BioAktiv CZ
Z tisku

Úroda č. 10/2021: Jak dostat vědu do každodenního provozu na poli? Nechte si poradit

1. 10. 2021, Ing. Martin Bohuněk

Doba jde dopředu, každý zemědělec řeší vyšší odběry živin z půdy, užší střídání plodin, klimatické změny, vyšší tlak chorob a škůdců a zvýšené nároky na ekologii a preciznost. Proto se listová výživa a stimulace stává součástí základní agrotechniky. Je to téma nové, velice komplikované a vyžaduje spoustu informací pro kvalitní rozhodnutí. Máte přehled o všech nejmodernějších datech z výživy rostlin a techniky? Pokud ne, potřebujete do budoucna silného a flexibilního partnera.

Přínos naší práce spočívá v tom, že můžeme nepřetržitě sledovat moderní poznatky ve výživě a fyziologii a díky spolupráci s univerzitami vymýšlet co nejvhodnější postupy a řešení pro zlepšení výživového stavu rostlin. Poznatky poté můžeme přenášet do výroby co nejjednodušších, avšak komplexních produktů, a ty i nadále intenzivně testujeme. Protože již z praxe umíme řešit mnohé, jsme schopni jednoduchých a vědecky podložených řešení s praktickými výsledky a vyčíslením konkrétního přínosu, které snadno zapojíte do své agrotechniky. Můžeme vám pomoci posunout vaši agrotechniku dál a pružně reagovat na všechny změny klimatu, legislativy i aktuálního počasí. Poradíme vám, jak na výživu a stimulaci, a vy můžete díky tomu věnovat více času své práci.

Vědecký základ a komplexní řešení pro praxi  

Naším úkolem je neustále hledat ta nejlepší řešení, víme tedy, že je třeba výživu vybírat s rozumem a přemýšlet nad souvislostmi. Hnojiva musí mít co nejlepší přijatelnost živin, opodstatnění a ideálně i přidanou hodnotu

Z listových hnojiv ji vidíme zejména v komplexních mixech 3 v 1, které:

 • dodávají živiny typicky deficitní v době aplikace,
 • obsahují stimulátory růstu a antistresové látky,
 • působí synergicky s chemickou ochranou (nízké pH, velké množství smáčedel, pesticidní účinek některých živin jako P, Cu a S).

A jaké jsou přínosy promyšlených komplexních řešení?

 • Vyšší efektivita: Jsme schopni snížit náklady a využít všechny zdroje na 100 %.
 • Správná výživa: Můžeme dosáhnout vyšší přijatelnosti minerálních hnojiv.
 • Efektivnější ochrana: Jsme schopni zvýšit účinnosti pesticidů pomocí úpravy pH a využít fungistatický efekt výživy.
 • Flexibilita, odolnost a předvídavost: Můžeme postupovat v souladu s tlaky legislativy a veřejnosti na snižování vstupů tak, abychom mohli udržet současnou výkonnost za zpřísněných podmínek. 

Máme pro vás několik tipů na taková chytrá řešení.

Suspenze, vychytávka pro příjemnější dávkování a aplikaci

Možná se snažíte vyřešit problém s vysokou dávkou u tekutých hnojiv (typicky 5–10 litrů) nebo s manipulací a rozpustností u pevných hnojiv (vyžadují míchání, mohou se tvořit usazeniny atd.). Pro adekvátní účinek a pohodlnost obsluhy je tedy potřeba jiné řešení, a proto využíváme u vybraných produktů suspenzní hnojiva elegantně spojující výhody snadné aplikace tekutých a koncentrace pevných hnojiv. Při zachování množství účinných látek a živin se dostáváme na 4–7x nižší dávky, což je velice účinné a zároveň praktické. Je to zkrátka snadné a funkční řešení pro opravdové profesionály. 

Brasinosteroidy, rostlinné hormony budoucnosti

Vědeckým detailem u řady listových hnojiv AktiFer je využití růstových hormonů ze skupiny brasinosteroidů. O těch letos v květnu vydali článek čeští vědci z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR a Univerzity Palackého v Olomouci v prestižním odborném časopise Nature Plants. V rámci výzkumu rozkrývají principy účinku brasinosteroidů a jejich vliv na dělení buněk kořenů a predikují těmto látkám velké uplatnění při zvyšování odolnosti rostlin.

Tyto hormony používáme v hnojivech řady AktiFer právě pro jejich intenzivní účinek na odolnost rostlin, kterou zvyšují již při velice nízkých dávkách. Jde o elegantní způsob, jak snadno zvýšit přínos listových hnojiv bez nutnosti zvyšování dávek a tím pádem nákladnosti aplikace. 

PlantAktiv pro chytré zvýšení účinnosti minerálních hnojiv

V praxi hodně využívaným řešením je stimulace aerobních procesů v půdě pro vyšší využitelnost hnojiv a vyšší retenci vody. Při spolupráci s Jihočeskou univerzitou  a Vysokou školou technickou a ekonomickou jsme hodnotili možnosti, jak zvýšit snadno v provozu přijatelnost minerálních i organických hnojiv, zlepšit vsakování vody do půdy a celkově zvýšit intenzitu aerobních procesů v půdě během běžných herbicidních či pesticidních aplikací. 

Ukázalo se, že jako v krátkodobém, tak v dlouhodobém horizontu vedla aplikace přípravku PlantAktiv pro rostliny k vyšší aktivitě půdy, což znamená i intenzivnější rozklad organické hmoty a přeměnu živin. Při pravidelné aplikaci se po dvou letech zvýšila vodní retence půdy i přístupnost živin pro rostliny, což lze dokázat jednak přítomností většího množství živin v rostlinách, ale zejména zvýšením výnosu o 5–10 %.

Jednoduchá řešení založená na dekádě zkušeností a výzkumu

Ačkoli je výživa rostlin a stimulace složitá, výsledné doporučení musí být co nejjednodušší. Pojďme si uvést příklady komplexních opatření, která jsou jednoduchá, a právě proto chytrá a efektivní:  

 • Při aplikaci herbicidu přidejte 1 kg PlantAktivu pro rostliny. Tím rostlinám zpřístupníte pevná hnojiva a podpoříte růst vzcházejících rostlin.
 • S insekticidem přidejte 2 l AktiFeru Grow. Ten pokryje kompletní potřebu boru a ostatních živin, cytokininy v něm obsažené podpoří zakořenění a regulaci a aminokyseliny dodají porostu energii k zesílení před zimou. To vše zvládneme pomocí jediného vstupu, který navíc podporuje účinnost pesticidu.  
 • Upravte pH a tvrdost vody v postřiku pomocí přípravku Akti pH, který navíc zlepší fyzikální vlastnosti postřikové jíchy. pH má velký vliv na efektivitu pesticidů, a tedy díky snížení pH výrazně ušetříte na nákladech za chemii. 
 • K moření přidejte naši výživu AktiFer SEEDs+ – i toto je zásah v řádu desítek korun na hektar s přínosem v tisících. 

Konkrétně vám s výběrem správného zásahu poradíme na základě předchozí konzultace, která nám umožní volit vždy ten nejsnazší a nejefektivnější postup, jak doplnit vaši stávající agrotechniku. Pro konkrétní doporučení neváhejte kontaktovat naše odborné poradce ve vašem regionu. Svého odborného poradce i více informací naleznete zde.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, produktový manažer

Vybíráme pro vás

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

AktiFer Grow

Chytré suspenzní listové hnojivo pro rané fáze růstu

Akti pH

Úprava pH postřikové jíchy s barevnou změnou

Akti pH CF

Úprava pH postřikové jíchy
Doporučujeme Sekce Reportéra