BioAktiv CZ
Reference

DV Podolanka nad Odrou a jejich zkušenosti s PlantAktivem

Moravskoslezský kraj, 260 m n.m.
Řepka
Cukrovka
Pšenice
Kukuřice

DV Polanka nad Odrou hospodaří v oblasti s průměrnou nadmořskou výškou 260 m n. m., s ročním úhrnem srážek okolo 700 mm. Zaměřují se především na výrobu kvalitních krmiv pro jejich chovy. Tržní produkci představují krmné obiloviny, kukuřičné zrno, řepka a cukrová řepa. Se společnosti BioAktiv CZ navázali spolupráci při zakládání porostu řepky. Efektivní využití živin, rychlý start, aby porosty odrostly škůdcům, a celkově dobrá kondice řepky byl důvod, proč aplikovali PlantAktiv pro rostliny. Řepka byla setá po pšenici, aplikováno bylo 300 kg NPK, PlantAktiv byl aplikován s herbicidem.

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu