BioAktiv CZ
Doporučení

3 pilíře efektivní agrotechniky

24. 2. 2022, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Začátek roku 2022 byl z hlediska situace na trhu s hnojivy a pesticidy mírně řečeno turbulentní. To vše bylo umocněno razantními legislativními změnami, které se českého zemědělství značně dotýkají. Pro lepší orientaci v celé situaci pořádáme pravidelné diskuse zemědělců a poradců s odborníky na výživu a ochranu rostlin. S Ing. Karlem Říhou a Ing. Ladislavem Černým, Ph.D. jsme v naší aktuální sérii odborných diskuzí řešili, jak vytvořit základní pilíře efektivní agrotechniky tak, aby bylo možné si poradit s výrazně zvýšenými náklady na základní výživu a stále rostoucím tlakem na používání pesticidů.

Zajímají vás naše odborné semináře a doporučení, které poskytujeme našim zákazníkům a partnerům? Přihlaste se k jejich odběru a budete o všem vědět jako první.

Jak to vypadá v praxi?

Ing. Ladislav Černý, Ph.D. byl dlouholetým pedagogem na České zemědělské univerzitě, poradce, jednatel a agronom na 1200 ha v jižních Čechách. Dlouhodobě staví agrotechniky v řepce a pšenici na dávkách do 150 kg N/ha při standardních výnosech 3-4 t/ha v řepce a 7-9 t/ha v pšenicích. U řepek je agrotechnika postavena na větších dávkách močovinových dusíků brzy z jara pro pozvolnější uvolňování a na intenzivní práci s meziplodinami. Na dvou třetinách výměry je řepka setá s hrachem s cílem snížit náročnost podzimní regulace a zvýšit přísun organické hmoty po vymrznutí přes zimu. V dalších fázích se aplikují roztoky močoviny, nebo DAM přes list, pro pravidelný přísun živin a efektivní využití dusíku rostlinou. Kromě N výživy je klíčové vyřešit u řepek výživu S tak, aby jí měla rostlina dost i ve fázích velké potřeby, což je květ a tvorba finální produkce. V agrotechnice je toto řešeno pomocí elementární síry (20-30 kg/ha) v granulích před setím. Sírany jsou pro tento účel neefektivní kvůli rychlému rozkladu, příjmu i využití, protože v době, kdy je síra nejvíce potřeba, už v půdě není a rostlina trpí jejím nedostatkem.

Pro aktuální situaci je ideální postup následující:

  • jednorázová regenerační dávka 100 kg N/ha
  • založení regulace na CCC s roztokem močoviny nebo DAM a přidání AktiFeru SuperPhos+Cu pro lepší utilizaci N v rostlině a dezinfekci porostu
  • tento vstup ušetří 10-30 % dusíku, který by se jinak v rosltině nevyužil
  • rostlina je ozdravena pro další fáze růstu
  • aplikace fungicidu s S a mikroprvky a roztokem DAM na praporec až klas

Při celkové dávce 120 kg N dosahujeme efektivního využití dusíku v rostlině a perfektního zdravotního stavu za náklady razantně nižší, než při běžných dávkách N. Výnosy zůstávají stabilní a zvyšuje se tak výrazně rentabilita.

3 pilíře efektivní agrotechniky

Základem je nahlížet na agrotechniku jako na celek. Základní výživa, listová výživa a stimulace a ochrana rostlin jsou spojené nádoby. Ing. Karel Říha správně podotýká, že veškeré naše dnešní poznání týkající se holistického pohledu na rostlinnou výrobu vyplývá z intenzivního rozvoje výzkumu fyziologie rostlin a následných pokročilých technologií jejich výživy a ochrany od 70. let. Od počátku 21. století pak můžeme sledovat ovlivňování fyziologie rostlin přímo v praxi a nutno podotknout, že s ohromujícími výsledky. Agrotechnika, která snese o 20-30 % nižší vstupy N hnojiv bez poklesu výnosu je postavena na 3 základních pilířích.

1
Organika v půdě a správné pH půdy

2
Forma a načasování N v minerálních hnojivech včetně dodání S v době potřeby

3
Sofistikovaná foliární výživa pro maximální využití N v rostlině a lepší zdravotní stav

Dlouhodobým výzkumem a pokusy je přesně změřeno, že dostatek Mn, Zn a Cu v jarním období zásadně zvyšuje čerpání živin z půdy. U tank mixu je třeba dát pozor i na pH postřikové jíchy, od které se odvíjí výsledný účinek insekticidů a chelátových forem mikroprvků. Optimální pH zvyšuje jejich účinnost i využitelnost. Tím se dostáváme k tomu, jak komplexně a preventivně pracovat se zdravotním stavem porostů.

Základní principy preventivní péče o zdraví rostlin

Maximálně odolná rostlina nám umožní spolehnout se i na menší intenzitu ochrany, kterou nám legislativa i ekonomická situace přímo a nepřímo nutí. Připomeňme si základní principy preventivní péče o zdraví rostlin.

Pevná pletiva

Základním cílem každého agronoma jsou pevná a hustá pletiva rostlin. Taková jsou totiž odolná proti vnějšímu napadení. To úzce souvisí například s přehnojováním dusíkem na úkor ostatních živin. Takové porosty sice intenzivně rostou, bohužel daní za to je ztráta odolnosti vůči houbovým chorobám. Měkká pletiva snadno hnijí a tím se v některých letech ohromně zvyšují náklady na fungicidní ochranu. Příkladem jsou velké ztráty u řepek v obecně vlhkém roce 2021.

Využijte na maximum síru, měď a fosfor

Buďte efektivní a využijte osvědčené vlastnosti některých standardně využívaných prvků. Například Cu a S mají zásadní vliv na využití dusíku v rostlině a zároveň disponují solidním fungistatickým efektem. Při jejich chytrém zařazení do agrotechniky lze zlepšit využití ledku nebo močoviny a zároveň potlačit tlak chorob. Zabijete tak dvě mouchy jednou ranou a ještě k tomu s úsporou.

Nehaste zbytečný požár

Spojte výživu s přípravou na neodvratný stres tak, aby rostlina měla například dostatek energie na obranu proti mrazu díky aminokyselinám. Ty navíc zlepšují management vody v rostlině v podobě lepší retence. Nezapomínejte ani na to, že rostlina je v takové pohodě, jako je v pohodě půda, na které roste. Cílené vápnění, přísun organické hmoty i osevní postup jsou absolutním základem. Ve zdravé půdě rostou zdravé rostliny.

Maximalizujte účinek pesticidní ochrany

V případě pesticidní ochrany je zásadní její maximální účinnost, protože nikdo nechce pomyslně vylévat peníze postřikovačem. Je nutné hledět na optimální podmínky, dobré načasování a kvalitně upravenou vodu. Vysoké pH vody razantně zkracuje a snižuje účinnost hlavně insekticidů a herbicidů, a je proto nezbytné si vlastnosti vody v tank mixu hlídat. Pokud je pH vyšší než 7, doporučuje se vodu před přidáním pesticidů okyselit. Takovým zásahem za 20 až 30 Kč zefektivníte účinnost aplikací za 300 až 1000 Kč/ha. 

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer