BioAktiv CZ
Z tisku

Selská revue č. 6/2021: Nestihli jste vápnit? Aplikujte na podzim AktiCalc i do vzešlého porostu

2. 11. 2021, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Dlouhotrvající žně, mokro a pozdní setí na mnoha místech komplikují život na polích. Často tak nezbývá čas na vápnění, přičemž optimální pH je ale v půdě jedním z hlavních faktorů určující její zdraví a vitalitu. Řešením je AktiCalc od BioAktivu, který lze aplikovat vlastními rozmetadly do vzešlého porostu.

Nízké pH půdy má negativní dopad na její zdravotní stav – mění se chemické reakce, méně se uvolňují živiny jako dusík, fosfor, síra a naopak se více uvolňují těžké kovy, pro rostliny i lidi vysoce toxické prvky. Na půdě se projevují první příznaky potíží: snížení výnosu a potřeba většího množství minerálních hnojiv i pesticidů. Ty si situace žádá jednak proto, abychom rostliny ochránili proti nepřátelskému prostředí, ve které se půda pro rostlinu mění, a zároveň jsou potřeba i proti běžným patogenům, protože je rostlina přirozeně oslabená jako důsledek špatného stavu půdy.

Při větším posunu hodnoty pH dochází k výraznému omezení příjmu živin, zvýšení mobility toxických látek, omezuje se základní aktivita mikroorganismů v půdě, omezuje se rozklad organické hmoty, tvorba humusu, zvyšuje se množství patogenů v půdě. My přitom za takových neutěšených podmínek požadujeme od půdy i rostlin optimální výkon. Je to podobné, jako bychom chtěli po člověku se zápalem plic, hyperglykémií a vleklou virózou, aby uběhl maraton a ještě v dobrém čase. V takovém případě musíme dodávat maximum možné výživy, léků a hodně doufat, že nepřijde žádný neočekávaný negativní podnět, jako je sucho, patogeny, vysoké teploty a mnoho dalších přirozených jevů prostředí.

Naopak, když u půdy pečujeme o správné pH, probíhají v ní chemické reakce pozitivní. Využije se maximum živin, půda je schopna tvořit humus z organických látek a dlouhodobě si udržet vitalitu a odolnost. Zdravá půda je pevný základ našeho hospodaření. A to nemluvíme o udržitelnosti takového přístupu – přemýšlíte někdy o tom, v jakém stavu chcete půdu předat svým nástupcům a dalším generacím?

Ano, vápnění něco stojí, ale v porovnání s tím, co musíme investovat pro umělé udržování výnosu v případě, že pH není v optimu, je to stále zanedbatelný výdaj. Pokud budeme počítat standardní až vyšší dávky, bavíme se o každoroční investici 500–1500 Kč/ha, to jsou náklady srovnatelné s jednou aplikací fungicidu, přínosem 2–3 q ve výnosu u obilí a zanedbatelné proti pozitivnímu dopadu na louky a pastviny. Vápnění je jednoznačně rentabilní z krátkodobého pohledu a nepostradatelné z pohledu dlouhodobého. Proto musí být (na půdách, které to vyžadují) systematickou součástí hospodaření, ne jen jednorázovou náplastí na svědomí.

Jak pH upravit?

Nejsnažším způsobem, jak pH zvýšit, je vápnění, zásobní hnojení fosforem a draslíkem a pěstování meziplodin. U většiny hospodářských plodin se výnos snižuje v průměru o 30–60% při pH nižším než 5 a nejvyššího výnosu dosáhneme při pH 6,5–7,5.

Pro začátek je potřeba zhodnotit aktuální stav podle dat a vytvořit si plán. Začneme údaji Agrochemického zkoušení zemědělských půd (AZZP), které najdeme snadno v registru půdy (LPIS): Registr vám napoví, jaké je pH vaší půdy a její zásobenost živinami na jednotlivých polích. Můžeme přidat i vlastní rozbory od zemědělských laboratoří pro přesnější data. Tato data můžeme obohatit i o hodnocení výnosového potenciálu polí z vlastních výsledků, nebo například ze satelitních snímků.

Na základě toho si uděláme představu, kde je problém a jak ho řešit. A můžeme si sestavit plán vápnění na další roky. Váš regionální zástupce s vámi data projde a vypracuje návrh. Ten vychází ze znalosti pH a dalších vlastností jednotlivých pozemků, provozních možností, finančních možností, osevního sledu a cílů, které od vápnění očekáváte. Začněme od nejpotřebnějšího pozemku a systematicky zvyšujeme hodnoty pH alespoň k hranici pH 6. Tam, kde pH přesáhne hodnotu 6, lze začít řešit efektivně výživu a přidávat do základního hnojení i fosfor, který má vysoké nároky na pH a je proto v půdě často nepřijatelný (investice do fosforu při pH pod 6 ztrácí efektivitu a pod 5,5 zcela postrádá smysl). Ideálním řešením je náš tříletý systém vápnění AktiCalc ve variantách 200–500 kg/ha granulovaného vápence AktiCalc IV. generace, a to pravidelně na vybrané pozemky. Pokud ale vychází citlivé plodiny jako jarní ječmen, cukrovka nebo řepka na problematické pozemky, můžeme řešit pH i akutně dávkami od 500 kg/ha (po setí). Díky rychlosti účinku pH upravíme v řádu měsíců a zároveň dodáme rostlinám i velké množství vápníku jako živiny, na kterou se při výživě běžně zapomíná.

Čím je nejlepší vápnit?

Ideální je vápnit, jak už jméno napovídá, vápencem. Důležitá je zejména využitelnost a kvalita vápence. Ideální parametry jsou následující: Velikost částic do 0,15 mm (což znamená, že vápenec kompletně reaguje do tří let), vysoká reaktivita (98–100 %), vysoký obsah CaCO3 a minimální ztráty (které zařídí snadná aplikovatelnost). AktiCalc IV. generace splňuje tyto parametry bezezbytku. Zároveň neobsahuje příměsi lepidel ani slinovadla, proto se velmi dobře rozpouští a je vhodný i pro ekologické zemědělství (má certifikát KEZ) nebo užití v CHKO, stejně jako do běžného konvenčního provozu pro řepky, ozimé obilniny nebo cukrovky.

Vápnění můžeme také doplnit o systémová opatření, jako je zvýšení sorpční schopnosti půdy aplikací organických hnojiv a pěstování na vápník náročných meziplodin pro jeho stabilizaci v půdním profilu. Jak naznačují vědecké studie, okyselování zpomaluje i omezené zpracování půdy.

Vyberte si silného partnera

Doba jde dopředu a z výživy se stává náročný vědní obor. Máte přehled o všech nejmodernějších datech z výživy rostlin a techniky? Pokud ne, potřebujete do budoucna silného a flexibilního partnera. My v BioAktiv CZ nepřetržitě sledujeme moderní poznatky ve výživě, fyziologii a vápnění a díky spolupráci s univerzitami vymýšlíme co nejvhodnější postupy a řešení pro vaši práci. Poznatky poté můžeme přenášet do výroby co nejjednodušších, avšak komplexních produktů a služeb. Ty i nadále intenzivně testujeme v pokusech i praxi a hledáme, jak je ještě zlepšit, aby pro vás byly co nejpřínosnější. Protože již z praxe umíme řešit mnohé, jsme schopni vám poskytnout i pro vaši situaci vědecky podložené řešení s praktickými výsledky a vyčíslením konkrétního přínosu, které snadno zapojíte do své agrotechniky. Můžeme vám pomoci posunout vaši agrotechniku dál a pružně reagovat na všechny změny klimatu, legislativy i aktuálního počasí. Poradíme vám, jak na výživu a stimulaci, a vy můžete díky tomu věnovat více času své práci.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer