BioAktiv CZ
Z tisku

Zemědělec č. 35/2021: Ponaučení z letošních výnosů řepky I.

30. 8. 2021, Ing. Martin Bohuněk, MBA

V letošním roce konečně přišly vydatné srážky, ale proč neměly v mnoha lokalitách kýžený efekt? Tam, kde se výnosově příliš nezadařilo, se alespoň můžeme poučit, co všechno bylo špatně, a vzít si hodnotné ponaučení do dalších sezón. Pojďme si společně projít to, jak do budoucna eliminovat hlavní rizika vycházející z letošní situace. Abychom na to nebyli sami, přizvali jsme si několik odborníků a požádali je o pomoc. Svůj pohled na věc nám poskytli Ing. Ladislav Černý, Ph.D. (agronom a vysokoškolský pedagog) a Ing. Jan Vojík (zástupce společnosti Limagrain).

Odborníci se shodují, že problém má své kořeny již v podzimu 2020. Hlavně kvůli zákazu účinných insekticidních mořidel a dalším regulacím v oblasti systémových insekticidních přípravků použitelných na podzim vznikl velký problém s dřepčíkem řepkovým i olejkovým a kladením jeho vajíček do řapíků listů a následný žír larev (končící mnohdy až ztrátou terminálu). Najít rychle nová funkční řešení je vždy výzva a v tomto případě vůbec nepomohla legislativa, která zemědělcům klade další překážky. Podle Jana Vojíka je v dnešní době už naprosto nezbytný opravdu poctivý monitoring porostů a hledání té nejúčinnější varianty insekticidních přípravků. Radši se několikrát ptejte a nic nepodceňte. Ladislav Černý ještě dodává, že klíčové jsou v posledních letech také často zmiňované pH a tvrdost vody. Dlouhá léta se tento problém přehlížel a celá situace vyústila do problémů rezistentních plevelů, a proto je třeba neopakovat stejnou chybu dvakrát. Je to umocněno ještě tou skutečností, že k dispozici jsou účinné látky převážně z řad pyretroidů, kde sledujeme silný vztah mezi pH vody a jejich účinností. Platí následující pravidlo: Čím kyselejší prostředí, tím pomaleji se přípravek na poli rozkládá, tedy lépe funguje. 

Maximalizujte účinnost podzimních insekticidů

Co dělat konkrétně, aby byla účinnost insekticidu na podzim co nejvyšší?

  1. Buďte v porostu co nejvíce, pravidelně ho kontrolujte a uvidíte, že to přinese své ovoce. Vyplatí se to. Skvělou praxí je také sledování hlášení rostlinolékařského portálu.
  2. Kontaktujte odborníky na insekticidní ochranu a ptejte se jich na doporučení ohledně konkrétních kombinací přípravků. Léty osvědčená řešení jsou zakázána, proto všichni usilovně hledáme nová a funkční. 
  3. Upravujte pH vody, okyselujte ji v postřikovači a používejte přednostně ta hnojiva, která nezvyšují pH. Pozor hlavně na bor, který razantně zvyšuje pH tank mixu a tím výrazně snižuje účinnost insekticidů.

Při maximalizaci účinnosti insekticidních aplikací doporučujeme dlouhodobě upravovat pH vody před mícháním finálního tank mixu. Základem je změřit pH vody, kterou používáme pro postřiky, a podle toho dávkovat přípravek Akti pH, který vodu upraví na požadovanou hodnotu. Dále je potřeba hlídat si i jednotlivé komponenty, které do postřiku přidáváte, protože každý další přípravek nebo účinná látka mění výsledné pH. Je to v podstatě jako kontraindikace u léků, kdy některé látky mohou negativně ovlivňovat účinnost celého mixu. My v BioAktivu naše hnojiva vyrábíme s pH v rozmezí 5,5–7. Jde nám v první řadě o funkčnost celého vstupu, ne jen jedné jeho složky.

Jak to bylo v letošní sezóně se srážkami?

Velice vlhký rok přinesl problém velkého tlaku chorob v porostech. Celé situaci nepomohlo ani plošné poškození porostů hmyzími škůdci, což vždy představuje vstupní bránu pro pozdější infekce. Jan Vojík k tomu dodává: “Tento rok měl spoustu velkých specifik, která všechna nahrála místy podprůměrným výsledkům. Začalo to už velmi mokrým podzimem, složitou přípravou pozemků a problematickým setím. Silný tlak škůdců už je téměř standardem. Studené jaro s nočními mrazíky bylo stresující pro slabší rostliny. Na mnoha místech se navíc vypustila regulace s fungicidem, což byl bohužel často první krok špatným směrem. Situaci dál vygradoval obecně velice vlhký rok, kvůli čemuž byly převlhčené půdy, rostliny často trpěly zamokřením a v porostech bylo ideální klima pro rozvoj houbových chorob – letos výrazně Verticillium, které nakonec mnoho porostů ‚podtrhlo‘ a řepky i přes svůj potenciál z jara měly často drobné semínko a výnosy se pohybovaly mezi 2–2,5 t/ha.”  Na tom se plně shodují s Ladislavem Černým: “Zásadní bylo i zpracování půdy. Ukazuje se, že v takových letech lépe vychází technologie s hlubším podrytím a následným lepším vsakem vody do profilu a tedy menším stresem ze zamokření. Nejisté ale je, jak bude možné takové technologie použít při problémovém podzimu. Rozhodně máme problém s úzkým sledem řepek na polích, půdní zásoba patogenů je velká a ochrana řepky je čím dál náročnější i kvůli tlaku chorob z půdy přes kořen. Je tedy nutné řešit i půdu a osevní sled! A věnovat se ochraně preventivně – kvalitní výživou a prací s rostlinou. Nutné je systematicky zvyšovat její odolnost a ne jen reagovat na napadení.” V letošní sezóně nebylo ojedinělé, že kvůli průběhu počasí nebylo možné se na pole dostat, což je fatální v situaci, kdy potřebujete rychle reagovat. I proto se prevence jeví jako lepší strategie.

Počítejme s tím, že se to může pokazit. Klíčem je prevence a síla rostlin

Základem je vyrovnaná výživa a dobrá struktura porostu i rostlin. Ale jak to jde dohromady s tím, že cena hnojiv šla letos extrémně nahoru, a proto se z ekonomického hlediska na podzim často ani nevyplatí aplikovat? Dalším problémem tkví v pozdějším zakládání porostů, které je často ještě velmi komplikované. Pokud přihlédneme k dosavadnímu průběhu počasí, taková situace opět hrozí. Řešení vidíme v aplikaci PlantAktivu pro rostliny v množství 1 kg/ha s herbicidem, který rozběhne intenzivní přeměnu a rozklad živin v půdě a zvýší využitelnost drahých základních hnojiv o jednotky až desítky procent. Platí to i pro zavlhčenější pozemky s nedostatkem kyslíku v půdě a je to výborná vzpruha i pro menší rostliny díky půdnímu účinku. Jedná se o elegantní řešení i pro rostliny, které ještě nemají dostatečnou listovou plochu pro příjem listových hnojiv a stimulátorů. 

Pokud chcete mít větší jistotu vyrovnaného vzcházení za různých podmínek, určitě se vyplatí kvalitní výživové moření spojené s tím pesticidním. AktiFer Seeds+ za pár korun zvyšuje energii osiva od klíčení do vytvoření aparátu pro příjem vody a živin. Dohromady se jedná o vstup do 400 Kč/ha, který dokáže ušetřit spoustu peněz i starostí a zároveň je dlouhodobě velice ziskový, což máme ověřeno nejen se zákazníky, ale i v rámci pokusů s předními českými zkušebními stanicemi a univerzitami.

Optimalizace struktury rostlin 

Posledním krokem podzimu až brzkého jara, který považujeme za klíčový z hlediska posílení odolnosti celého porostu, je optimalizace struktury rostliny. Cílem je dodání všech potřebných a v těchto fázích růstu deficitních živin (B, P, Mn), energie v podobě aminokyselin a podpůrných látek v podobě cytokininů a růstových hormonů, které doladí strukturu a budoucí odolnost rostlin. To umí AktiFer Grow, který s PlantAktivem působí v dokonalé synergii. Navíc díky neutrálnímu pH nemá mix s insekticidy negativní vliv na účinnost ochrany proti škůdcům. Jsou to dva jednoduché vstupy plně kompatibilní s pesticidní aplikací herbicidů, fungicidů a regulací, které razantně zvýší celkovou odolnost a výnosový potenciál řepek i pšenic. 

Pokud tedy pojmete podzim chytře a efektivně, dosáhnete nejenom silného a zdravého porostu, ale hlavně budete mít kontrolu nad dalším vývojem a předejdete takzvanému tahání za kratší konec provazu. S tímto přístupem si usnadníte a zlevníte další práci, hlavně ochranu porostů. Je to spolu se šlechtěním jedna ze základních cest, jak jít naproti trendu v omezování pesticidních látek v zemědělství a zároveň být vysoce rentabilní.

Díky unikátní kombinaci půdních a komplexních listových aplikací se nám daří dosahovat stabilních a velice rentabilních výsledků. Tím dokážeme popírat i zažité dogma, že listové aplikace a stimulace mají účinek jen v případě problémů. Jsme schopni dosahovat každoročně dobrých výsledků za horších, normálních i dobrých podmínek, proto se na nás můžete spolehnout za všech okolností.

S výběrem správného zásahu vám rádi poradíme na základě předchozí konzultace, která nám umožní volit vždy ten nejsnazší a nejefektivnější postup, jak doplnit stávající agrotechniku. Pro konkrétní doporučení neváhejte kontaktovat naše odborné poradce ve vašem regionu. Svého odborného poradce i více informací naleznete zde.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer