BioAktiv CZ
Z tisku

Zemědělec č. 35/2021: Ponaučení z letošních výnosů řepky I.

30. 8. 2021, Ing. Martin Bohuněk

V letošním roce konečně přišly vydatné srážky, ale proč neměly v mnoha lokalitách kýžený efekt? Tam, kde se výnosově příliš nezadařilo, se alespoň můžeme poučit, co všechno bylo špatně, a vzít si hodnotné ponaučení do dalších sezón. Pojďme si společně projít to, jak do budoucna eliminovat hlavní rizika vycházející z letošní situace. Abychom na to nebyli sami, přizvali jsme si několik odborníků a požádali je o pomoc. Svůj pohled na věc nám poskytli Ing. Ladislav Černý, Ph.D. (agronom a vysokoškolský pedagog) a Ing. Jan Vojík (zástupce společnosti Limagrain).

Odborníci se shodují, že problém má své kořeny již v podzimu 2020. Hlavně kvůli zákazu účinných insekticidních mořidel a dalším regulacím v oblasti systémových insekticidních přípravků použitelných na podzim vznikl velký problém s dřepčíkem řepkovým i olejkovým a kladením jeho vajíček do řapíků listů a následný žír larev (končící mnohdy až ztrátou terminálu). Najít rychle nová funkční řešení je vždy výzva a v tomto případě vůbec nepomohla legislativa, která zemědělcům klade další překážky. Podle Jana Vojíka je v dnešní době už naprosto nezbytný opravdu poctivý monitoring porostů a hledání té nejúčinnější varianty insekticidních přípravků. Radši se několikrát ptejte a nic nepodceňte. Ladislav Černý ještě dodává, že klíčové jsou v posledních letech také často zmiňované pH a tvrdost vody. Dlouhá léta se tento problém přehlížel a celá situace vyústila do problémů rezistentních plevelů, a proto je třeba neopakovat stejnou chybu dvakrát. Je to umocněno ještě tou skutečností, že k dispozici jsou účinné látky převážně z řad pyretroidů, kde sledujeme silný vztah mezi pH vody a jejich účinností. Platí následující pravidlo: Čím kyselejší prostředí, tím pomaleji se přípravek na poli rozkládá, tedy lépe funguje. 

Maximalizujte účinnost podzimních insekticidů

Co dělat konkrétně, aby byla účinnost insekticidu na podzim co nejvyšší?

  1. Buďte v porostu co nejvíce, pravidelně ho kontrolujte a uvidíte, že to přinese své ovoce. Vyplatí se to. Skvělou praxí je také sledování hlášení rostlinolékařského portálu.
  2. Kontaktujte odborníky na insekticidní ochranu a ptejte se jich na doporučení ohledně konkrétních kombinací přípravků. Léty osvědčená řešení jsou zakázána, proto všichni usilovně hledáme nová a funkční. 
  3. Upravujte pH vody, okyselujte ji v postřikovači a používejte přednostně ta hnojiva, která nezvyšují pH. Pozor hlavně na bor, který razantně zvyšuje pH tank mixu a tím výrazně snižuje účinnost insekticidů.

Při maximalizaci účinnosti insekticidních aplikací doporučujeme dlouhodobě upravovat pH vody před mícháním finálního tank mixu. Základem je změřit pH vody, kterou používáme pro postřiky, a podle toho dávkovat přípravek Akti pH, který vodu upraví na požadovanou hodnotu. Dále je potřeba hlídat si i jednotlivé komponenty, které do postřiku přidáváte, protože každý další přípravek nebo účinná látka mění výsledné pH. Je to v podstatě jako kontraindikace u léků, kdy některé látky mohou negativně ovlivňovat účinnost celého mixu. My v BioAktivu naše hnojiva vyrábíme s pH v rozmezí 5,5–7. Jde nám v první řadě o funkčnost celého vstupu, ne jen jedné jeho složky.

Jak to bylo v letošní sezóně se srážkami?

Velice vlhký rok přinesl problém velkého tlaku chorob v porostech. Celé situaci nepomohlo ani plošné poškození porostů hmyzími škůdci, což vždy představuje vstupní bránu pro pozdější infekce. Jan Vojík k tomu dodává: “Tento rok měl spoustu velkých specifik, která všechna nahrála místy podprůměrným výsledkům. Začalo to už velmi mokrým podzimem, složitou přípravou pozemků a problematickým setím. Silný tlak škůdců už je téměř standardem. Studené jaro s nočními mrazíky bylo stresující pro slabší rostliny. Na mnoha místech se navíc vypustila regulace s fungicidem, což byl bohužel často první krok špatným směrem. Situaci dál vygradoval obecně velice vlhký rok, kvůli čemuž byly převlhčené půdy, rostliny často trpěly zamokřením a v porostech bylo ideální klima pro rozvoj houbových chorob – letos výrazně Verticillium, které nakonec mnoho porostů ‚podtrhlo‘ a řepky i přes svůj potenciál z jara měly často drobné semínko a výnosy se pohybovaly mezi 2–2,5 t/ha.”  Na tom se plně shodují s Ladislavem Černým: “Zásadní bylo i zpracování půdy. Ukazuje se, že v takových letech lépe vychází technologie s hlubším podrytím a následným lepším vsakem vody do profilu a tedy menším stresem ze zamokření. Nejisté ale je, jak bude možné takové technologie použít při problémovém podzimu. Rozhodně máme problém s úzkým sledem řepek na polích, půdní zásoba patogenů je velká a ochrana řepky je čím dál náročnější i kvůli tlaku chorob z půdy přes kořen. Je tedy nutné řešit i půdu a osevní sled! A věnovat se ochraně preventivně – kvalitní výživou a prací s rostlinou. Nutné je systematicky zvyšovat její odolnost a ne jen reagovat na napadení.” V letošní sezóně nebylo ojedinělé, že kvůli průběhu počasí nebylo možné se na pole dostat, což je fatální v situaci, kdy potřebujete rychle reagovat. I proto se prevence jeví jako lepší strategie.

Počítejme s tím, že se to může pokazit. Klíčem je prevence a síla rostlin

Základem je vyrovnaná výživa a dobrá struktura porostu i rostlin. Ale jak to jde dohromady s tím, že cena hnojiv šla letos extrémně nahoru, a proto se z ekonomického hlediska na podzim často ani nevyplatí aplikovat? Dalším problémem tkví v pozdějším zakládání porostů, které je často ještě velmi komplikované. Pokud přihlédneme k dosavadnímu průběhu počasí, taková situace opět hrozí. Řešení vidíme v aplikaci PlantAktivu pro rostliny v množství 1 kg/ha s herbicidem, který rozběhne intenzivní přeměnu a rozklad živin v půdě a zvýší využitelnost drahých základních hnojiv o jednotky až desítky procent. Platí to i pro zavlhčenější pozemky s nedostatkem kyslíku v půdě a je to výborná vzpruha i pro menší rostliny díky půdnímu účinku. Jedná se o elegantní řešení i pro rostliny, které ještě nemají dostatečnou listovou plochu pro příjem listových hnojiv a stimulátorů. 

Pokud chcete mít větší jistotu vyrovnaného vzcházení za různých podmínek, určitě se vyplatí kvalitní výživové moření spojené s tím pesticidním. AktiFer Seeds+ za pár korun zvyšuje energii osiva od klíčení do vytvoření aparátu pro příjem vody a živin. Dohromady se jedná o vstup do 400 Kč/ha, který dokáže ušetřit spoustu peněz i starostí a zároveň je dlouhodobě velice ziskový, což máme ověřeno nejen se zákazníky, ale i v rámci pokusů s předními českými zkušebními stanicemi a univerzitami.

Optimalizace struktury rostlin 

Posledním krokem podzimu až brzkého jara, který považujeme za klíčový z hlediska posílení odolnosti celého porostu, je optimalizace struktury rostliny. Cílem je dodání všech potřebných a v těchto fázích růstu deficitních živin (B, P, Mn), energie v podobě aminokyselin a podpůrných látek v podobě cytokininů a růstových hormonů, které doladí strukturu a budoucí odolnost rostlin. To umí AktiFer Grow, který s PlantAktivem působí v dokonalé synergii. Navíc díky neutrálnímu pH nemá mix s insekticidy negativní vliv na účinnost ochrany proti škůdcům. Jsou to dva jednoduché vstupy plně kompatibilní s pesticidní aplikací herbicidů, fungicidů a regulací, které razantně zvýší celkovou odolnost a výnosový potenciál řepek i pšenic. 

Pokud tedy pojmete podzim chytře a efektivně, dosáhnete nejenom silného a zdravého porostu, ale hlavně budete mít kontrolu nad dalším vývojem a předejdete takzvanému tahání za kratší konec provazu. S tímto přístupem si usnadníte a zlevníte další práci, hlavně ochranu porostů. Je to spolu se šlechtěním jedna ze základních cest, jak jít naproti trendu v omezování pesticidních látek v zemědělství a zároveň být vysoce rentabilní.

Díky unikátní kombinaci půdních a komplexních listových aplikací se nám daří dosahovat stabilních a velice rentabilních výsledků. Tím dokážeme popírat i zažité dogma, že listové aplikace a stimulace mají účinek jen v případě problémů. Jsme schopni dosahovat každoročně dobrých výsledků za horších, normálních i dobrých podmínek, proto se na nás můžete spolehnout za všech okolností.

S výběrem správného zásahu vám rádi poradíme na základě předchozí konzultace, která nám umožní volit vždy ten nejsnazší a nejefektivnější postup, jak doplnit stávající agrotechniku. Pro konkrétní doporučení neváhejte kontaktovat naše odborné poradce ve vašem regionu. Svého odborného poradce i více informací naleznete zde.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, produktový manažer

Vybíráme pro vás

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

AktiFer Grow

Chytré suspenzní listové hnojivo pro rané fáze růstu

Akti pH

Úprava pH postřikové jíchy s barevnou změnou

Akti pH CF

Úprava pH postřikové jíchy
Doporučujeme Sekce Reportéra