BioAktiv CZ
Doporučení

Jak snižovat náklady a zvyšovat zisk?

8. 3. 2023, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Co je to integrovaná produkce?

Integrovaná produkce v zemědělství se stává stále populárnějším způsobem, jak zlepšit rentabilitu. Zahrnuje kombinaci různých zemědělských postupů, které usnadňují dosažení nižších nákladů na výrobu a vyššího zisku. Zároveň přispívá ke zlepšení životního prostředí. Na bázi systémového způsobu myšlení se orientuje komplexně na zemědělský podnik a jeho prostředí jako celek. Základem je zlepšení půdní úrodnosti a využití přirozených regulačních systémů. K ochraně se využívá smysluplný soulad mezi biologickými, technickými a chemickými opatřeními a systémový přístup k celé technologii pěstování a zpracování hospodářských plodin. Cílem je optimalizace celého procesu.

Jak využít principy integrované produkce a poznatky o fyziologii rostlin ke snižování nákladů?

Základem je připomenout si, že výživa a ochrana začínají v půdě. Péče o půdu je založena na správném obsahu organické hmoty v půdě, pH půdy, formě a načasování dusíku v minerálních hnojivech včetně dodání síry a fosforu v době jejich potřeby. Proto je potřeba pravidelně doplňovat organickou hmotu v půdě pomocí meziplodin, podpůrných plodin nebo organických hnojiv, pravidelně vápnit a na základě rozborů doplňovat chybějící živiny. Proto v rámci našich technologií vždy začínáme půdou a využíváme produkty zaměřené na úpravu pH (AktiCalc), doplnění základních živin (Belenus, SuperMag) či podporu rozkladu a správnou přeměnu organiky v půdě (PlantAktiv), které doplňují správné agrotechnické postupy. Správná péče o půdu výrazně usnadňuje a zlevňuje další práci s porostem.

Dalším krokem v systému je základní a listová výživa a ochrana porostů. Agrotechnika, která dokáže snížit vstupy dusíkatých hnojiv o 20 – 30 % a potřebu fungicidních vstupů o 1 až 2 vstupy bez poklesu výnosu, je založena na správné péči o půdu a sofistikované foliární výživě pro maximální využití dusíku v rostlině a její lepší zdravotní stav. Například dostatek manganu, zinku a mědi v jarním období zvyšuje čerpání živin rostlinou z půdy až o 40 %, správné pH postřikové jíchy pak zásadně ovlivňuje účinnost a využitelnost insekticidů a chelátových forem mikroprvků a řada prvků významných pro výživu má i fungistatické účinky. Osvědčené je využití síry, mědi a křemíku, různých fytohormonů posilujících imunitní reakci rostliny (GABA, EPIN, lysin aj.) a nepřehnojování dusíkem. Když tyto principy spojíte s potřebou maximálního využití dusíku vzhledem k ceně hnojiv i legislativním omezením, můžete dosáhnout s minimálními náklady velmi zajímavých výsledků.

Při těchto postupech vycházíme z nejmodernějších poznatků z oblasti fyziologie rostlin i zemědělské praxe a snažíme se je efektivně propojovat. Mezi nejvýznamnější látky patří aminokyselina prolin nebo fytohormony ze skupiny brassinosteroidů, kam patří například EPIN. Brassinosteroidy jsou rostlinné hormony, které významně ovlivňují růst a vývoj rostlin a zvyšují jejich odolnost vůči stresu. Výzkum ukazuje, že aplikace EPINu může vést ke zvýšení odolnosti rostlin vůči nemocem a škůdcům nebo lepšímu vstřebávání živin z listových hnojiv. Prolin má v rostlinách důležitou funkci při zvládání teplotních stresů a nedostatku vody. Skvěle využitelný je v prvních jarních aplikacích proti případnému mrazu, nebo v pozdním létě jako prevence poškození vysokými teplotami.

My tyto principy využíváme při tvorbě technologií pro jednotlivé plodiny i při tvorbě jednotlivých produktů. Je pro nás zásadní, aby výsledná aplikace byla možná například s herbicidy nebo fungicidy, byla možná i za ztížených podmínek, měla širší aplikační okno a v případě nevhodné aplikace nepůsobila v porostech poškození. Proto jsou naše doporučení snadno použitelná v praxi. Na těchto principech jsme postavili produktovou řadu sofistikovaných listových hnojiv AktiFer.

Doporučení pro první jarní aplikace výživy a ochrany

U ozimů se v průběhu února a března do porostů dostane regenerační hnojení dusíkem, následované prvními listovými aplikacemi, které budou mít zásadní vliv na další průběh vegetace. Zde je zásadní forma a načasování vzhledem k místním podmínkám. Cílem je dostat do rostliny správnou formu dusíku ve správný čas a ideálně ji nepoškodit například sníženou odolností vůči mrazům.

Pokud máte silné porosty, můžete aplikovat AktiFer SuperPhos + Cu (1 l/ha) s insekticidem nebo fungicidem. Tento postřik pomůže zlepšit využití dusíku v rostlině až o 30 %, dezinfikuje porosty po zimě a zvýší odolnost proti případným mrazům, které by dobře přihnojené porosty mohly vážně poškodit. Před aplikací je důležité zhodnotit stav kořenového systému rostlin, protože i silné porosty mohou mít na jaře slabé kořeny. V případě, že potřebujete porost nakopnout a zároveň podpořit kořenový systém, doporučujeme aplikovat 1,5 – 2 l/ha AktiFer Grow na hektar s CCC nebo samostatně (s možností aplikace i s herbicidem).

Pro jarní plodiny jako je jarní ječmen, kukuřice, máky a cukrová řepa doporučujeme aplikovat PlantAktiv (1 kg/ha) spolu s herbicidem. Tato aplikace zpřístupní rostlinám přijatelné živiny z půdy a podpoří zakořenění. PlantAktiv se aplikuje převážně na půdu, takže nevyžaduje velkou listovou plochu. V případě jařin je to spolu s mořením jedna z mála cest, jak porost v těchto raných fázích podpořit a zajistit si dobrou startovní pozici.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer