BioAktiv CZ
Z tisku

Selská revue č. 5/2019: Jak na podzimní výživu řepek a obilnin

17. 7. 2019, Martin Maxa

BioAktiv CZ se již od roku 2011 v České republice zaměřuje na sledování inovativních technologií v zemědělství a jejich uplatnění v praxi. Pro rok 2019 jsme představili i novou řadu moderních listových hnojiv, která splňují nároky na vysokou odolnost a maximální účinnost. Pro podzim tuto řadu dále rozšiřujeme o kvalitní mořidlo a listové hnojivo určené pro podzimní období.

V této fázi se soustředíme hlavně na dvě věci: Za prvé – vyrovnané vzcházení porostu a vytvoření silného kořenového systému, který pomůže přezimování a na jaře se od něj porost může odrazit. Za druhé – ochránit, kvalitně vyživit a do zimy dovést porost v optimální růstové fázi a síle pro dobré přezimování.

Zakládání porostů

Z tohoto pohledu je zásadní hlavně kvalitní a efektivní základní výživa. Začít musíme už u pH půdy, bez kterého je jakákoliv výživa, hlavně ta fosforem, neefektivní. Pro rychlou a snadnou optimalizaci je v průběhu zakládání porostů možné aplikovat 300-700 kg/ha granulovaného vápence AktiCalc. Jde o vysoce kvalitní, snadno aplikovatelný granulovaný vápenec s rychlým účinkem.

Po optimalizaci podmínek je důležité udělat maximum i pro co nejlepší polní vzcházivost. Základem je kvalitní příprava a osivo. Pokud obojí máme, je ideální osivo kvalitně namořit. Proto jsme vyvinuli mořidlo AktiFer Seeds+, který rostlině dodá vše potřebné pro fázi klíčení a vzcházení a pomůže jí překonat i horší podmínky v průběhu podzimu.

Výživa a stimulace

Po optimalizaci pH a založení porostu je na řadě vyvážená minerální výživa s dostatkem dodaných, a hlavně pro rostlinu dobře přijatelných forem živin. Důležitá je tvorba solidního kořene a dobrá přijatelnost živin. Postemergentní aplikace PlantAktivu podporuje intenzivní zakořenění a zpřístupňuje rostlinám N, P a S z minerálních a organických hnojiv, včetně posklizňových zbytků. Tím dosáhneme lepšího využití minerálních hnojiv, silného porostu schopného dobře přezimovat a vytvoříme hustý kořenový systém vhodný pro dobrý příjem živin během intenzivního jarního přihnojování. A to vše díky podpoře aerobních procesů v půdě, takže zároveň podporuje i rozklad posklizňových zbytků a hnoje a napomáhá lepší tvorbě humusu. Je proto vhodný i do systémů s vyšším zastoupením organických hnojiv.

U pšenic řídíme přihnojení N hlavně půdními rozbory a potřebou rozkladu posklizňových zbytků. Od počátku odnožování je ideální aplikace PlantAktivu pro rostliny, který v porostech pomáhá zpřístupnit N, P a S v dobře přijatelných formách, podporuje zakořenění a odnožení a napomáhá
lepšímu rozkladu posklizňových zbytků. U pozdějších výsevů je možné volit podzimní, nebo jarní aplikaci, dle stavu porostu.

Dalším krokem je listová výživa, která směřuje k vytvoření solidního porostu před zimou. Proto do porostu dostáváme specifický mix makro a mikroelementů, které rostlině pomáhají s intenzivním růstem a přípravou na zimu. AktiFer Grow obsahuje ideální mix živin a aminokyselin, které rostlina před zimou potřebuje. U řepek lze doporučit i přídavek 1-2l AktiFer Element S s vysokým obsahem síry, který dodá dostatek S a zároveň má v porostu fungistatický efekt.

Z hlediska podzimní výživy je tedy zásadní mít optimální pH (AktiCalc), aktivní půdní mikroflóru (PlantAktiv) pro uvolňování živin a silný kořenový systém (PlantAktiv, Grow) pro jejich intenzivní příjem, a to i z větších hloubek. Poté můžeme řešit dostatek všech potřebných makro i mikro elementů pro optimální růst (Grow, Element S).

Pro konkrétní doporučení neváhejte kontaktovat naše odborné poradce ve vašem regionu. 

Vybíráme pro vás

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

AktiCalc

Granulovaný vápenec

SuperMag

Granulovaný vápenec s hořčíkem a mikroelementy

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem
Doporučujeme Sekce Reportéra