BioAktiv CZ
Doporučení

Jaro 2021 na našich polích

3. 3. 2021, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Na polích se pomalu rozjíždí inventarizace a přihnojení porostů po zimě, a proto našim věrným partnerům posíláme několik zásadních tipů pro listovou výživu. Přejeme všem produktivní jaro, úspěch na poli a ať vydrží vysoké výkupní ceny!

Aktuální doporučení

Řepka

Sledujte nálet krytonosce a nezapomínejte na doporučení odborných spolků a organizací na okyselování vody před postřikem insekticidů (Akti pH 50 – 100 ml/100 l vody)

Pšenice ozimá

Běží inventarizace porostů po zimě a volba vhodného regeneračního hnojení a prvního zásahu na dotažení struktury (odnože, kořeny). V letošním roce sledujeme zhruba 30 % špatně založených porostů, nebo nezasetých.

Řepka ozimá

1. vstup: insekticid + 0,5 l boru + AktiFer SuperPhos+Cu (1 l/ha

 • Dodá velké množství fosforu a mědi, zlepší využití dusíku v rostlině, nastartuje metabolismus rostlin, zvýší odolnost mrazu díky velkému množství prolinu a ozdraví porost po zimě.
 • Zrychluje vstup systemických insekticidů do celé rostliny.
 • U boru pozor na pH, protože zvyšuje pH postřikové jíchy a snižuje razantně účinnost postřiku. Vybírejte hnojiva s nízkým pH. 
 • U řepek se určitě vyplatí i pravidelná aplikace 5% močoviny a listového hnojiva AktiFer S v množství 1 l/ha s každým vstupem. 

Pšenice ozimá

1. vstup: herbicid / CCC + PlantAktiv (1 kg/ha) + AktiFer Grow (3 l/ha)

 • PlantAktiv zrychlí a zefektivní příjem regeneračního hnojení, podpoří odnožení pšenic a stimuluje bujný růst kořenů.
 • AktiFer GROW podporuje intenzivní odnožení, zakořenění a maximální odolnost.
  P (150 g) na růst kořenů, B (120 g) na zpevnění pletiv, Mn (50 g) a cytokininy na podporu odnožování, prolin a hydroxyprolin kvůli hospodaření s vodou a pro vysokou mrazuvzdornost a navrch velká dávka aminokyselin pro dostatek energie. 

Pšenice ozimá a ječmen ozimý – husté a odnožené porosty

1. vstup: AktiFer SuperPhos+Cu (0,6 l/ha

 • Pomáhá ozdravení pat a intezivní regeneraci. Velká dávka fosforu a mědi nastartuje metabolismus a zlepší využití dusíku v rostlině. Ideální zásah pro silné a husté porosty s vysokým potenciálem. Tento vsrup zároveň zvýší odolnost mrazu díky velkému množství prolinu. 

Ochrana

Doporučujeme zlepšit účinnost pesticidů pomocí Akti pH!

 • Změřte pH vody pro postřik a při pH vyšším než 6,5 vodu upravte
 • Přidejte 50 ml/100 l vody Akti pH
 • Naprosto zásadní je snížení pH vody u insekticidních aplikací do řepek!

Úpravou vody ochrana začíná. Problémy na polích v podobě rezistentní chundelky, blýskáčky atp. jsme si způsobili sami nízkou účinností pesticidních aplikací. Tyto chyby nás budou stát spoustu prostředků, další si proto nemůžeme dovolit. Účinnost pesticidů klesá v závislosti na špatném pH postřikové jíchy. Velmi důležité je nízké pH při aplikací glyphosátů. Při pH 5 – 6 se zvyšuje účinnost i rychlost působení přípravku. 

Akti pH snižuje pH vody, prodlužuje účinnost insekticidů i dalších pesticidů. Zároveň funguje jako smáčedlo, takže zlepšuje pokryvnost na listech a omezuje pěnivost tankmixu v postřikovači. 

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer

Vybíráme pro vás

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem

AktiFer Grow

Chytré suspenzní listové hnojivo pro rané fáze růstu

AktiFer S

tekuté listové hnojivo pro rychlé dodání síry

Akti pH

Úprava pH postřikové jíchy s barevnou změnou
Doporučujeme Sekce Reportéra