BioAktiv CZ
Z tisku

Zemědělec č. 13/2021: Dezinfekce řepek a pšenic a práce s později setými pšenicemi

29. 3. 2021, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Situace letos na jaře je přinejmenším opět zajímavá. Realizační ceny v rostlinné výrobě jdou nahoru, vody je po zimě místy až moc a řeší se insekticidní kombinace do řepek. Velký otazník visí i nad stavem pšenic po problematickém podzimu. Tým BioAktivu CZ je tu, aby vám pomohl správně vybrat listové aplikace, které vhodně doplní vaši základní výživu a pesticidní aplikace. 

Dezinfekce a listová výživa silných porostů

Klíčová je důsledná inventura porostů, které byly celkem dlouho pod sněhem, místy jsou poškozeny broukem nebo hrabošem a vody mají víc než dost. Nespěchejte ale s investicí do fungicidu. Dezinfekci porostu lze řešit snadno a ekonomicky společně s výživou. 

Řepka

U řepek je stav převážně dobrý, rostliny byly včas seté a mají poměrně silný kořenový krček. Není tedy nutné je nijak zvlášť podporovat a po přihnojení sledujte hlavně zdravotní stav, nálet krytonosce a průběh počasí. Momentálně první první aplikace teprve vyhlížíme, ale v době vydání tohoto článku už budou postřiky nejspíš v plném proudu. U řepek je dobré hlídat napadení dřepčíkem z podzimu – v rostlinách jsou místy vajíčka. Ideální je porost pořádně projít a případně volit pro první ošetření Mospilan s pyretroidem. Nálet krytonosce na jaře v kombinaci s ohnilou listovou plochou také stojí za důkladnou pozornost. Máme problém s nedostatkem osvědčeného řešení v podobě fungicidů jako Topsin, který byl pro ošetření ideální. Proto je dobré porost dezinfikovat pomocí 0,6 – 1 litru  AktiFer SuperPhos + Cu, který provede skvělou očistu po zimě a doplní měď a fosfor pro lepší využití dusíku v rostlině. Aplikace připravuje porost i na nepříznivé počasí v dalších měsících díky vysokému obsahu prolinu a hydroxyprolinu, které jsou vysoce efektivní proti mrazíkům i delším přísuškům. Jedná se o elegantní a velice ekonomické řešení do solidních porostů! Hlavně fosfor je při současném průběhu počasí z půdy těžko přijatelný a v porostech je zpravidla nedostatkový, proto 380 g P v SuperPhosu představuje výbornou vzpruhu. Pokud řešíme s prvními vstupy insekticidy či fungicidy, určitě je potřeba upravit pH postřikové jíchy a použít kvalitní smáčedla pro maximální účinnost ochrany. Obojí spojuje Akti pH v dávce cca 0,1 l /ha, který při minimálních nákladech výrazně zvýší účinnost pesticidních aplikací. 

Pšenice

Situace pšenic je rozmanitá. Máme porosty včas seté, solidně odnožující nebo odnožené a porosty pozdě seté, které potřebují na jaře razantně podpořit a dotáhnout strukturu. Včas seté pšenice řešíme z hlediska regulace, zdravotního stavu a výživy. Ideální je kombinace 0,8 – 1,2 l/ha CCC s 0,6 l/ha AktiFer SuperPhos + Cu, který stejně jako u řepek dezinfikuje (především hustší porosty na vlhčích stanovištích) a zároveň v rostlině nakopne příjem a využití dusíku (fosfor a měď), díky čemuž se zvyšuje využití dusíku o 10 – 20 % u pšenic i řepek. V obou případech doporučujeme přidávat do všech vstupů 1 litr síry přes list, která skvěle doplňuje fungicidní ochranu a výživu. Tyto kombinace jsou levné a přinášejí vysoké zhodnocení vložených peněz.

Co s později setou pšenicí?

Častým scénářem letošní sezony budou také pozdě seté pšenice. Tyto porosty mnohdy stěží vypíchaly, nebo nejsou optimálně odnožené, nemají tedy dobrou strukturu a než se sezóna pořádně otevře, je potřeba je zahustit a podpořit kořen, aby se s porostem dalo v průběhu roku rozumně pracovat. Ideální je využít přes list kombinaci CCC + 150 g P + 30 g Mn a cytokininy/gibereliny. Oproti běžné dávce CCC doporučujeme jít maximálně na 0,4-0,5 l/ha s aplikací 2 l/ha AktiFer GROW (+ 0,4 l CCC).

CCC sice porušuje apikální dominanci a posiluje odnože, ale porušení apikální dominance proběhne i u kořenů. My ale chceme růst kořenů podpořit, posílit odnožovací uzel a zesílit báze stébel, jako základ omezení poléhání. To samotné CCC neudělá. Pro neodnožené a stresované porosty je vyzkoušená kombinace CCC 0,4–0,5 l/ha + 150 g P2O5 + cytokininy (podpora růstu kořenů) + 30 g Mn + gibereliny (podpora odnožovacího uzlu). Při jednoduché aplikaci AktiFer GROW se projevuje synergický efekt výživy a hormonální stimulace. 

Problém nastává ve chvíli, kdy potřebujeme a chceme porost vybudit i jinak, než jen regeneračním přihnojením, ale nemáme v době aplikace dostatečnou listovou plochu pro příjem mimokořenové výživy i účinných látek. Výbornou variantou je aplikovat postřikem PlantAktiv pro rostliny v dávce 1 kg/ha s převážně půdním účinkem na podporu zakořenění, stimulaci odnožování a hlavně uvolňování a příjem živin z půdy. Princip je, že po aplikaci v brzkém jaře dojde k výraznému uvolnění a zpřístupnění živin (NPS) z minerálních hnojiv z půdní zásoby rostlinám, které díky tomu zrychlí svoji regeneraci a dojde i k celkově lepšímu využití dodaných živin v minerálních hnojivech. To bude klíčové hlavně v následujících letech při výpočtech bilance dodaných a odebraných živin z půdy a následné hnojení podle těchto hodnot. Čím více živin dodaných do půdy dokážeme dostat do rostliny a využít je pro tvorbu výnosu, tím lépe pro ekonomiku a tím více prostoru pro následné hnojení dalších plodin. Obzvláště to platí pro plochy s dodáváním organických hnojiv, kde je klíčovým procesem výživy mineralizace a nitrifikace v půdě. PlantAktivem usměrníme výraznější uvolňování živin do doby, kdy to rostlina využije. 

Tato aplikace je základem našich agrotechnik s přihnojováním porostů a její účinnost je dlouhodobě hodnocena přesnými pokusy v Selgen a.s., na ČZU a Mendelově univerzitě, v AgroEko Žamberk, v ÚKZUZ nebo zkušební stanici v Nechanicích. Výsledky jasně ukazují, že se tento zásah vyplácí v lepších i horších letech.

Všechny vstupy i naše práce mají za úkol co nejsnáze zapojit ověřené moderní poznatky a postupy přímo do vaší standardní agrotechniky. I malá změna pomůže dosáhnout velkého přínosu na poli.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer