BioAktiv CZ
Z tisku

Úroda č. 10/2021: Jak dostat vědu do každodenního provozu na poli? Nechte si poradit

1. 10. 2021, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Doba jde dopředu, každý zemědělec řeší vyšší odběry živin z půdy, užší střídání plodin, klimatické změny, vyšší tlak chorob a škůdců a zvýšené nároky na ekologii a preciznost. Proto se listová výživa a stimulace stává součástí základní agrotechniky. Je to téma nové, velice komplikované a vyžaduje spoustu informací pro kvalitní rozhodnutí. Máte přehled o všech nejmodernějších datech z výživy rostlin a techniky? Pokud ne, potřebujete do budoucna silného a flexibilního partnera.

Přínos naší práce spočívá v tom, že můžeme nepřetržitě sledovat moderní poznatky ve výživě a fyziologii a díky spolupráci s univerzitami vymýšlet co nejvhodnější postupy a řešení pro zlepšení výživového stavu rostlin. Poznatky poté můžeme přenášet do výroby co nejjednodušších, avšak komplexních produktů, a ty i nadále intenzivně testujeme. Protože již z praxe umíme řešit mnohé, jsme schopni jednoduchých a vědecky podložených řešení s praktickými výsledky a vyčíslením konkrétního přínosu, které snadno zapojíte do své agrotechniky. Můžeme vám pomoci posunout vaši agrotechniku dál a pružně reagovat na všechny změny klimatu, legislativy i aktuálního počasí. Poradíme vám, jak na výživu a stimulaci, a vy můžete díky tomu věnovat více času své práci.

Vědecký základ a komplexní řešení pro praxi  

Naším úkolem je neustále hledat ta nejlepší řešení, víme tedy, že je třeba výživu vybírat s rozumem a přemýšlet nad souvislostmi. Hnojiva musí mít co nejlepší přijatelnost živin, opodstatnění a ideálně i přidanou hodnotu

Z listových hnojiv ji vidíme zejména v komplexních mixech 3 v 1, které:

 • dodávají živiny typicky deficitní v době aplikace,
 • obsahují stimulátory růstu a antistresové látky,
 • působí synergicky s chemickou ochranou (nízké pH, velké množství smáčedel, pesticidní účinek některých živin jako P, Cu a S).

A jaké jsou přínosy promyšlených komplexních řešení?

 • Vyšší efektivita: Jsme schopni snížit náklady a využít všechny zdroje na 100 %.
 • Správná výživa: Můžeme dosáhnout vyšší přijatelnosti minerálních hnojiv.
 • Efektivnější ochrana: Jsme schopni zvýšit účinnosti pesticidů pomocí úpravy pH a využít fungistatický efekt výživy.
 • Flexibilita, odolnost a předvídavost: Můžeme postupovat v souladu s tlaky legislativy a veřejnosti na snižování vstupů tak, abychom mohli udržet současnou výkonnost za zpřísněných podmínek. 

Máme pro vás několik tipů na taková chytrá řešení.

Suspenze, vychytávka pro příjemnější dávkování a aplikaci

Možná se snažíte vyřešit problém s vysokou dávkou u tekutých hnojiv (typicky 5–10 litrů) nebo s manipulací a rozpustností u pevných hnojiv (vyžadují míchání, mohou se tvořit usazeniny atd.). Pro adekvátní účinek a pohodlnost obsluhy je tedy potřeba jiné řešení, a proto využíváme u vybraných produktů suspenzní hnojiva elegantně spojující výhody snadné aplikace tekutých a koncentrace pevných hnojiv. Při zachování množství účinných látek a živin se dostáváme na 4–7x nižší dávky, což je velice účinné a zároveň praktické. Je to zkrátka snadné a funkční řešení pro opravdové profesionály. 

Brasinosteroidy, rostlinné hormony budoucnosti

Vědeckým detailem u řady listových hnojiv AktiFer je využití růstových hormonů ze skupiny brasinosteroidů. O těch letos v květnu vydali článek čeští vědci z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR a Univerzity Palackého v Olomouci v prestižním odborném časopise Nature Plants. V rámci výzkumu rozkrývají principy účinku brasinosteroidů a jejich vliv na dělení buněk kořenů a predikují těmto látkám velké uplatnění při zvyšování odolnosti rostlin.

Tyto hormony používáme v hnojivech řady AktiFer právě pro jejich intenzivní účinek na odolnost rostlin, kterou zvyšují již při velice nízkých dávkách. Jde o elegantní způsob, jak snadno zvýšit přínos listových hnojiv bez nutnosti zvyšování dávek a tím pádem nákladnosti aplikace. 

PlantAktiv pro chytré zvýšení účinnosti minerálních hnojiv

V praxi hodně využívaným řešením je stimulace aerobních procesů v půdě pro vyšší využitelnost hnojiv a vyšší retenci vody. Při spolupráci s Jihočeskou univerzitou  a Vysokou školou technickou a ekonomickou jsme hodnotili možnosti, jak zvýšit snadno v provozu přijatelnost minerálních i organických hnojiv, zlepšit vsakování vody do půdy a celkově zvýšit intenzitu aerobních procesů v půdě během běžných herbicidních či pesticidních aplikací. 

Ukázalo se, že jako v krátkodobém, tak v dlouhodobém horizontu vedla aplikace přípravku PlantAktiv pro rostliny k vyšší aktivitě půdy, což znamená i intenzivnější rozklad organické hmoty a přeměnu živin. Při pravidelné aplikaci se po dvou letech zvýšila vodní retence půdy i přístupnost živin pro rostliny, což lze dokázat jednak přítomností většího množství živin v rostlinách, ale zejména zvýšením výnosu o 5–10 %.

Jednoduchá řešení založená na dekádě zkušeností a výzkumu

Ačkoli je výživa rostlin a stimulace složitá, výsledné doporučení musí být co nejjednodušší. Pojďme si uvést příklady komplexních opatření, která jsou jednoduchá, a právě proto chytrá a efektivní:  

 • Při aplikaci herbicidu přidejte 1 kg PlantAktivu pro rostliny. Tím rostlinám zpřístupníte pevná hnojiva a podpoříte růst vzcházejících rostlin.
 • S insekticidem přidejte 2 l AktiFeru Grow. Ten pokryje kompletní potřebu boru a ostatních živin, cytokininy v něm obsažené podpoří zakořenění a regulaci a aminokyseliny dodají porostu energii k zesílení před zimou. To vše zvládneme pomocí jediného vstupu, který navíc podporuje účinnost pesticidu.  
 • Upravte pH a tvrdost vody v postřiku pomocí přípravku Akti pH, který navíc zlepší fyzikální vlastnosti postřikové jíchy. pH má velký vliv na efektivitu pesticidů, a tedy díky snížení pH výrazně ušetříte na nákladech za chemii. 
 • K moření přidejte naši výživu AktiFer SEEDs+ – i toto je zásah v řádu desítek korun na hektar s přínosem v tisících. 

Konkrétně vám s výběrem správného zásahu poradíme na základě předchozí konzultace, která nám umožní volit vždy ten nejsnazší a nejefektivnější postup, jak doplnit vaši stávající agrotechniku. Pro konkrétní doporučení neváhejte kontaktovat naše odborné poradce ve vašem regionu. Svého odborného poradce i více informací naleznete zde.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer