BioAktiv CZ
Z tisku

Agromanuál č. 07/2021: Jak připravit ozimé pšenice a řepky na zimu

12. 7. 2021, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Doba se mění a každý zemědělec řeší daleko vyšší odběry živin z půdy, užší střídání plodin, klimatické změny, vyšší tlak chorob a škůdců a zvýšené nároky na ekologii a preciznost. Proto je listová výživa a stimulace součástí základní agrotechniky. Moderní listová výživa není jen o živinách, ale především o sofistikovaném řešení ušitém na míru konkrétní situaci. Poradíme vám, jak přistupovat k výživě a stimulaci, aby byl váš porost připraven na zimu tím nejlepším možným způsobem.

Listová aplikace živin a antistresových látek je mnohdy jediná možnost, jak řešit nejdeficitnější prvky a chránit rostlinu proti poškození. Je důležité si uvědomit, že listová výživa není jen prostředkem pro dodání živin, ale aplikuje se v kontextu opatření (ochrana, regulace či stimulace, lepení a další zásahy), které společně směřují k jednomu cíli – dosáhnout dobrého ekonomického výsledku.

Ta nejlepší hnojiva jsou tvořená pro praxi  

Listová hnojiva je třeba vybírat s rozumem a přemýšlet nad souvislostmi. Hnojiva musí mít co nejlepší přijatelnost živin, opodstatnění a ideálně i přidanou hodnotu. Tu vidíme hlavně v komplexních mixech 3 v 1, které:

  • dodávají živiny typicky deficitní v době aplikace
  • obsahují stimulátory růstu a antistresové látky
  • působí synergicky s chemickou ochranou (nízké pH, velké množství smáčedel, pesticidní účinek některých živin jako P, Cu a S).

Podle tohoto klíče tvoříme řadu moderních hnojiv AktiFer. Typická je pro ně vysoká koncentrace, malé dávkování a obsah biologicky aktivních látek a mikroelementů. Největší výhodou je ale jednoduchost pro koncového uživatele, který dostává do ruky hotový mix pro konkrétní účel. 

Jak nachystat porost pšenice či řepky na zimu?

  1. Založení porostu: Pomůže správný výběr odrůdy, příprava i moření 

Základem je vybrat správně nosné odrůdy, připravit a založit s ohledem na lokalitu a počasí. Čím lépe se nám to podaří, tím méně komplikací, oprav a podporování porostu nás poté čeká. Proto je dobré osivo kvalitně namořit a podpořit jeho energii vzcházení i vyrovnanost výsledného porostu. To můžeme snadno řešit s AktiFer Seeds+ s náklady od 10 do 90 Kč/ha.

  1. Základní výživa: Nastartujeme vývoj rostlin

Výživa má na rostliny vliv hlavně od vytvoření kořenů a listů. Velký význam má zásobní hnojení NPK (2–3 q) a aplikace močoviny do porostu. Speciálně na podzim to ale nesmíme přehánět, chceme dodat jen to, co rostlina potřebuje, aby nešla do zimy vyhladovělá a oslabená. U slabších a pozdních porostů můžeme ještě v září přidat 50 kg N v LAD (ledek amonný s dolomitem) pro povzbuzení. 

Pro posílení kořenů a lepší využití NPK z půdy po vzejití aplikujeme postřikem 1 kg PlantAktivu pro rostliny spolu s herbicidem nebo insekticidem, čímž nastartujeme intenzivní vývoj kořenů, odnožování a zároveň zvýšíme podíl dostupných a rostlinou přijatých živin z půdy i rozklad posklizňových zbytků. Univerzálnost, jednoduchost, stabilita výkonu a 20 let zkušeností v praxi – to jsou důvody, proč je PlantAktiv už řadu let nejpoužívanějším stimulátorem růstu na českém trhu.

  1. Listová výživa: Žolík v podobě chytrého hnojiva

Zaměříme se hlavně na prvky P, B a Mn. Pro řepky je dostatek boru absolutní základ (alespoň 100–150 g B), pro obilí ceněný doplněk. Velice pozitivně ale reagují i na fosfor či stimulaci pomocí aminokyselin. Proto v průběhu září a října aplikujeme vícesložkové hnojivo AktiFer Grow (2 l/ha) s vysokým obsahem fosforu, boru, manganu, cytokininů a aminokyseliny prolin (zvyšuje odolnost proti mrazu). Tato aplikace platí i pro solidní obilniny, kde podpoří odnožování (cytokininy a Mn) a posílí pletiva (B, Prolin a EPIN).

Největší výhoda AktiFeru Grow je v jednoduchosti, za 400–500 Kč rostlině dáme v podobě chytrého hnojiva všechno, co potřebuje, abychom se na jaře setkali v plné síle. Nemusíme totiž přemýšlet nad tím, čím ji podpořit a v jakém množství. Uvolníme si hlavu a ruce pro věci, které budou opravdu akutní.

  1. Ochrana: Pozor na brouky, slimáčky i pH vody 

Obecně je za sucha nutné sledovat dřepčíka, který napadá vzcházející řepku. Výraznější je napadení při nevhodných podmínkách a pomalejším růstu, protože má dřepčík čas škodit. Je potřeba insekticidy aplikovat i naslepo, sledovat účinnost aplikací a případně je opakovat. Zde musíme připomenout vliv pH vody v postřikovači na účinnost pesticidů. Při pH vody vyšším než 6 se urychluje rozklad (alkalická hydrolýza) účinných látek v pesticidech, a to razantně snižuje a zkracuje jejich účinnost. Proto je potřeba vodu před smícháním s chemií okyselit. Často postačí 100 ml Akti pH / 100 l vody, ale nejlepší je pH si změřit a podle toho pokračovat. Za většího vlhka sledujeme hlavně slimáčky a aplikujeme případně moluskocidy na souvratě. 

Stimulace neřeší jen problémy, vyplatí se i preventivně 

Pokud tedy pojmeme podzim chytře a efektivně, dosáhneme nejenom silného a zdravého porostu, ale hlavně budeme mít kontrolu nad dalším vývojem a nebudeme celou sezonu jen tahat za kratší konec. S tímto přístupem si usnadníme a zlevníme další práci, hlavně ochranu porostů. Je to spolu se šlechtěním jedna ze základních cest, jak jít naproti trendu v omezování pesticidních látek v zemědělství a zároveň být vysoce rentabilní.

Díky unikátní kombinaci půdních a komplexních listových aplikací se nám daří dosahovat stabilních a velice rentabilních výsledků. Tím dokážeme popírat i zažité dogma, že listové aplikace a stimulace mají účinek jen v případě problémů. Jsme schopni dosahovat každoročně dobrých výsledků za horších, normálních i dobrých podmínek, proto se na nás můžete spolehnout za všech okolností.

S výběrem správného zásahu vám rádi poradíme na základě předchozí konzultace, která nám umožní volit vždy ten nejsnazší a nejefektivnější postup, jak doplnit stávající agrotechniku. Pro konkrétní doporučení neváhejte kontaktovat naše odborné poradce ve vašem regionu.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer