BioAktiv CZ
Doporučení

Aktuální doporučení na srpen 2023

16. 8. 2023, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Podzim se neúprosně blíží a s ním přichází i doba, která je pro vaše plodiny klíčová z hlediska založení a výživy porostu. Protože vám chceme pomoci maximalizovat výnosy a snížit náklady, přicházíme s dalším pravidelným plodinovým doporučením. Optimální struktura porostu před zimou je klíčová pro úspěch na jaře!

Řepka ozimá

PlantAktiv pro rostliny (1 kg/ha + herbicid)

 • zajišťuje rychlý start porostu a hluboké zakořenění
 • urychluje rozklad posklizňových zbytků
 • má půdní účinek, tzn. možnost aplikace s herbicidy od těch preemergentních po postemergentní, graminicidy či s prvními insekticidy

AktiFer Grow (2 l/ha + insekticid, regulace, fungicid)

 • poskytuje potřebné živiny pro přezimování v jednom vstupu – P, B, Mn a Cu
 • tvoří optimální strukturu a výnosový potenciál rostliny díky P, B a Mn spolu s cytokininy, které podporují zakořenění, zvyšují sílu kořenového krčku a zvyšují účinnost podzimní regulace porostu
 • zvýšení odolnosti proti mrazu díky obsahu Prolinu a Epinu
 • nízká dávka, vše v jednom balení a bez rizika srážení (nízká dávka 2 l/ha)
 • kyselé pH a obsah boru zajišťují možnost aplikovat AktiFer Grow s pyretroidy bez snižování jejich účinku
 • zvyšuje příjem dusíku z půdy

Výsledky SPZO v řepce s přípravky BioAktiv CZ

Pšenice ozimá

PlantAktiv pro rostliny (1 kg/ha + herbicid)

 • zajišťuje rychlý start porostu a hluboké zakořenění
 • urychluje rozklad posklizňových zbytků
 • má půdní účinek, tzn. možnost aplikace s herbicidy i do porostů s malou listovou plochou

AktiFer Grow (2 l/ha)

 • poskytuje potřebné živiny pro přezimování v jednom vstupu – P, B, Mn a Cu
 • tvoří optimální strukturu a výnosový potenciál rostliny – P, B, Mn spolu s cytokininy, které podporují zakořenění, odnožování a vyrovnanost odnoží
 • zvýšení odolnosti proti mrazu díky obsahu Prolinu a Epinu

Výsledky Selgen šlechtitelské stanice v Krukanicích v pšenici s přípravky BioAktiv CZ

Synergie mezi PlantAktivem a AktiFerem Grow

Kombinace těchto přípravků společně vykazuje silný synergický efekt, což dokazují i aktuální pokusy z AGROEKO Žamberk – Vliv povrchového vápnění půdy po zasetí a aplikace biostimulantů růstu na nárůst hmotnosti sušiny nadzemní biomasy ozimé pšenice v roce 2023.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer