BioAktiv CZ
Z tisku

Zemědělec č. 8/2022: Chytrá a efektivní výživa rostlin

21. 2. 2022, Ing. Martin Bohuněk

Posledních několik let klade před zemědělce řadu výzev a rok 2022 nebude výjimkou. Čeká nás řada novinek, kvůli kterým se zúží možnosti použití účinných látek a sníží dávky NPK hnojení. Navíc rostou ceny komodit i hnojiv. To vše klade významné nároky na rychlé reakce a schopnost přizpůsobit se. Umíme pro vás vytvářet efektivní agrotechniky, které maximalizují výnosy a minimalizují náklady. Ukážeme vám, jak zpřístupnit živiny z půdy a navýšit jejich využitelnost z minerálních hnojiv. Poradíme vám, jak zajistit kvalitu a zdraví porostů sofistikovanou foliární výživou ověřenou zemědělskou praxí a odborným pokusnictvím. Jak lze tedy udržet náklady na podobné úrovni jako loni a zároveň dosáhnout stejných výnosů?

Maximální přijatelnost dusíku a fosforu z půdy

Základem je pH půdy a aktivní nitrifikace. Při nevhodném pH dochází k vyšším ztrátám živin a zároveň zbytečně vysokým investicím do hnojiv. Rostlina z celkově dodaného dusíku dostane jen 30 – 40 %. Na půdách s pH pod 6 doporučujeme 200 kg na hektar granulovaného vápence AktiCalc IV. generace, který se aplikuje stejně jako podzimní nebo jarní přihnojení NPK a LAD. Díky rychlosti účinku upravíte pH přímo v oblasti kořenového systému a zlepšíte tak příjem živin i aktivitu mikroorganismů v půdě.  

Po úpravě pH půdy je dalším krokem správná volba jarního přihnojení podle aktuálních podmínek a stavu porostu. O volbě správného dusíkatého přihnojení velice věcně píší například Ing. Jindřich Černý, Ph.D. nebo Ing. Pavel Růžek, CSc. Jejich články dobře napoví, jak vyhovět potřebám rostlin v různých fázích roku, nebo jakou roli hrají mikroprvky ve výživě dusíkem a vliv klimatu na klasické postupy ve výživě.

Při jarním přihnojení je pro co nejrychlejší a efektivní příjem N a S (první a druhé aplikace LAD/DAS/močoviny) nutné (1) zvolit správnou formu hnojiva, (2) intenzivně probíhající mineralizace a nitrifikace a (3) mít rostliny s robustním kořenovým systémem. Proto po správně zvoleném přihnojení aplikujte s prvním postřikem (pesticidní ochrana, morforegulace aj.) PlantAktiv pro rostliny v množství 1 kilogram na hektar. Ten spolehlivě nastartuje mineralizačně nitrifikační procesy v půdě, rychle zpřístupní živiny rostlině a intenzivně podpoří zakořenění. Obrovskou výhodou je i možnost aplikace s herbicidem, tedy hned v prvních fázích růstu přímo na půdu.

Účinnost těchto zásahů, které v průměru zvyšují příjem všech živin o 10 – 30 %, je dlouhodobě hodnocena přesnými pokusy v Selgen a.s., na ČZU a Mendelově univerzitě, v AgroEko Žamberk, v ÚKZUZ nebo zkušební stanici v Nechanicích. Výsledky jasně ukazují, že doporučení od BioAktiv CZ se vyplácí v lepších i horších letech a jsou proto absolutním základem našich agrotechnik.

Využití živin v rostlině pro lepší konverzi dusíku na výnos

S příchodem jara rostlina přijme velké množství živin z půdy a je klíčové udělat vše pro to, aby byla schopná je využít na maximum. Pečlivě vybírejte základní hnojiva a vhodně je doplňujte o listovou výživu, která dokáže efektivně dodat rostlině potřebné živiny a zároveň má i přidanou hodnotu. 

Při regeneraci porostů (s 1. – 2. vstupem postřikovačem do porostu)  je ideální využít speciální listové hnojivo AktiFer SuperPhos + Cu, které zvyšuje utilizaci dusíku v rostlině, dodává fosfor, zvyšuje odolnost proti mrazu a potlačuje choroby po zimním období. V jednom vstupu tak zvýšíte využití dusíku z hnojiv a vyřešíte dezinfekci porostů po zimě a ochráníte porosty před následným mrazíkem. To platí pro střední až lepší porosty, u kterých podporujeme a chráníme jejich potenciál z podzimu.  

Pokud jsou porosty slabší a potřebujete intenzivně podpořit odnožování a zakořenění, pomůže AktiFer Grow podporující odnožování (Mn a cytokininy), růst kořenů (P, Mn, cytokininy a velké množství volných aminokyselin), a stimulující intenzivně vegetativní růst (N, P, B, volné aminokyseliny a růstový hormon epin). Pro vás je to snadný a efektivní způsob, jak dodělat strukturu porostu dokonce i při nižších teplotách (od 5°C). 

Neustále pro vás hledáme a přinášíme inovativní technologie, abyste mohli čelit výzvám, které před vás kladou legislativní omezení, klimatické změny, tlak na modernizaci, důraz na ekologii a sílící globální konkurence. I malá změna pomůže dosáhnout velkého přínosu na poli.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, produktový manažer

Vybíráme pro vás

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

AktiCalc

Granulovaný vápenec

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem

AktiFer Grow

Chytré suspenzní listové hnojivo pro rané fáze růstu
Doporučujeme Sekce Reportéra