BioAktiv CZ
Z tisku

Zemědělec č. 15/2019: Trendy ve výživě jarních plodin

8. 4. 2019, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Společnost BioAktiv CZ se již od roku 2011 v České republice zaměřuje na sledování nejnovějších trendů a inovativních technologií v zemědělství a jejich uplatnění v praxi. Pro rok 2019 představuje novou řadu listových hnojiv vhodných pro doplnění kvalitních výživových plánů.

V následujícím textu naleznete doporučení pro vhodné zařazení listových hnojiv, tipy pro zefektivnění základního přihnojení i pesticidní ochrany.

Úprava pH půdy

Při zakládání jarních porostů je dobré začít od základu. Optimální pH půdy je důležité jak pro rostliny samotné, tak i pro kvalitní výživu rostlin. Ovlivňuje dostupnost dalších živin pro rostliny, zejména zvyšuje přijatelnost fosforu. Vápnění dále zlepšuje půdní strukturu, fyzikální vlastnosti půdy, zakořenění rostlin a biologickou aktivitu půdy. Podporuje tvorbu humusu a biologickou fixaci dusíku hlízkovými bakteriemi. Zároveň je vápnění nepostradatelnou součástí péče o rostliny, protože způsobuje snížení přijatelnosti toxických prvků rostlinou (kadmia, hliníku a dalších).

Díky reaktivnosti, snadné aplikaci, rychlosti účinku je granulovaný vápenec AktiCalc IV. Generation optimální variantou, jak rychle a snadno upravit půdní podmínky, a tím pozitivně ovlivnit výnos a kvalitu produkce. Aplikace pomocí vlastní techniky navíc přináší větší možnosti a časovou variabilitu. Při pravidelném používání granulovaného vápence AktiCalc IV. Generation se 100% reaktivitou a 98% obsahem CaCO3 dokážete docílit nejen udržení, ale i zvýšení pH půdy na požadovanou úroveň, a to i
v horní části půdního profilu, který je zásadní pro příjem živin rostlinami. Zefektivňuje se tak využití dusíkatých a NPK hnojiv, do kterých jdou z hlediska výživy nejvyšší investice. Zároveň je dosaženo ideálního prostředí pro růst hospodářských plodin. Tímto můžeme dosáhnout lepší rentability a vyšších výnosů. Doporučené dávkování je od 200 do 600 kg/ha a aplikace je možná pomocí většiny rozmetadel minerálních hnojiv, jak před setím, tak i do vzešlých porostů. Proto je ideální i pro rychlou úpravu podmínek pro jarní ječmeny, kukuřice a cukrovou řepu.

Jarní podpora a výživa

Po základním přihnojení je ideální aplikace PlantAktivu pro rostliny s prvním postřikem. Nastartujeme intenzivní uvolňování živin z minerálních hnojiv a zároveň podpoříme zakořenění. Jarní ječmeny si po aplikaci velmi rychle vytvoří bohaté kořenové vlášení, začnou lépe odnožovat a posléze tvořit nadzemní část. Díky dobře založenému kořenu jsou porosty méně náchylné na přísušek a další stresové faktory. V poslední řadě dosahují lepších výnosů a také kvalitativních parametrů. Podobných výsledků dosahuje i v cukrové řepě a kukuřicích. Aplikace u obou plodin probíhá v prvních fázích růstu, u kukuřic společně s herbicidní ochranou, v cukrové řepě v termínech T2-T3.

V této části vegetace, u cukrové řepy až po zapojení porostu, je ideální využít i naše speciální listové PK a Cu hnojivo SuperPhos + Cu. Hnojivo s biostimulačním účinkem je určené hlavně pro rané fáze růstu. Přínosem aplikace je dodání P a Cu pro lepší využití dusíku a příjem ostatní živin rostlinou. Dodání fosforu dále podporuje tvorbu kořenového systému. Aplikace zároveň zvyšuje pevnost pletiv, výkon fotosyntézy a produkci phytoalexinů, kterými se rostlina přirozeně brání proti chorobám a
škůdcům.

Efektivní listová výživa

Během dalších fází růstu je zásadní správně zvolená a načasovaná výživa. Proto je nutné pečlivě vybírat listová hnojiva, která dokáží efektivně dodat rostlině potřebné živiny v citlivou fázi nebo během výrazného sucha. Zároveň mají i přidanou hodnotu, například listovou stimulaci, či podporu
účinnosti pesticidních aplikací. Revoluční řada hnojiv AktiFer se vyznačuje vysokou koncentrací, a hlavně využitelností živin. Je tomu tak zejména díky optimálnímu množství adjuvantů a smáčedel, chelataci živin, nanočásticím a přesně zvolenému množství mikroelementů. Zároveň se jedná o jediná
hnojiva v Evropě s růstovým hormonem EPIN pro zvýšení výkonnosti rostlin (stimulace růstu, obranyschopnost a příjem živin). Vlastnosti, kterými se listová hnojiva AktiFer vyznačují, jsou vhodné pro efektivní foliární výživu (široká škála makro i mikroelementů, síra, fosfor a měď) a
zároveň podporují účinnost a prostupnost pesticidů, se kterými jsou aplikovány.

Pro optimalizaci základní výživy doplňujeme AktiFer Micro a Macro. AktiFer Macro slouží pro dodání NPK v počátcích růstu pro optimální vývoj rostlin nebo v případě omezeného příjmu z půdy v období sucha. Vyšší obsah P a K podporuje také rozvoj kořene. AktiFer Micro je naopak vhodný pro preventivní i akutní dodání mikroelementů. Hlavní výhodou pro rostliny je dodání všech mikroprvků v optimálním poměru, nehrozí tedy snižování výnosu nedostatkem jednoho z nich (Liebigův zákon minima). AktiFer Micro má zásadní vliv na příjem ostatních živin, kvalitu výnosu i hospodaření s vodou.

V případě plodin s vyšším odběrem síry je možné volit mimo často nedostatečné dodání síry přes půdu také listovou aplikaci v době největší potřeby. Největším významem síry je využití dusíku v rostlině, tvorbu bílkovin v potravinářských pšenicích a olejnatost u řepky. Pro rychlé dodání síry v případě nedostatku nebo pro navýšení N-látek a olejnatosti v pozdní fázi vegetace, doporučujeme aplikaci AktiFer S se sírou, dusíkem a mikroelementy. Pro efektivní a pozvolné dodání síry je vhodný AktiFer Element S-800 s elementární sírou. Ta před příjmem prochází na listech oxidací a tím má celkově vysokou vstřebatelnost (nad 75 %). Zároveň má delší perzistenci a na rostlinách působí fungistaticky.

Dalším, velmi často diskutovaným tématem, je úprava pH postřikové jíchy. U každé pesticidní ochrany, vzhledem k vysokým investicím a riziku ztrát na výnosech, je zásadní její účinnost a správná aplikace. Pro optimální účinnost je vhodná mimo jiné úprava pH postřikové jíchy, kde využijeme
hnojivo s cíleně nízkým pH, například Akti pH s dusíkem, fosforem a pH 0,5. Samotná úprava je snadná, investice jsou minimální a dopad na účinnost používaných přípravků je velice výrazný.

Zemědělská praxe našich spokojených zákazníků dokazuje, že produkty společnosti BioAktiv CZ mají stabilní rentabilitu, což potvrzují stovky tisíc aplikovaných hektarů ročně a dlouholeté pokusy Spolku pro ječmen a slad, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České zemědělské univerzity
v Praze, společnosti Selgen a.s. a mnoha pokusných stanic po celé ČR.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer

Vybíráme pro vás

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

AktiCalc

Granulovaný vápenec

Aktifer Element
S-800

Tekuté listové hnojivo pro pozvolné a efektivní dodání síry

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem

AktiFer Micro

Vysoce koncentrované mikroelementární suspenzní listové hnojivo + S a Mg

AktiFer S

tekuté listové hnojivo pro rychlé dodání síry

AktiFer Macro

Vysoce koncentrované suspenzní NPK hnojivo

Akti pH

Úprava pH postřikové jíchy s barevnou změnou

Akti pH CF

Úprava pH postřikové jíchy
Doporučujeme Sekce Reportéra