BioAktiv CZ
Z tisku

Agromanuál č. 07/2021: Jak připravit ozimé pšenice a řepky na zimu

12. 7. 2021, Ing. Martin Bohuněk

Doba se mění a každý zemědělec řeší daleko vyšší odběry živin z půdy, užší střídání plodin, klimatické změny, vyšší tlak chorob a škůdců a zvýšené nároky na ekologii a preciznost. Proto je listová výživa a stimulace součástí základní agrotechniky. Moderní listová výživa není jen o živinách, ale především o sofistikovaném řešení ušitém na míru konkrétní situaci. Poradíme vám, jak přistupovat k výživě a stimulaci, aby byl váš porost připraven na zimu tím nejlepším možným způsobem.

Listová aplikace živin a antistresových látek je mnohdy jediná možnost, jak řešit nejdeficitnější prvky a chránit rostlinu proti poškození. Je důležité si uvědomit, že listová výživa není jen prostředkem pro dodání živin, ale aplikuje se v kontextu opatření (ochrana, regulace či stimulace, lepení a další zásahy), které společně směřují k jednomu cíli – dosáhnout dobrého ekonomického výsledku.

Ta nejlepší hnojiva jsou tvořená pro praxi  

Listová hnojiva je třeba vybírat s rozumem a přemýšlet nad souvislostmi. Hnojiva musí mít co nejlepší přijatelnost živin, opodstatnění a ideálně i přidanou hodnotu. Tu vidíme hlavně v komplexních mixech 3 v 1, které:

  • dodávají živiny typicky deficitní v době aplikace
  • obsahují stimulátory růstu a antistresové látky
  • působí synergicky s chemickou ochranou (nízké pH, velké množství smáčedel, pesticidní účinek některých živin jako P, Cu a S).

Podle tohoto klíče tvoříme řadu moderních hnojiv AktiFer. Typická je pro ně vysoká koncentrace, malé dávkování a obsah biologicky aktivních látek a mikroelementů. Největší výhodou je ale jednoduchost pro koncového uživatele, který dostává do ruky hotový mix pro konkrétní účel. 

Jak nachystat porost pšenice či řepky na zimu?

  1. Založení porostu: Pomůže správný výběr odrůdy, příprava i moření 

Základem je vybrat správně nosné odrůdy, připravit a založit s ohledem na lokalitu a počasí. Čím lépe se nám to podaří, tím méně komplikací, oprav a podporování porostu nás poté čeká. Proto je dobré osivo kvalitně namořit a podpořit jeho energii vzcházení i vyrovnanost výsledného porostu. To můžeme snadno řešit s AktiFer Seeds+ s náklady od 10 do 90 Kč/ha.

  1. Základní výživa: Nastartujeme vývoj rostlin

Výživa má na rostliny vliv hlavně od vytvoření kořenů a listů. Velký význam má zásobní hnojení NPK (2–3 q) a aplikace močoviny do porostu. Speciálně na podzim to ale nesmíme přehánět, chceme dodat jen to, co rostlina potřebuje, aby nešla do zimy vyhladovělá a oslabená. U slabších a pozdních porostů můžeme ještě v září přidat 50 kg N v LAD (ledek amonný s dolomitem) pro povzbuzení. 

Pro posílení kořenů a lepší využití NPK z půdy po vzejití aplikujeme postřikem 1 kg PlantAktivu pro rostliny spolu s herbicidem nebo insekticidem, čímž nastartujeme intenzivní vývoj kořenů, odnožování a zároveň zvýšíme podíl dostupných a rostlinou přijatých živin z půdy i rozklad posklizňových zbytků. Univerzálnost, jednoduchost, stabilita výkonu a 20 let zkušeností v praxi – to jsou důvody, proč je PlantAktiv už řadu let nejpoužívanějším stimulátorem růstu na českém trhu.

  1. Listová výživa: Žolík v podobě chytrého hnojiva

Zaměříme se hlavně na prvky P, B a Mn. Pro řepky je dostatek boru absolutní základ (alespoň 100–150 g B), pro obilí ceněný doplněk. Velice pozitivně ale reagují i na fosfor či stimulaci pomocí aminokyselin. Proto v průběhu září a října aplikujeme vícesložkové hnojivo AktiFer Grow (2 l/ha) s vysokým obsahem fosforu, boru, manganu, cytokininů a aminokyseliny prolin (zvyšuje odolnost proti mrazu). Tato aplikace platí i pro solidní obilniny, kde podpoří odnožování (cytokininy a Mn) a posílí pletiva (B, Prolin a EPIN).

Největší výhoda AktiFeru Grow je v jednoduchosti, za 400–500 Kč rostlině dáme v podobě chytrého hnojiva všechno, co potřebuje, abychom se na jaře setkali v plné síle. Nemusíme totiž přemýšlet nad tím, čím ji podpořit a v jakém množství. Uvolníme si hlavu a ruce pro věci, které budou opravdu akutní.

  1. Ochrana: Pozor na brouky, slimáčky i pH vody 

Obecně je za sucha nutné sledovat dřepčíka, který napadá vzcházející řepku. Výraznější je napadení při nevhodných podmínkách a pomalejším růstu, protože má dřepčík čas škodit. Je potřeba insekticidy aplikovat i naslepo, sledovat účinnost aplikací a případně je opakovat. Zde musíme připomenout vliv pH vody v postřikovači na účinnost pesticidů. Při pH vody vyšším než 6 se urychluje rozklad (alkalická hydrolýza) účinných látek v pesticidech, a to razantně snižuje a zkracuje jejich účinnost. Proto je potřeba vodu před smícháním s chemií okyselit. Často postačí 100 ml Akti pH / 100 l vody, ale nejlepší je pH si změřit a podle toho pokračovat. Za většího vlhka sledujeme hlavně slimáčky a aplikujeme případně moluskocidy na souvratě. 

Stimulace neřeší jen problémy, vyplatí se i preventivně 

Pokud tedy pojmeme podzim chytře a efektivně, dosáhneme nejenom silného a zdravého porostu, ale hlavně budeme mít kontrolu nad dalším vývojem a nebudeme celou sezonu jen tahat za kratší konec. S tímto přístupem si usnadníme a zlevníme další práci, hlavně ochranu porostů. Je to spolu se šlechtěním jedna ze základních cest, jak jít naproti trendu v omezování pesticidních látek v zemědělství a zároveň být vysoce rentabilní.

Díky unikátní kombinaci půdních a komplexních listových aplikací se nám daří dosahovat stabilních a velice rentabilních výsledků. Tím dokážeme popírat i zažité dogma, že listové aplikace a stimulace mají účinek jen v případě problémů. Jsme schopni dosahovat každoročně dobrých výsledků za horších, normálních i dobrých podmínek, proto se na nás můžete spolehnout za všech okolností.

S výběrem správného zásahu vám rádi poradíme na základě předchozí konzultace, která nám umožní volit vždy ten nejsnazší a nejefektivnější postup, jak doplnit stávající agrotechniku. Pro konkrétní doporučení neváhejte kontaktovat naše odborné poradce ve vašem regionu.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, produktový manažer

Vybíráme pro vás

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

AktiFer Grow

Chytré suspenzní listové hnojivo pro rané fáze růstu

Akti pH

Úprava pH postřikové jíchy s barevnou změnou

Akti pH CF

Úprava pH postřikové jíchy
Doporučujeme Sekce Reportéra