BioAktiv CZ
Doporučení

Tři základní kroky, jak na vápnění

28. 7. 2022, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Půda je to nejcennější, co v zemědělství máme. To je bez debat. Často se na ni ale ve spěchu každodenních prací zapomíná a z půdy se pak stává pouze výrobní prostředek, jakýsi soustruh v továrně. To půda ovšem není – a pokud se k ní tak bude přistupovat, bude strádat. Zemědělské půdy v ČR jsou mimo to velice problematické hlavně z hlediska pH, což má výrazný vliv na výnosy, kvalitu produkce, využitelnost hnojiv i vyšší tlak chorob. Proto je vápnění jedním ze základních vstupů v zemědělství. Aby mělo vápnění kýžený účinek, je nutné dělat to správně – a proto se neobejdete bez plánu. V našem článku se blíže seznámit se třemi kroky k úspěšnému vápnění, zjistíte, kde se dají sehnat data o půdě, jak sestavit plán vápnění a jak na samotnou aplikaci. A pokud budete potřebovat další rady, rádi vám pomůžeme.

Získejte data

Sbírejte o půdě co nejvíc informací a dat. Základ je měřit, protože co měříme, to můžeme i řídit. Zkušený hospodář má o svých polích přehled. Ví, kde je to slabší, kde se drží voda, kde jsou jaké „fleky”. Ví, že „za potůčkem” je to těžký jíl a „na vršku” je to písčitá raholina s profilem 10 cm. Takže první zdroj dat je zkušenost. To je výsledek poctivého sběru dat v průběhu celých generací a jsou to data vskutku nenahraditelná. Doba se ale zrychluje, technologie se zlepšují a před nás padá spousta výzev, kterými jsou klima, obrovský ekonomický tlak či legislativní omezení a inklinace mainstreamové nálady směrem k ekologii. Prostý hospodářův přehled už nestačí. Je potřeba informace efektivně sbírat, třídit a využívat ve svůj prospěch.

To lze pro začátek i snadno a levně. Začít můžeme u zapisování svých dat a hodnocení výnosového potenciálu polí z vlastních výsledků, nebo například u satelitních snímků. Inspirovat se můžete údaji Agrochemického zkoušení zemědělských půd (AZZP), které najdeme snadno v registru půdy (LPIS). Registr vám napoví, jaké je pH vaší půdy a její zásobenost živinami. Můžete přidat i vlastní rozbory od zemědělských laboratoří. Pokračovat lze použitím programů na hodnocení získaných dat a přenesením výsledků do variabilních aplikací. Ozbrojeni daty můžete pak mnohem lépe pracovat s technikou. Stojí to na postupných, menších krůčcích.

Vytvořte vlastní plán vápnění

Hodnota pH má v půdě klíčovou roli. Optimum zajistí fungující půdu s kvalitní strukturou a dobře přijatelnými živinami. Snižující se pH naopak její zdravotní stav zhoršuje, převažují jiné chemické reakce, méně se uvolňují živiny jako dusík, fosfor, síra a více se uvolňují těžké kovy, což jsou pro rostliny i lidi vysoce toxické prvky. Na půdě se pak projevují typické příznaky, jako je snížení výnosu a potřeba většího množství minerálních hnojiv a pesticidů. Rostliny je totiž třeba chránit proti nepřátelskému prostředí, ve které se půda se špatným pH pro rostlinu mění, a zároveň proti běžným patogenům, protože je rostlina celkově oslabena v důsledku špatného stavu půdy.

Je to tedy zásadní problém, který se však dá řešit – a to systematicky a dlouhodobě, ne jednorázově. Možnost změnit pH půdy skokově je totiž omezená kvůli fyzikálním a chemickým vlastnostem vápenatých hmot a zároveň je pro křehký ekosystém půdy každá taková razantní změna nepřirozená, což má v krátkodobém měřítku negativní dopady. Důležité je tedy mít dlouhodobý plán vápnění.

Na půdách s pH pod 6 proto využívejte tříletý systém vápnění AktiCalc ve variantách 200 až 500 kg/ha granulovaného vápence AktiCalc IV. generace, a to pravidelně na vybrané pozemky. Pokud ale vychází citlivé plodiny jako jarní ječmen, cukrovka nebo řepka na problematické pozemky, můžete řešit pH i akutně dávkami od 500 kg/ha po setí. Díky rychlosti účinku pH upravíte v řádu měsíců šetrně k půdnímu edafonu a zároveň dodáte rostlinám i velké množství vápníku, což je živina, na kterou se při výživě běžně zapomíná. Hlavní výhodou takového řešení je rychlost a efektivita. Na pole aplikujete menší množství materiálu s vyšší účinností a bez nutnosti zapravení. Aplikační okno se protahuje do pozdního podzimu, protože lze vápnit i na vzešlé porosty nebo louky a pastviny. A díky plánu víte, jak využít svoje zdroje nejefektivněji. Máta dlouhodobou představu o nákladech a eliminujete případné chyby.

Vápněte

Postup je snadný. Udělejte si přehled vašich kyselejších pozemků (klidně z výsledků v registru půdy, později můžete přidat vlastní rozbory), začněte od toho nejhoršího a systematicky zvyšuje hodnoty pH alespoň k hranici pH 6. Tam, kde pH přesáhne hodnotu 6, lze začít řešit efektivně výživu a přidávat do základního hnojení i fosfor, který má vysoké nároky na pH, a je proto v půdě často nepřijatelný. Investice do fosforu při pH pod 6 není efektivní a pod 5,5 zcela postrádá smysl.

Pro odbornou konzultaci kontaktujte naše zástupce ve vašem regionu, které naleznete na našich webových stránkách v sekci Kontakty. Náš zástupce vám pomůže s dohledáním dat o pH půdy, doporučením optimálních dávek a termínů aplikací na základě vaší praxe, pěstovaných plodin i lokality. Vytvoří pro vás plán vápnění a zajistí dodávky vápence v určené termíny v průběhu celého plánu (tedy až během tří let), aby pro vás byl celý proces co nejsnazší.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer