BioAktiv CZ
Doporučení

Klíčové jarní aplikace pro pšenice, ječmeny a řepky

3. 3. 2022, Mgr. Martin Maxa

Základní výživa, listová výživa a stimulace spolu s ochranou rostlin jsou spojené nádoby. Tento holistický pohled na rostlinnou výrobu v praxi dokazuje, že dobře a především správně vyživená rostlina je i chráněná rostlina. Pojďme se podívat na to, jak zvládnout klíčové jarní aplikace, které nám vytvoří velký potenciál výnosu a značnou flexibilitu při pozdějším tvorbě finální produkce.

Agrotechniky postavené na maximalizaci využití dusíku a efektivní práci se sírou

V praxi máme vyzkoušené, že agrotechniky v řepce a pšenici lze stavět na dávkách do 150 kg N/ha při standardních výnosech 3-4 t/ha v řepce a 7-9 t/ha v pšenicích. U řepek je v takovém případě agrotechnika postavena na větších dávkách močovinových dusíků brzy z jara pro pozvolnější uvolňování a na intenzivní práci s meziplodinami. Aplikují se roztoky močoviny, nebo DAM přes list, pro pravidelný přísun živin a efektivní využití dusíku rostlinou. 

Kromě výživy dusíkem je klíčové vyřešit u řepek výživu sírou tak, aby jí měla rostlina dost i ve fázích velké potřeby, což je květ a tvorba finální produkce. Sírany jsou pro tento účel neefektivní kvůli rychlému rozkladu, příjmu i využití, protože v době, kdy je síra nejvíce potřeba, už v půdě není a rostlina trpí jejím nedostatkem. První možností je aplikovat síru přes list, především pak v případě, že kvůli vysoké ceně chybí DASA. Druhou možností je sáhnout po hnojivu Belenus, které se vyrábí z unikátní suroviny polyhalit a následně je technikou mikromletí přetvářen do podoby granulí s pozvolnou degradací. Belenus uvolňuje síranový iont až 70 dní po aplikaci, má neutrální pH, minimum chloru a nezasoluje půdu. Díky tomu může rostlina síru využít v květu a při produkci oleje a bílkovin.

Naprosto klíčová je první jarní aplikace, při které se láme chleba a samotná výživa díky integrovanému přístupu pomůže s následujícími faktory:

  1. Maximální využití minerálního dusíku a včasná regenerace po zimě 
  2. Za minimální náklady se razantně zlepšuje zdravotní stav porostů 
  3. Porosty jsou připravené na případné mrazíky / sucho v dubnu
  4. Zvýšení účinnosti insekticidní ochrany u řepek

A jak by taková jarní aplikace měla vypadat?

Výživa a dezinfekce porostů řepek

Po přihnojení s první jarním vstupem aplikujte insekticid a AktiFer SuperPhos+Cu (do prvních dvou vstupů AktiFeru SuperPhos+Cu se přidává ještě 0,5 l/h bóru). Tento vstup razantně zvýší příjem a využití dusíku v rostlině; dlouhodobými provozními pokusy a výsledky máme potvrzeno, že se využitelnost dusíku po této aplikaci zlepšuje o 10 až 30 %. AktiFer SuperPhos+Cu navíc dezinfikuje porost. Pokud nebyla síra řešena v základní výživě, lze do této aplikace přidat ještě 1l / ha. Ve výsledku to znamená menší ztráty z dusíkatých hnojiv a nižší tlak chorob, což se přetaví v úsporu v řádu stovek až tisíců korun na každém hektaru. Nejedná se o nic jiného než o efektivní využití osvědčených vlastností těchto standardně využívaných prvků. Měď a síra mají zásadní vliv na využití dusíku v rostlině a zároveň disponují solidním fungistatickým efektem.

Řepky jsou po aplikaci agrotechnik BioAktiv CZ ve skvělé kondici.

Dostatek odnoží a silný kořenový systém pro velký výnos pšenice a ječmene

U pšenic a ječmenů využívejte v zásadě stejný princip jako u řepek, tedy AktiFer SuperPhos+Cu v dávce 0,6 l/ha. Letošní rok je ale specifický v kvalitě odnožení porostů. Z dat šlechtitelské stanice Selgen vyplývá, že i přes dodržení termínu setí byl v době nástupu zimy průměrný počet odnoží 0! To je za posledních 40 let velice vzácný jev. Naštěstí byla zima z tohoto pohledu přívětivá, do jara porosty vegetovaly a přidaly v průměru 3 odnože na rostlinu.

Na jaře bude zásadní tyto porosty modelovat přidáváním dalších odnoží. Z jara je totiž pro rostlinu pšenice nezbytné nasadit větší množství odnoží (alespoň 8), protože každá odnož si tvoří vlastní kořenový systém. Konečný ideální počet produktivních klasů je mezi jedním a třemi, pro jejich uživení je však klíčový právě větší počet odnoží, které zajistí silný a mohutný kořen schopný přijmout adekvátní množství živin. Jelikož je na jaře na tento proces poměrně málo času, je ideální aplikovat 1,5 – 3 l/ha AktiFer Grow s menší dávkou CCC (0-0,4 l/ha). Rostlina díky přísunu živin (P, B, Mn), cytokininů a aminokyselin rozjede intenzivní dělivý růst a v krátkém čase tvoří odnože i kořen. Zároveň díky mixu mikroprvků rostlina zvyšuje svůj příjem dusíku až o 40 %. 

Pokud se podaří na jaře tento proces zvládnout, porosty pšenice a ječmen to v pozdější fázi vrátí obrovskou flexibilitou při tvorbě výnosu, kdy zvládnou jak sucho, tak i optimální podmínky s vysokým potenciálem výnosu. V případě jařin je klíčové dostat do rostlin dostatek živin již v době vzcházení. Na to je ideální PlantAktiv pro rostliny, který spolehlivě nastartuje mineralizačně nitrifikační procesy v půdě, rychle zpřístupní živiny rostlině a intenzivně podpoří zakořenění. Obrovskou výhodou je i možnost aplikace s herbicidem, tedy hned v prvních fázích růstu přímo na půdu.

Díky agrotechnikám BioAktiv CZ mají pšenice a ječmeny silný a mohutný kořenový systém, který je schopný dostatečně uživit všechny produktivní klasy.

Maximalizujte účinek pesticidní ochrany

V případě pesticidní ochrany je zásadní její maximální účinnost, protože nikdo nechce pomyslně vylévat peníze postřikovačem. Je nutné hledět na optimální podmínky, dobré načasování a kvalitně upravenou vodu. Vysoké pH vody razantně zkracuje a snižuje účinnost hlavně insekticidů a herbicidů, a je proto nezbytné si vlastnosti vody v tank mixu hlídat. Pokud je pH vyšší než 7, doporučuje se vodu před přidáním pesticidů okyselit přípravkem Akti pH. Takovým zásahem za 20 až 30 Kč zefektivníte účinnost aplikací za 300 až 1000 Kč/ha.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Mgr. Martin Maxa, Marketing & Projekty