BioAktiv CZ
Z tisku

Zemědělec č. 8/2022: Chytrá a efektivní výživa rostlin

21. 2. 2022, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Posledních několik let klade před zemědělce řadu výzev a rok 2022 nebude výjimkou. Čeká nás řada novinek, kvůli kterým se zúží možnosti použití účinných látek a sníží dávky NPK hnojení. Navíc rostou ceny komodit i hnojiv. To vše klade významné nároky na rychlé reakce a schopnost přizpůsobit se. Umíme pro vás vytvářet efektivní agrotechniky, které maximalizují výnosy a minimalizují náklady. Ukážeme vám, jak zpřístupnit živiny z půdy a navýšit jejich využitelnost z minerálních hnojiv. Poradíme vám, jak zajistit kvalitu a zdraví porostů sofistikovanou foliární výživou ověřenou zemědělskou praxí a odborným pokusnictvím. Jak lze tedy udržet náklady na podobné úrovni jako loni a zároveň dosáhnout stejných výnosů?

Maximální přijatelnost dusíku a fosforu z půdy

Základem je pH půdy a aktivní nitrifikace. Při nevhodném pH dochází k vyšším ztrátám živin a zároveň zbytečně vysokým investicím do hnojiv. Rostlina z celkově dodaného dusíku dostane jen 30 – 40 %. Na půdách s pH pod 6 doporučujeme 200 kg na hektar granulovaného vápence AktiCalc IV. generace, který se aplikuje stejně jako podzimní nebo jarní přihnojení NPK a LAD. Díky rychlosti účinku upravíte pH přímo v oblasti kořenového systému a zlepšíte tak příjem živin i aktivitu mikroorganismů v půdě.  

Po úpravě pH půdy je dalším krokem správná volba jarního přihnojení podle aktuálních podmínek a stavu porostu. O volbě správného dusíkatého přihnojení velice věcně píší například Ing. Jindřich Černý, Ph.D. nebo Ing. Pavel Růžek, CSc. Jejich články dobře napoví, jak vyhovět potřebám rostlin v různých fázích roku, nebo jakou roli hrají mikroprvky ve výživě dusíkem a vliv klimatu na klasické postupy ve výživě.

Při jarním přihnojení je pro co nejrychlejší a efektivní příjem N a S (první a druhé aplikace LAD/DAS/močoviny) nutné (1) zvolit správnou formu hnojiva, (2) intenzivně probíhající mineralizace a nitrifikace a (3) mít rostliny s robustním kořenovým systémem. Proto po správně zvoleném přihnojení aplikujte s prvním postřikem (pesticidní ochrana, morforegulace aj.) PlantAktiv pro rostliny v množství 1 kilogram na hektar. Ten spolehlivě nastartuje mineralizačně nitrifikační procesy v půdě, rychle zpřístupní živiny rostlině a intenzivně podpoří zakořenění. Obrovskou výhodou je i možnost aplikace s herbicidem, tedy hned v prvních fázích růstu přímo na půdu.

Účinnost těchto zásahů, které v průměru zvyšují příjem všech živin o 10 – 30 %, je dlouhodobě hodnocena přesnými pokusy v Selgen a.s., na ČZU a Mendelově univerzitě, v AgroEko Žamberk, v ÚKZUZ nebo zkušební stanici v Nechanicích. Výsledky jasně ukazují, že doporučení od BioAktiv CZ se vyplácí v lepších i horších letech a jsou proto absolutním základem našich agrotechnik.

Využití živin v rostlině pro lepší konverzi dusíku na výnos

S příchodem jara rostlina přijme velké množství živin z půdy a je klíčové udělat vše pro to, aby byla schopná je využít na maximum. Pečlivě vybírejte základní hnojiva a vhodně je doplňujte o listovou výživu, která dokáže efektivně dodat rostlině potřebné živiny a zároveň má i přidanou hodnotu. 

Při regeneraci porostů (s 1. – 2. vstupem postřikovačem do porostu)  je ideální využít speciální listové hnojivo AktiFer SuperPhos + Cu, které zvyšuje utilizaci dusíku v rostlině, dodává fosfor, zvyšuje odolnost proti mrazu a potlačuje choroby po zimním období. V jednom vstupu tak zvýšíte využití dusíku z hnojiv a vyřešíte dezinfekci porostů po zimě a ochráníte porosty před následným mrazíkem. To platí pro střední až lepší porosty, u kterých podporujeme a chráníme jejich potenciál z podzimu.  

Pokud jsou porosty slabší a potřebujete intenzivně podpořit odnožování a zakořenění, pomůže AktiFer Grow podporující odnožování (Mn a cytokininy), růst kořenů (P, Mn, cytokininy a velké množství volných aminokyselin), a stimulující intenzivně vegetativní růst (N, P, B, volné aminokyseliny a růstový hormon epin). Pro vás je to snadný a efektivní způsob, jak dodělat strukturu porostu dokonce i při nižších teplotách (od 5°C). 

Neustále pro vás hledáme a přinášíme inovativní technologie, abyste mohli čelit výzvám, které před vás kladou legislativní omezení, klimatické změny, tlak na modernizaci, důraz na ekologii a sílící globální konkurence. I malá změna pomůže dosáhnout velkého přínosu na poli.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer