BioAktiv CZ
Z tisku

Zemědělec č. 17/2019: Základní a listová výživa jařin

23. 4. 2019, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Máte kyselé půdy? Pokud ano, je dobré při zakládání jarních porostů začít od základu. Optimální pH půdy je důležité jak pro rostliny samotné, tak i pro kvalitní výživu rostlin. Ovlivňuje dostupnost dalších živin pro rostliny, zejména zvyšuje přijatelnost fosforu.

Vápnění dále zlepšuje půdní strukturu, fyzikální vlastnosti půdy, zakořenění rostlin a biologickou aktivitu půdy.

Jak pH rychle upravit do optima?

Ideálně vysoce reaktivním a kvalitně upraveným vápencem. Díky reaktivnosti, snadné aplikaci, rychlosti účinku je granulovaný vápenec AktiCalc IV. Generation optimální variantou, jak rychle a snadno upravit půdní podmínky, a tím i pozitivně ovlivnit výnos a kvalitu produkce. Zefektivňuje se tak využití dusíkatých a NPK hnojiv. Doporučené dávkování je od 200 do 600 kg/ha a aplikace je možná pomocí většiny rozmetadel minerálních hnojiv, jak před setím, tak i do vzešlých porostů. Proto je ideální pro rychlou úpravu podmínek v jarních ječmenech, kukuřici a cukrové řepě.

Chcete rychlejší a efektivnější využití minerálních hnojiv?

Po základním přihnojení je ideální aplikace PlantAktivu pro rostliny s prvním postřikem. Nastartujeme intenzivní uvolňování živin z minerálních hnojiv a zároveň podpoříme zakořenění. Kukuřice a cukrovky mají po aplikaci rychlejší start s lepším příjmem vody i živin. Porosty mají díky tomu lepší odolnost k přísuškům v pozdější fázi vegetace. Obrovskou výhodou je možnost aplikace s herbicidem. Ta probíhá u obou plodin v prvních fázích růstu, u kukuřic společně s herbicidní ochranou, v cukrové řepě v termínech T2-T3.

Efektivní listová výživa

Jak řešit dodání fosforu a mědi, podporu růstu a choroby? Ideálně v jednom vstupu. Pro rané fáze vegetace je ideální využít naše speciální listové PK a Cu hnojivo AktiFer SuperPhos + Cu. Přínosem aplikace je dodání P a Cu pro lepší využití dusíku. Dodání fosforu dále podporuje tvorbu kořenového systému. Aplikace zároveň zvyšuje pevnost pletiv, výkon fotosyntézy a produkci phytoalexinů, kterými se rostlina přirozeně brání proti chorobám a škůdcům s podporou fungicidního efektu mědi.

Co mají hnojiva AktiFer navíc?

Jsou to hnojiva, která dokáží efektivně dodat rostlině potřebné živiny a zároveň mají i přidanou hodnotu. Pod tímto si můžeme představit například listovou stimulaci či podporu účinnosti pesticidních aplikací, díky nízkému pH a velkému množství smáčedel. Řada hnojiv AktiFer tyto nároky splňuje a vyznačuje se vysokou koncentrací, a hlavně využitelností živin. Je tomu tak zejména za využití optimálního množství adjuvantů a smáčedel, chelataci živin, nanočásticím a přesně zvolenému množství mikroelementů. Zároveň se jedná o jediná hnojiva v Evropě s růstovým hormonem EPIN, pro zvýšení výkonnosti rostlin (stimulace růstu, obranyschopnost a příjem živin). Vlastnosti listových hnojiv AktiFer jsou vhodné pro efektivní foliární výživu (široká škála makro i mikroelementů, síra, fosfor a měď) a zároveň podporují účinnost a prostupnost pesticidů, se kterými jsou aplikovány.

Čím řešit případné sucho nebo silné porosty?

V těchto případech doplňujeme AktiFer Micro a Macro. AktiFer Macro slouží pro dodání NPK při intenzivním růstu a v případě omezeného příjmu z půdy v období sucha. Vyšší obsah P a K podporuje také rozvoj kořene. AktiFer Micro je naopak vhodný pro preventivní i akutní dodání mikroelementů. Hlavní výhodou pro rostliny je dodání všech mikroprvků v optimálním poměru. Nehrozí tedy snižování výnosu nedostatkem jednoho z nich (Liebigův zákon minima).

Doplnění ubývající síry v půdě

Doplnění síry je nezbytné z hlediska ochrany i výživy. Proto v případě plodin s vyšším odběrem síry je možné volit mimo často nedostatečné dodání síry přes půdu také listovou aplikaci v době největší potřeby. Největším významem síry je využití dusíku v rostlině, tvorba bílkovin v potravinářských pšenicích a olejnatost u řepky. Pro rychlé dodání síry v případě nedostatku nebo pro navýšení N-látek a olejnatosti v pozdní
fázi vegetace doporučujeme aplikaci AktiFer S se sírou, dusíkem a mikroelementy. Pro efektivní a pozvolné dodání síry je vhodný AktiFer Element S-800 s elementární sírou, která má delší perzistenci a na rostlinách působí fungistaticky.

Zemědělská praxe dokazuje, že produkty společnosti BioAktiv CZ mají stabilní rentabilitu, což potvrzují stovky tisíc aplikovaných hektarů ročně a dlouholeté pokusy Spolku pro ječmen a slad, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České zemědělské univerzity v Praze, společnosti Selgen a.s. a mnoha pokusných stanic po celé ČR.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer

Vybíráme pro vás

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

AktiCalc

Granulovaný vápenec

Aktifer Element
S-800

Tekuté listové hnojivo pro pozvolné a efektivní dodání síry

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem

AktiFer Micro

Vysoce koncentrované mikroelementární suspenzní listové hnojivo + S a Mg

AktiFer S

tekuté listové hnojivo pro rychlé dodání síry

AktiFer Macro

Vysoce koncentrované suspenzní NPK hnojivo
Doporučujeme Sekce Reportéra