BioAktiv CZ
Z tisku

Úroda č. 10/2020: Snažíme se být zemědělcům dobrým partnerem

5. 10. 2020, BA Tomáš Dolejš

Společnost BioAktiv CZ s. r. o. vstoupila na tuzemský trh v roce 2011 jako výhradní dovozce produktů německé firmy BioAktiv-Pulver Produktions und Vertriebs GmbH. BA Tomáš Dolejš, majitel společnosti, se s portfoliem této německé firmy seznámil na vysokoškolských studiích ve Velké Británii a své obchodní zkušenosti neváhal propojit s Milanem Zvonařem, současným jednatelem firmy, který se v zemědělské praxi pohybuje mnoho let. Výsledkem je prosperující firma, jejíž úspěchy jsou založeny na referencích zákazníků malých, středních i velkých podniků, ale také řadě pokusů realizovaných s univerzitami, šlechtitelskými stanicemi a výzkumnými institucemi. Cílem firmy je neustále se rozvíjet a hledat nejnovější trendy a inovativní technologie.

Na jedné straně úspěchu stojí portfolio firmy, na druhé péče o zákazníka. Firmě BioAktiv CZ se podařilo tyto dvě hlediska plně provázat. Vlajkovou lodí společnosti je pomocný rostlinný přípravek PlantAktiv pro rostliny, který napomáhá stabilizaci rostlinné produkce, další produkty obohacují sortiment s ohledem na potřeby praxe. V loňském roce tak například pěstitelé získali možnost využívat řadu listových hnojiv AktiFer. „Snažíme se být dobrým partnerem zemědělců, produkty stavět a doporučovat tak, aby pro ně měly co největší efekt a přínos,“ říká Tomáš Dolejš. V tomto ohledu nesou velkou odpovědnost také odborní poradci, kteří se v rámci neustálého vývoje dále vzdělávají a poskytují velmi kvalitní poradenství na míru každému zákazníkovi. Pro hlubší odborná témata se opírají o znalosti spolupracovníků z výzkumných institucí a univerzit. Publikace v odborných zemědělských periodikách, internetové stránky, newslettery, polní setkávání, to jsou některé z dalších cest profesionálního uceleného konceptu, propojujícího know how společnosti BioAktiv CZ se zákazníky.

PlantAktiv ve staronovém úhlu pohledu

Vlajkovou lodí společnosti BioAktiv je unikátní přípravek PlantAktiv pro rostliny (49 % MgSO4, 0,1 % CaSO4, K2SO4, 0,04 % KCl a 0,04 % NaCl), na německém trhu známý již od roku 1994. Vliv tohoto pomocného rostlinného přípravku, který se aplikuje od dvou až tří pravých listů, nebo ve fázi odnožování, celé řady zemědělských plodin, je ověřen mnoha pokusy i praxí, podporuje zakořenění, uvolňování a efektivní příjem živin i příjem vody. S tím souvisí také vyšší odolnost vůči stresovým faktorům, jakými jsou sucho či choroby. Ve výsledku tak dochází k dlouhodobému ekonomickému přínosu napříč různorodými ročníky, ukázal na mnoha příkladech též zveřejněných na internetových stránkách firmy BioAktiv CZ. Průměrné navýšení výnosu plodin za devět sledovaných let udává firma 7 %. Ohlas na PlantAktiv je tak výrazný, že plochy jím ošetřené v praxi v posledních čtyřech letech překračují 120 000 ha ročně.

PlantAktiv je jedinečný v tom, že působí přes půdu, lze jej kombinovat se širokou škálou tank-mix partnerů vyjma hnojiva DAM 390,“ připomněl také muž, který produkty Firmy BioAktiv přivedl do České republiky. A protože si firma zakládá na tom, že přípravky nejen prodává, ale jejich účinnost vyhodnocuje v pokusech, představil také zcela nový znalecký posudek zabývající se managementem vody v půdě, zejména s ohledem na retenci (zadržení) vody právě po aplikaci přípravku PlantAktiv. Tento znalecký posudek vypracoval kolektiv autorů z Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích z Ústavu znalectví a oceňování v čele s Ing. Vojtěchem Stehelem, MBA, PhD., a doc. Ing. Josefem Marouškem, Ph.D. Posudek přináší nový úhel pohledu na přípravek PlantAktiv. Jeho aplikace podle posudku vedla v krátkých (týdny) i dlouhých (roky) časových řadách ke zvýšení biologické aktivity půdy (zvýšená intenzita metabolických projevů půdní bioty). Lze také indikovat, že zvýšení aktivity půdních mikroorganismů je spojeno s intenzivnějším rozkladem (mineralizací) půdní organické hmoty, což lze v souvislostech interpretovat jako zvyšování kvality půdy, respektive zlepšení její schopnosti hospodařit s vodou. Data zveřejněná autory pak dokládají, že jednorázová aplikace zvýšila vodní retenci půdy na čtyři roky přibližně o 9 %. Lepších výsledků je podle nich možno dosáhnout opakovanou aplikací přípravku – při opakování po dvou letech došlo ke zvýšení vodní retence půdy o 14 %. Předpokladem dlouhodobého účinku je samozřejmě aplikace organického hnojení podle zásad správné zemědělské praxe, zejména zajištění odpovídajících vstupů organické hmoty, která slouží jako substrát pro tvorbu půdní organické hmoty. Zadržení vody v půdě a celkově management vody v půdě jsou velmi aktuální témata, kterými se v souvislosti s přípravkem PlantAktiv firma BioAktiv zabývala již dříve, ale až znalecký posudek potvrdil tuto vlastnost sofistikovaně a podložil ji konkrétními čísly.

Posouvají se stále dále

Pokusy, zkušenosti z praxe, konzultace, osobní setkávání a mnohé další aktivity dělají z firmy BioAktiv společnost, která ví, co si zákazník žádá, co ho trápí s ohledem na proměnlivé počasí i legislativu a snaží se na to reagovat. Vedle PlantAktivu tak v oblasti rostlinné výroby pěstitelům nabízí také granulovaný vápenec AktiCalc IV. generace, SuperMag, granulovaný vápenec s hořčíkem a mikroelementy, Akti pH, produkt k okyselení postřikové jíchy (pH postřikové jíchy ovlivňuje účinnost pesticidů) i snížení pěnivosti a osm sofistikovaných listových hnojiv AktiFer. Tato hnojiva obsahují makro- i mikroprvky a celou řadu adjuvantů zvyšujících jejich kvalitu a efektivnost.

Naše produkty dokážou zabezpečit rostliny při mnoha různých scénářích, které mohou nastat,“ vysvětluje Tomáš Dolejš. Doporučení, jež tvoří odborní poradci, reagují aktuálně na danou situaci v daném místě. „Máme za sebou tým lidí, který nové trendy a aktuální situaci sleduje, díky tomu můžeme dávat řešení na míru jednotlivým zákazníkům,“ dodává majitel firmy.

 

 

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

BA Tomáš Dolejš, jednatel