BioAktiv CZ
Z tisku

Úroda č. 03/2022: Zvýšená přijatelnost dusíku a fosforu díky chytré a efektivní výživě rostlin v jarním období

1. 3. 2022, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Posledních několik let klade před zemědělce řadu výzev a rok 2022 nebude výjimkou. Čeká nás řada novinek, kvůli kterým se zúží možnosti použití účinných látek a sníží dávky NPK hnojení. Navíc rostou ceny komodit i hnojiv. To vše klade významné nároky na rychlé reakce a schopnost přizpůsobit se. Umíme vytvářet efektivní agrotechniky, které maximalizují výnosy a minimalizují náklady. Ukážeme vám, jak zpřístupnit živiny z půdy a navýšit jejich využitelnost z minerálních hnojiv. Poradíme vám, jak zajistit kvalitu a zdraví porostů sofistikovanou foliární výživou ověřenou zemědělskou praxí a odborným pokusnictvím. Jak lze tedy udržet náklady na podobné úrovni jako loni a zároveň dosáhnout stejných výnosů?

Maximální přijatelnost dusíku a fosforu z půdy

Základem je pH půdy a aktivní nitrifikace. Při nevhodném pH dochází k vyšším ztrátám živin a zároveň zbytečně vysokým investicím do hnojiv. Rostlina z celkově dodaného dusíku dostane jen 30 – 40 %. Na půdách s pH pod 6 doporučujeme 200 kg na hektar granulovaného vápence AktiCalc IV. generace, který se aplikuje stejně jako podzimní nebo jarní přihnojení NPK a LAD. Díky rychlosti účinku upravíte pH přímo v oblasti kořenového systému a zlepšíte tak příjem živin i aktivitu mikroorganismů v půdě.

Po úpravě pH půdy je dalším krokem správná volba jarního přihnojení podle aktuálních podmínek a stavu porostu. O volbě správného dusíkatého přihnojení velice věcně píší například Ing. Jindřich Černý, Ph.D. nebo Ing. Pavel Růžek, CSc. Jejich články velice dobře poradí, jak vyhovět potřebám rostlin v různých fázích roku, nebo jakou roli hrají mikroprvky ve výživě dusíkem a vliv klimatu na klasické postupy ve výživě.

Při jarním přihnojení je pro co nejrychlejší a efektivní příjem N a S (první a druhé aplikace LAD/DAS/močoviny) nutné (1) zvolit správnou formu hnojiva, (2) intenzivně probíhající mineralizace a nitrifikace a (3) mít rostliny s robustním kořenovým systémem. Proto po správně zvoleném přihnojení aplikujte s prvním postřikem (herbicid, insekticid nebo CCC) PlantAktiv pro rostliny v množství 1 kilogram na hektar. Ten spolehlivě nastartuje mineralizačně nitrifikační procesy v půdě, rychle zpřístupní živiny rostlině a intenzivně podpoří zakořenění. Obrovskou výhodou je i možnost aplikace s herbicidem, tedy hned v prvních fázích růstu přímo na půdu.

Účinnost těchto zásahů, které v průměru zvyšují příjem všech živin o 10 – 30 %, je dlouhodobě hodnocena přesnými pokusy v Selgen a.s., na ČZU a Mendelově univerzitě, v AgroEko Žamberk, v ÚKZUZ nebo zkušební stanici v Nechanicích. Výsledky jasně ukazují, že doporučení od BioAktiv CZ se vyplácí v lepších i horších letech a jsou proto absolutním základem našich agrotechnik.

Využití živin v rostlině pro lepší konverzi dusíku na výnos

S příchodem jara rostlina přijme velké množství živin z půdy a je klíčové udělat vše pro to, aby byla schopná je využít na maximum. Pečlivě vybírejte základní hnojiva a vhodně je doplňujte o listovou výživu, která dokáže efektivně dodat rostlině potřebné živiny a zároveň má i přidanou hodnotu. Řada hnojiv AktiFer je svým složením a procesem výroby na špičce technologického vývoje a řeší potřeby rostlin a agronomů tím nejefektivnějším možným způsobem. Hnojiva AktiFer

  • jsou výborně vstřebatelná díky technologii nanočástic a velkému množství smáčedel
  • jsou pohodlná při aplikaci, protože stačí používat nízké dávky díky suspenzní formulaci 
  • obsahují vše, co rostlina v konkrétní fázi růstu potřebuje –  živiny, stimulační látky, bioregulátory, makro i mikroelementy, aminokyseliny a epin 
  • výborně se doplňují s chemickou ochranou díky dobré mísitelnosti, nízkému pH,  smáčedlům a pozitivnímu vlivu na zdraví rostliny

Rané fáze porostu

Pro rané fáze vegetace je ideální využít speciální listové hnojivo AktiFer SuperPhos + Cu, které zvyšuje využití dusíku v rostlině, dodává fosfor, zvyšuje odolnost proti mrazu a potlačuje choroby po zimním období. Konkrétně startuje energetický metabolismus rostlin pro maximální regenerační výkon a příjem dusíku díky dodání velkého množství fosforu a mědi, růstovému hormonu epin a volným aminokyselinám. Zároveň výrazně zvyšuje odolnost vůči mrazu a přísušku díky vysokému obsahu “antistresové” aminokyseliny prolin. To se na jaře hodí v případě pozdějších jarních mrazíků, jako tomu bylo v roce 2020. Aplikace má zároveň i solidní desinfekční účinek, takže se jedná o komplexní jarní aplikaci za cenu kolem 300 Kč na hektar. To platí pro střední až lepší porosty, u kterých podporujeme a chráníme jejich potenciál z podzimu.

Pokud jsou porosty slabší a je třeba intenzivně podpořit jejich odnožování a zakořenění, využívá se AktiFer Grow podporující růst kořenů (P, Mn, cytokininy a velké množství volných aminokyselin), odnožování (Mn a cytokininy) a stimulující intenzivně vegetativní růst (N, P, B, volné aminokyseliny a růstový hormon epin). Zároveň dodáte mikroprvky klíčové pro metabolismus dusíku v rostlině, takže opět zvyšujete podíl pevných hnojiv, které je rostlina schopna využít.

Dlouživý růst

V průběhu vegetace se udržuje především dostatečný přísun makroelementů a mikroelementů, aby rostliny nebyly nijak omezeny v růstu, tvorbě výnosotvorných prvků a hlavně metabolismu dusíku. Při vyšším potenciálu výnosu a v době tvorby klasu je možné sáhnout po AktiFeru Micro, který doplňuje komplex potřebných mikroelementů. U plodin náročnějších na odběr S se do postřiků pravidelně doplňují menší dávky AktiFer S s nákladem 50 Kč na hektar a podpůrným fungistatickým efektem. Opět se jedná o velmi elegantní a ekonomicky efektivní integrované řešení. Díky nedostatku síry v půdách je tento levný vstup velice dobře viditelný na výsledcích.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer