantAktivu podporuje intenzivní zakořenění a zpřístupňuje rostlinám N, P a S z minerálních a organických hnojiv, včetně posklizňových zbytků. Tím dosáhneme lepšího využití minerálních hnojiv, silného porostu schopného dobře přezimovat a vytvoříme hustý kořenový systém vhodný pro dobrý příjem živin během intenzivního jarního přihnojování. A to vše díky podpoře aerobních procesů v půdě, takže zároveň podporuje i rozklad posklizňových zbytků a hnoje a napomáhá lepší tvorbě humusu. Je proto vhodný i do systémů s vyšším zastoupením organických hnojiv.

U pšenic řídíme přihnojení N hlavně půdními rozbory a potřebou rozkladu posklizňových zbytků. Od počátku odnožování je ideální aplikace PlantAktivu pro rostliny, který v porostech pomáhá zpřístupnit N, P a S v dobře přijatelných formách, podporuje zakořenění a odnožení a napomáhá
lepšímu rozkladu posklizňových zbytků. U pozdějších výsevů je možné volit podzimní, nebo jarní aplikaci, dle stavu porostu.

Dalším krokem je listová výživa, která směřuje k vytvoření solidního porostu před zimou. Proto do porostu dostáváme specifický mix makro a mikroelementů, které rostlině pomáhají s intenzivním růstem a přípravou na zimu. AktiFer Grow obsahuje ideální mix živin a aminokyselin, které rostlina před zimou potřebuje. U řepek lze doporučit i přídavek 1-2l AktiFer Element S s vysokým obsahem síry, který dodá dostatek S a zároveň má v porostu fungistatický efekt.

Z hlediska podzimní výživy je tedy zásadní mít optimální pH (AktiCalc), aktivní půdní mikroflóru (PlantAktiv) pro uvolňování živin a silný kořenový systém (PlantAktiv, Grow) pro jejich intenzivní příjem, a to i z větších hloubek. Poté můžeme řešit dostatek všech potřebných makro i mikro elementů pro optimální růst (Grow, Element S).

Pro konkrétní doporučení neváhejte kontaktovat naše odborné poradce ve vašem regionu.