BioAktiv CZ
Reference

Letohradská zemědělská společnost a. s.

Pardubický kraj, 380 m n.m.
Kukuřice

Přípravek PlantAktiv pro rostliny a jeho přínos na porosty znám. Jde hlavně o podporu růstu rostlin spojenou s dobrým založením jejich kořenového systému. Hlavně pro založení co nejlepšího kořenového systému vidím v posledních suchých obdobích pro rostliny velký přínos. Z tohoto důvodu jsem PlantAktiv pro rostliny letos aplikoval do kukuřice. V červenci jsme jeli s odborným poradcem firmy BioAktiv CZ aplikovaný porost vyhodnotit. Oproti kontrolní variantě byl vidět rozdíl v síle rostlin. Věřím, že větší rozdíly se určitě projeví v dalším průběhu vegetace. V případě letních přísušků by měl porost aplikovaný podpůrným přípravkem lépe odolávat tomuto i dalším nepříznivým vlivům počasí. 

Z těchto důvodů jsem s přípravkem PlantAktiv pro rostliny spokojený. Aplikované porosty mají dobrý potenciál k dosažení lepšího výnosu.

Plodina/Odrůda kukuřice/Figaro
Agrotechnika orba
Výživa a chemie 40t hnůj, 80kg Amofos,

60l DAM, 3q močovina 

Aplikace PlantAktivu 30.5. 2019
Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu