BioAktiv CZ
Reference

František Klabzuba, SHR

Středočeský kraj, 219 m n.m.
Ječmen

Se společností BioAktiv CZ spolupracuji pravidelně již několikátou sezonu a nejčastěji využívám přípravek PlantAktiv pro rostliny. Stejně jako v minulých letech jsme i letos během vegetační kontroly hodnotili  vliv aplikace na stav porostu. Bohužel v letošních extrémních podmínkách byl kontrolní porost jarního ječmene výrazně zdecimován suchem. I přesto byl během kontroly patrný rozdíl mezi kontrolou a aplikovanou částí pozemku. Ošetřená část vynikala hlavně vyšší hustotou, větší silou rostlin i menším podílem zmlazených rostlin. To souhlasí s pozorováním z minulých let.

S používáním PlantAktivu jsem spokojen.

Plodina / odrůda: Ječmen jarní  
Půdní typ: S-T
Nadmořská výška: 180 m n. m.
Agrotechnika: Orba
Datum setí: 10.4.2018
Datum aplikace PlantAktivu: 20.4.2018
Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu