BioAktiv CZ
Doporučení

Klíč k úspěchu v podobě inovativních technologií ve výživě

24. 3. 2023, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Tlak na ekonomiku a udržitelnost je v posledních letech enormní. Proto v praxi využíváme moderní poznatky, principy integrované produkce i poznatky o fyziologii rostlin ke snižování nákladů a zvyšování zisku v rostlinné výrobě.

Co je integrovaná produkce?

Integrovaná produkce v zemědělství se stává stále populárnějším způsobem, jak zlepšit rentabilitu. Zahrnuje kombinaci různých zemědělských postupů, které usnadňují dosažení nižších nákladů na výrobu a vyššího zisku. Zároveň přispívá ke zlepšení životního prostředí. Na bázi systémového způsobu myšlení se orientuje na zemědělský podnik a jeho prostředí jako celek. Základem je zlepšení půdní úrodnosti a využití přirozených regulačních systémů. K ochraně se využívá smysluplný soulad mezi biologickými, technickými a chemickými opatřeními a systémový přístup k celé technologii pěstování a zpracování hospodářských plodin. Cílem je optimalizace celého procesu.

Jak využít principy integrované produkce a poznatky o fyziologii rostlin ke snižování nákladů?

Základem je péče o půdu, správný obsah organické hmoty, pH půdy a načasování hnojiv. Je třeba doplňovat organickou hmotu pomocí meziplodin, podpůrných plodin nebo organických hnojiv, pravidelně vápnit a na základě rozborů doplňovat chybějící živiny. V rámci našich technologií využíváme produkty zaměřené na úpravu pH (AktiCalc), doplnění základních živin (Belenus, SuperMag) či podporu přeměny organiky v půdě (PlantAktiv).

Důležitá je základní a listová výživa a ochrana porostů. Systém založený na správné péči o půdu a sofistikované foliární výživě dokáže snížit vstupy dusíkatých hnojiv o 20-30 % a potřebu fungicidů o 1-2 vstupy bez poklesu výnosu (některé prvky mají fungistatické účinky). Správné pH postřikové jíchy ovlivňuje účinnost insekticidů a mikroprvků.

V řadě lokalit sledujeme drobné a umočené porosty, které je třeba ozdravit a podpořit odnože. Aplikujte AktiFer Grow v dávce 1 litr a AktiFer SuperPhos + Cu v dávce 0,6 litru

Vycházíme z nejnovějších poznatků z fyziologie rostlin i zemědělské praxe. Významné látky jsou aminokyselina prolin nebo fytohormony ze skupiny brassinosteroidů, jako EPIN. Brassinosteroidy zvyšují odolnost rostlin vůči stresu a výzkum ukazuje, že aplikace EPINu může zvýšit odolnost rostlin vůči nemocem a škůdcům. Prolin má pak důležitou funkci při zvládání teplotních stresů a nedostatku vody.

Využíváme tyto principy při tvorbě našich produktů i technologií pro jednotlivé plodiny. Je důležité, aby aplikace byla možná s herbicidy nebo fungicidy, měla širší aplikační okno a nepůsobila poškození. Na těchto principech jsme postavili produktovou řadu sofistikovaných listových hnojiv AktiFer.

Technologie ozimých plodin

Na výše popsané principy navazujeme konkrétní technologií pro jednotlivé plodiny. Dbejte na pH půdy, zásobenost fosforem, draslíkem, hořčíkem a dostupnost síry během celé vegetace. Zvýšit příjem živin z půdy do rostlin až o 30 % můžete pomocí PlantAktivu (1 kg/ha) aplikovaného společně s herbicidem.
V průběhu února a března se u ozimých obilnin aplikovalo regenerační hnojení dusíkem, následované prvními listovými aplikacemi. Přizpůsobte formu a načasování hnojení vždy místním podmínkám, abyste dodali rostlinám správnou formu dusíku ve správný čas a nepoškodili je sníženou odolností vůči mrazu. Jedná se hlavně o rozdíly mezi využitím LAD 27 a močoviny.

Na fotce je vidět řepka se solidním kořenem na podzim oštřená PlantAktivem pro rostliny a AktiFerem Grow. Aktuálním cílem je porosty ozdravit prostřednictvím AktiFeru SuperPhos + Cu v dávce 1 l a AktiFerem S taktéž v dávce 1 l bez fungicidní aplikace

Po přihnojení přichází první listové a pesticidní aplikace. U silných porostů můžete použít AktiFer SuperPhos + Cu (1 l/ha) s insekticidem nebo fungicidem, což zlepší využití dusíku v rostlině až o 30 %, dezinfikuje a zvýší odolnost proti mrazu. Pokud potřebujete podpořit kořenový systém, doporučujeme aplikovat 1,5 – 2 l/ha AktiFer Grow s CCC nebo samostatně (s možností aplikace i s herbicidem). V letošním roce byl problém s kořenomorkou a slabým nebo odumírajícím kořenovým systémem. Na velké časti ploch bylo vyžadováno řešení obou problémů najednou.

Řešíte problém s drobným kořenovým vlášením, se kterým se potýká i ozimá pšenice odrůdy Annie na fotce? Aplikujte AktiFer Grow v dávce 2 litry pro podporu zakořenění, odnožení a vyšší příjem živin z půdy až o 30 % díky kombinaci fosforu, boru, manganu a mědi s velkou dávkou aminokyselin a prekurzorů cytokininů

Během druhé poloviny vegetace udržujte zdravotní stav a výnosový potenciál rostlin. Kombinujte fungicidní ošetření s mikroprvky a aktivními látkami, jako jsou AktiFer Green, Micro nebo Macro Extra, po konzultaci s odborným poradcem. Případně aplikujte síru přes list s fungicidy nebo lepením u řepek pro zvýšení HTS, olejnatosti i kvality potravinářské pšenice. Cílem je zajistit dobrý zdravotní stav rostlin, využít výnosový potenciál a odolnost vysokým teplotám a suchu.

Trápí vás nevyrovnaný a chorobou napadený porost? Použijte AktiFer SuperPhos + Cu v dávce 0,6 litrů. Aplikací výborně dezinfikujete porost a doplníte fosfor s mědí, což je zásadní pro dobrý metabolismu dusíku v rostlině.

Technologie jarních plodin

Jarní ječmen a mák

V první fázi vegetace ječmene a máku je důležité zabezpečit dostatečný přísun dusíku, fosforu a draslíku, které podporují růst kořenů a odnoží. V dalších fázích je potřeba doplňovat i hořčík, zinek a síru, klíčové pro vývoj rostlin. K tomu se často používají NPK hnojiva. U máku je zásadní také dodávat síru, což lze zajistit NP hnojivy se sírou nebo aplikací minerálního hnojiva Belenus s polysulfátem.

Pro zvýšení efektivity základní výživy a urychlení růstu ječmene a máku doporučujeme aplikovat PlantAktiv v dávce 1 kg/ha po základním přihnojení. Tato aplikace podporuje uvolňování živin z půdy a rychlý vývoj porostu.

Kromě základní výživy je důležité dodávat další prvky jako hořčík, zinek, síru a mangan. U ječmene doporučujeme aplikovat AktiFer Grow (2 l/ha) pro podporu zakořenění a vyšší příjem živin. U máku pak 1-2 aplikace AktiFer SuperPhos+Cu (1 l/ha), které zlepšují metabolismus dusíku a dezinfikují porost.

Cukrová řepa a brambory konzumní i průmyslové

Cílem našich doporučení je stabilizovat výnos cukrové řepy a brambor a zlepšit jejich rentabilitu, navzdory rostoucím cenám hnojiv a nepřízni počasí. Naše řešení zahrnuje 4 pilíře péče o porosty:

  • Práce s půdou pomocí PlantAktivu pro rostliny: Tento přípravek spolehlivě nastartuje mineralizačně nitrifikační procesy v půdě, rychle zpřístupní živiny rostlině a intenzivně podpoří zakořenění. Aplikujte s herbicidem v T2.
  • Doplňování živin přes list prostřednictvím AktiFer Micro nebo AktiFer Green: Tyto přípravky se aplikují s fungicidním ošetřením po zapojení porostu a dodávají rostlině kombinaci mikroprvků, růstových látek a energie pro intenzivní růst. Do cukrové řepy se navíc aplikuje i AktiFer Grow.
  • Posílení odolnosti vůči cerkosporióze (skvrnatičky) pomocí AktiFer SuperPhos+Cu: Aplikace zároveň zvyšuje i příjem dusíku rostlinou a odolnost vůči vysokým teplotám ve druhé polovině vegetace. Ideálně aplikujte s 2. až 3. fungicidem.
  • Snížení fytotoxicity pesticidních aplikací s AktiFer Algi: Tento přípravek razantně snižuje fytotoxicitu a celkový dopad stresu na rostlinu. Také zrychluje její regeneraci. Hodí se tedy i po případných mrazech či popálení.

Dlouhodobé používání PlantAktivu a listových hnojiv AktiFer zvyšuje výnos i cukernatost, případně škrobnatost a zlepšuje rentabilitu pěstování cukrové řepy a brambor. Tyto přípravky se hodí i pro systém Conviso Smart a jsou hojně využívány pro pěstování škrobárenských i konzumních brambor. Tato kombinace doporučení a agrotechniky podporuje stabilní výnosy, minimalizuje dopad na životní prostředí a udržuje zdravou půdu.

Kukuřice a slunečnice

Základní výživa kukuřice i slunečnice zahrnuje dodání dostatečného množství dusíku, fosforu, draslíku, hořčíku, zinku a síry, které podporují zdravý růst rostlin a vývoj klasů. K optimalizaci výživy a růstu kukuřice i slunečnice je důležité pracovat s rostlinou hlavně v počátku jejího vývoje. Proto mimo kvalitní základní výživu či organická hnojiva aplikujte PlantAktiv pro rostliny (1 kg/ha) spolu s herbicidem. Tento přípravek zpřístupňuje živiny z organických i minerálních hnojiv a podporuje růst kukuřice i slunečnice od vzcházení do fáze 8 listů. PlantAktiv také zvyšuje odolnost rostlin vůči stresovým faktorům a podporuje příjem živin a zakořenění. Pro zajištění dostatečného množství zinku a energie ve fázi 4-6 listů doporučujeme aplikovat 1-1,5 l/ha AktiFer Green. V případě slunečnice zase podpořit fungicidní ochranu aplikací AktiFer SuperPhos+Cu a 1-2 l síry. Tato komplexní strategie výživy a ochrany pomáhá dosáhnout optimálního růstu a výnosů.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer

Vybíráme pro vás

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem

AktiFer Grow

Chytré suspenzní listové hnojivo pro rané fáze růstu

AktiFer S

tekuté listové hnojivo pro rychlé dodání síry

AktiFer Algi

Stimulátor růstu s výtažky z mořských řas

AktiFer Green

Tekuté listové hnojivo s koncentrátem aminokyselin
Doporučujeme Sekce Reportéra