BioAktiv CZ
Reference

Agrodružstvo Žimutice

Jihočeský kraj, 443 m n.m.
Řepka
Ječmen

Přípravek PlantAktiv pro rostliny jsme použili prvním rokem v řepce ozimé a ječmenu jarním.  Aplikace přípravku proběhla na podzim 15. 9. 2017, datum setí 15. 8. 2017. Při kontrole na jaře 2018, kdy úhrn srážek nebyl příliš příznivý, byl na ošetřené řepce vidět znatelný rozdíl nejen v síle kořenového krčku, ale i v navětvení a především v počtu a velikosti šešulí. Dá se tedy předpokládat, že takto založené a PlantAktivem ošetřené porosty budou mít i lepší výnosy než porosty neošetřené.  Přípravek PlantAktiv plánujeme aplikovat i v dalších plodinách a sezónách.

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu