BioAktiv CZ
Reference

Deset sezón úspěšných pokusů ve šlechtitelské stanici Úhřetice

Pardubický kraj, 253 m n.m.
Pšenice

Ve spolupráci s firmou BioAktiv CZ pravidelně aplikujeme PlantAktiv pro rostliny již od roku 2014 a to do pšenice ozimé v maloparcelkových i poloprovozních pokusech s našimi odrůdami (na ŠS v Úhřeticích především na odrůdě Turandot).

Spolupráce se společností BioAktiv CZ je po celou dobu výborná. Disponují kvalitními odbornými poradci, kteří se jezdí na pokusy pravidelně dívat, hodnotit jejich stav a přínos pro zemědělskou praxi.

I proto jsou schopni poskytovat odborné rady ke všem svým nabízeným produktům, což je veliká přidaná hodnota. PlantAktiv je přípravek léty ověřen jak pokusy, tak praxí. Ten doplňujeme o sofistikovaná listová hnojiva z řady AktiFer – AktiFer Grow, AktiFer SuperPhos + Cu a AktiFer Element S-800.

Varianty pokusů byly ještě rozděleny na plochu s ošetřením fungicidy a morforegulátory a variantu kde toto ošetření nebylo. Přínos technologie BioAktiv byl v roce 2022 ovlivněn během vegetace velkými přísušky a svůj vliv měla bezesporu i samotná vegetace porostu v jarním chladném období. Rok 2023 byl výnosově velmi silný, i přesto ale dokáží stimulační přípravky BioAktiv CZ rostlinu podpořit a zajistit vysoký výnos při zachování kvalitativních parametrů.

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu