BioAktiv CZ
Reference

Dubická zemědělská a. s.

Olomoucký kraj, 270 m n.m.
Řepka
Kukuřice
Ječmen

Se společností BioAktiv CZ spolupracujeme od roku 2017. Přípravek PlantAktiv pro rostliny jsme aplikovali od začátku spolupráce do letošní sezóny každý rok a vždy do různých plodin. I přes sucho, které nás od roku 2016 pravidelně postihuje, tak přípravek PlantAktiv pomáhá rostlinám se s tímto hlavním stresem vyrovnat a vždy pozitivně přispěl k výnosu. 

Na pravidelných kontrolách se zástupcem společnosti obcházíme aplikované porosty a porovnáváme tak jejich stav oproti kontrole, kterou pravidelně necháváme. V letošním roce tomu nebylo jinak, opět jsme aplikovali PlantAktiv pro rostliny tentokrát do kukuřice na siláž. Při kontrole byl opět rozdíl v kořenovém systému a celkově habitus rostlin byl větší. Celková barva porostu byla tmavší. Jednoznačně vidíme přínos pro PlantAktivu pro rostliny pro výsledný výnos hmoty.

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu