BioAktiv CZ
Z tisku

Selská revue č. 03/2021: Moderní poznatky pro jednoduchá řešení

18. 5. 2021, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Zemědělství bylo odjakživa kombinací tvrdé práce, inovací a moderních technologií. V dnešní době omezení, klimatických změn i globální konkurence a tlaku na ceny produkce vnímají zemědělci důraz na zavádění nejnovějších trendů do praxe jako klíčovou věc. Informace jsou k dispozici, bohužel je jich ale tak velké množství, že běžným provozem plně vytížený zemědělec často není schopen absorbovat. Proto jsme tu my a sledujeme pro vás moderní trendy a děláme vlastní pokusy, abychom vám mohli nabídnout snadná, efektivní a ověřená řešení pro výživu. Ta reflektují to nejlepší aktuální poznání. Výživou ale nekončíme, zabýváme se i integrovanou ochranou, precizními systémy a dostupným vzděláváním, které je pro budoucí úspěch nás všech v oboru klíčové. 

Moderní poznatky zjednodušující život

Moderní listová výživa v našem pojetí není jen o živinách, ale především o sofistikovaném řešení ušitém na míru konkrétní situaci. 

Zaprvé, listová výživa je součástí základní agrotechniky. Doba se mění a každý zemědělec řeší daleko vyšší odběry živin z půdy, užší střídání plodin, klimatické změny, vyšší tlak chorob a škůdců a zvýšené nároky na ekologii a preciznost. Nejvhodnější je listová výživa pro mikroelementy a živiny nedostatkové v klíčových fázích růstu nebo v suchých oblastech, kdy rychlým dodáním přes list překonáme deficit na rozhodující dobu, během které se tvoří některé výnosotvorné prvky. 

Zadruhé, je důležité si uvědomit, že listová výživa není jen prostředkem pro dodání živin, ale aplikuje se v kontextu opatření (ochrana fungicidní a insekticidní, regulace či stimulace, lepení a další zásahy), které společně směřují k jednomu cíli – dosáhnout dobrého ekonomického výsledku. Proto je důležité na listovou výživu takto hledět.

Hnojiva dnes musí mít co nejlepší přijatelnost živin, opodstatnění a ideálně i přidanou hodnotu. My ji vidíme hlavně v komplexních mixech 3 v 1: 

  • 1. živiny typicky deficitní v době aplikace 
  • 2. stimulátory růstu a antistresové látky 
  • 3. synergie s chemickou ochranou (nízké pH, velké množství smáčedel, pesticidní účinek některých živin jako P, Cu a S v rámci integrované strategie ochrany)

Příkladem jsou naše inovativní a sofistikovaná hnojiva AktiFer. Typická je pro ně vysoká koncentrace, malé dávkování a obsah biologicky aktivních látek, které v řadě jiných listových hnojiv nenajdete. Velký důraz klademe i na dodávání mikroelementů, které přidáváme do většiny našich hnojiv. Největší výhodou jsou ale praktičnost a snadné použití pro koncového uživatele, který dostává do ruky hotový mix pro konkrétní účel. Žádné velké zkoumání, rozbory a složité míchání pěti a více přípravků dohromady.

Umíme také elegantně řešit problémy s vápněním, které je ohromně náročné na čas, logistiku, povětrnostní podmínky a spoustu dalších faktorů díky obrovskému množství materiálu, které musíme na pole dostat. Aktivní úpravou vápence lze ovšem tyto problémy výrazně eliminovat. Jemně mleté granuláty (řada hnojiv AktiCalc IV. generace) mají razantně nižší dávkování, jsou aplikovatelné běžným rozmetadlem a ideální je jejich aplikace do založených porostů. Mají tedy široké aplikační okno. Díky rychlosti účinku i granulaci mají navíc daleko vyšší přesnost aplikace i využitelnost. Vzhledem k tomu, že granule vyrábíme bez povrchové úpravy, dokážeme razantně snížit množství vody potřebné k jejich rozpuštění.

Láska k přírodě

Jakákoli inovace, kterou zavádíme do praxe, musí být také šetrná k přírodě a hlavně dlouhodobě udržitelná. Při prosazování nejlepších řešení se nebojíme nového, ani toho zavedeného. Vždy hledáme to nejlepší a nejefektivnější možné řešení a to samé cítíme od našich zákazníků. Pokud mi záleží na přírodě a mém úspěchu zároveň, jsem ochoten dělat to, co je dobré, ne jen to co je “běžné”, protože na to mám odvahu. 

Půda je nejvíc! 

V duchu této filozofie s oblibou začínáme u půdy, která je velmi složitý živý organismus. Organominerální agregáty představují jen tělo, uvnitř ale žije ohromné množství mikroorganismů a probíhá velké množství chemických procesů, které určují, jak půda funguje. Pokud se o naši půdu postaráme dobře, dokáže nám přinést spoustu dobrého a předáme ji budoucí generaci ve stejném, nebo lepším stavu, než byla svěřena nám. A o tom by to celé mělo být.

Pro úspěch je zásadní pH a fungující edafon 

Optimální hodnota pH zajistí 100% fungující půdu s kvalitní strukturou a dobře přijatelnými živinami. Snižující se pH naopak její zdravotní stav zhoršuje a projevují se pak typické příznaky, kterými jsou snížení výnosu a potřeba většího množství minerálních hnojiv a pesticidů. Rostliny je totiž třeba chránit proti nepřátelskému prostředí, ve které se půda s nízkým pH pro rostlinu mění.

Na půdách s pH pod 6 proto doporučujeme 3 letý systém vápnění AktiCalc, ve variantách 200 – 500 kg/ha granulovaného vápence AktiCalc IV. generace, pravidelně na vybrané pozemky. Pokud ale vychází citlivé plodiny jako jarní ječmen, cukrovka nebo řepka na problematické pozemky, můžeme řešit pH i akutně dávkami od 500 kg/ha po setí.

Z krátkodobého a dlouhodobého hlediska nám výborně funguje podpora půdních aerobních procesů ve vegetaci. To má totiž pro běžnou zemědělskou praxi hned několik pozitivních dopadů: 

  • 1. Dokážeme zvýšit účinnost minerálních i organických hnojiv. Aplikujeme stejné množství přípravků, ale víc toho dostaneme do rostliny. To stabilně zvyšuje výnos při stejné agrotechnice o 5 až 10 %. A to velice šetrnou a efektivní cestou. 
  • 2. Podpoříme tím zakořenění, především tvorbu drobného kořenového vlášení u většiny hospodářských plodin. Větší a hustší kořen je základním předpokladem úspěchu v horších i lepších letech.
  • 3. Pravidelným nakopnutím mineralizace a nitrifikace v půdě budujeme přirozenou a pružnou strukturu půdy. Spolu s aktivací rozkládající se organické hmoty se razantně zvyšuje schopnost půdy absorbovat a udržet vodu. Za sucha jí více zadrží, při vyšších srážkách ji více vsákne. Máme ozkoušeno, že po 3 až 4 letech je vodní kapacita půdy o 14 % vyšší. 

Jedná se o velice jednoduchý zásah. Používáme k tomu 1 kg/ha PlantAktivu pro rostliny, který aplikujeme postřikem s prvním vstupem do porostu (herbicid, insekticid či CCC a další). V ekologii aplikujeme solo se 150 až 200 l vody na hektar. 

Kvalitní servis

V praxi si zakládáme na spokojenosti našich zákazníků, kterým poskytujeme rozsáhlý servis včetně odborných konzultací s předními odborníky a pomoci při vyhodnocování ekonomického přínosu doporučených produktů. Tvoříme obsah, který vám pomůže čelit každodenním pracovním výzvám.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer