BioAktiv CZ
Z tisku

Zemědělec č. 11/2019: Správná jarní listová výživa porostů

11. 3. 2019, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Společnost BioAktiv CZ se již od roku 2011 v České republice zaměřuje na sledování nejnovějších trendů a inovativních technologií v zemědělství a jejich uplatnění v praxi. Pro rok 2019 představujeme novou řadu listových hnojiv vhodných pro doplnění kvalitních výživových plánů.

V textu naleznete doporučení pro vhodné zařazení listových hnojiv, tipy pro zefektivnění základního přihnojení i pesticidní ochrany.

Jarní podpora a regenerace

Hlavním cílem v ozimých porostech pšenic a řepek je dodat dostatečné množství živin, hlavně dusíku, v optimální termín pro intenzivní regeneraci. V tuto fázi je ideální aplikace PlantAktivu pro intenzivnější a rychlejší uvolnění dobře přijatelných forem živin z minerálních a organických hnojiv. Tím dosáhneme vyššího procenta využití NPK z aplikovaných hnojiv. Rostliny zároveň na aplikaci reagují lepší tvorbou kořenového systému, což zlepšuje příjem vody a živin a podporuje odnožování. PlantAktiv je tak ideální pro maximální využití potenciálu porostů a kvalitních odrůd, případně do intenzivních agrotechnik. V jarních plodinách, všeobecně díky optimalizaci výživy zlepšuje start a ekonomiku, potažmo výnos. V jarních ječmenech PlantAktiv díky zpřístupnění NPK a podpoře zakořenění zlepšuje start porostu, hlavně rychlost růstu nadzemní hmoty a odnožování. Díky tomu jsou porosty méně náchylné na přísušek a dosahují vyššího výnosu. Zároveň je aplikace velice jednoduchá, ideálně společně s herbicidem od počátku do konce odnožování, což šetří čas i náklady. Skvělých výsledků dosahuje i v cukrové řepě a kukuřicích. Aplikace probíhá u kukuřic společně s herbicidní ochranou, v řepě v termínech T2-T3 .

V praxi dosahuje PlantAktiv stabilní rentability, což potvrzují stovky tisíc aplikovaných hektarů ročně, kde je PlantAktiv součástí standardní agrotechniky, 5leté pokusy v jarních ječmenech společnost Selgen a.s. a Spolku pro ječmen nebo dlouhodobé výsledky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, které dokazují stabilní navýšení výnosu u kukuřic v jednotlivých ročnících mezi 7-11%. Zároveň je jeho použití agronomicky snadné, lze ho snadno míchat v tank mixu se všemi pesticidy, včetně herbicidů, i většinou listových hnojiv. To přináší úsporu času i starostí.

Efektivní listová výživa

V další fázi porostů je zásadní i jejich ochrana a výživa. Přirozeně mají vyšší obranyschopnost, porosty jsou rychlejší a silnější s lepší základní výživou, což podporuje aplikace PlantAktivu při startu jarní vegetace. Při přímé pesticidní ochraně je zásadní její účinnost a vzhledem k vysokým investicím do postřiků je důležitá správná volba přípravků i jejich správná aplikace. Pro optimální účinnost je vhodná mimo jiné úprava pH postřikové jíchy, kde využijeme některé z našich hnojiv s cíleně nízkým pH, například Akti pH s dusíkem, fosforem a pH 0,5. Samotná úprava je snadná a s minimální investicí, ale výrazným dopadem na účinnost pesticidů.

V tomto systému je důležitá volba listových hnojiv, která dokážou efektivně dodat rostlině potřebné živiny v citlivou fázi a případně během výrazného sucha, kdy není rostlina schopna přijímat živiny z půdy. Naše řada hnojiv AktiFer se vyznačuje vysokou koncentrací a využitelností živin díky optimálnímu množství adjuvantů, chelataci živin, ideálnímu množství mikroelementů a využití technologie nanočástic. Zároveň se jedná o jediná hnojiva v Evropě s růstovým hormonem EPIN pro zvýšení výkonnosti rostlin (stimulace růstu, obranyschopnost a příjem živin). Díky těmto vlastnostem jsou listová hnojiva AktiFer, vhodná pro efektivní foliární výživu (široká škála makro i mikroelementů, síra, fosfor a měď) a zároveň podporují v účinnosti pesticidy v tankmixu.

Pro optimalizaci základní výživy doplňujeme AktiFer Micro a Macro. AktiFer Macro slouží pro dodání NPK v počátcích růstu pro optimální vývoj rostlin nebo v případě omezeného příjmu z půdy v období sucha. Díky vyššímu obsahu P a K podporuje i rozvoj kořene. AktiFer Micro je naopak vhodný pro preventivní i akutní dodání mikroelementů. Výhodou je pro rostliny dodání všech mikroprvků v optimálním poměru, nehrozí tedy snižování výnosu nedostatkem jednoho z nich (Liebigův zákon minima). Díky složení má AktiFer Micro zásadní vliv na příjem ostatních živin, kvalitu výnosu i hospodaření s vodou.

V případě plodin s vyšším odběrem síry je možné volit, mimo často nedostatečné dodání síry přes půdu, i listovou aplikaci v době největší potřeby. Největší význam má síra pro využití dusíku v rostlině, tvorbu bílkovin v potravinářských pšenicích a olejnatost u řepky. Pro rychlé dodání síry v případě nedostatku nebo pro navýšení N-látek a olejnatosti v pozdní fázi vegetace, proto doporučujeme aplikaci AktiFer S se sírou, dusíkem a mikroelementy. Pro efektivní a pozvolné dodání síry zase AktiFer Element S-800, s elementární sírou. Ta před příjmem prochází na listech oxidací, má proto celkově vysokou vstřebatelnost (nad 75 %) a dodává S postupně. Zároveň díky delší perzistenci na rostlinách působí fungistaticky.
Specialitou v našem portfoliu je listové PK a Cu hnojivo SuperPhos + Cu. Hnojivo s biostimulačním účinkem je určené hlavně pro rané fáze růstu. Přínosem aplikace je kombinace prvků, která cílí na dodání P a Cu pro lepší utilizaci dusíku rostlinou. Dodání fosforu dále podporuje tvorbu kořenového systému, který je zásadní v počátcích růstu. Aplikace zároveň zvyšuje pevnost pletiv, výkon fotosyntézy a produkci phytoalexinů, kterými se rostlina přirozeně brání proti chorobám a škůdcům.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer

Vybíráme pro vás

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem

AktiFer Micro

Vysoce koncentrované mikroelementární suspenzní listové hnojivo + S a Mg

AktiFer S

tekuté listové hnojivo pro rychlé dodání síry

AktiFer Macro

Vysoce koncentrované suspenzní NPK hnojivo

Akti pH

Úprava pH postřikové jíchy s barevnou změnou

Akti pH CF

Úprava pH postřikové jíchy
Doporučujeme Sekce Reportéra