BioAktiv CZ
Z tisku

Zemědělec č. 32/2018: Inovativní trendy v zemědělské praxi II.

26. 2. 2021, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Společnost BioAktiv CZ s.r.o. uplatňuje již od roku 2011 inovativní trendy v zemědělské praxi. Naše produkty BioAktiv, PlantAktiv, AktiCalc a další jsou ověřeny zemědělskou praxí v ČR i po celém světě. Mezi stěžejní body naší práce patří důraz na jednoduchá řešení pro zlepšení efektivity výživy a vápnění, optimalizaci pesticidních aplikací, uplatňování zajímavých technologií pěstování a komplexní práce s živočišnou výrobou. Společnost BioAktiv CZ s.r.o. si zakládá hlavně na spokojenosti zákazníků, kterým poskytujeme maximální servis s partnerským přístupem.

Zakládání porostů

Po založení řepek, zmiňovaném v minulém čísle, přijde na řadu zakládání ozimých obilnin s hlavním podílem pšenice ozimé. Pšenice má všeobecně velmi široké spektrum využití. Od velice variabilního termínu setí přes zařazení v osevním postupu (jaké předplodiny k pšenici využíváme) po různé odrůdy a typy pšenic včetně jejich širokého využití.

Proto je z hlediska jejího pěstování těžké definovat obecnější tipy. Stále je to ale jeden z pilířů naší produkce, a je proto nutné se pšenici intenzivně věnovat. Základem pro pšenice je termín setí a výživa. Ideální termín setí je v agrotechnických lhůtách. Velmi časté jsou ale i pozdní (listopadové i pozdnější) termíny po kukuřici, cukrovce nebo slunečnici. V tomto případě je nutné využívat odrůdy, které dobře snáší pozdní výsev, případně porostu pomoci (výsevek, stimulace atd.). Zásadní je i předplodina a množství, či forma a kvalita posklizňových zbytků, včetně zpracování a podzimního přihnojení.

Efektivní výživa

Z ideálního výživového pohledu je na podzim u pšenic důležité připředseťové přípravě půdy optimalizovat půdní reakci s následnou úpravou zásoby fosforu, draslíku a hořčíku. To provádíme podle plánovaného výnosu, jejich obsahu v půdě a případně množství organických hnojiv a zbytků po předplodině. Dusík dávkujeme podle obsahu Nmin v půdě a podle potřeby N pro rozklad posklizňových zbytků asi do 40 kg/ha. Zároveň na půdách s nedostatkem síry dodáme elementární nebo síranové formy síry.

Pro rychlou a snadnou optimalizaci půdní reakce můžeme v praxi využít 300 až 700 kg/ha granulovaného vápence AktiCalc, v ideálním případě již k předplodině. Díky 100% reaktivitě a výborné rozpustnosti dosáhneme při aplikaci na povrch rychlé optimalizace pH ve vrstvě 0 až 25 cm, kde je dobrá přijatelnost živin nejdůležitější. Vápník je důležitý i jako živina, pro tvorbu struktury půdy, vodní režim a působí v půdě i fytosanitárně.

Vápenec je možné, díky granulaci a nižší prašnosti, snadno aplikovat běžnými rozmetadly i za méně vhodných povětrnostních podmínek. P, K a Mg optimalizujeme během předseťové přípravy. Přijatelnost fosforu zároveň zajistíme optimalizací pH. Přihnojení N se poté řídí hlavně půdními rozbory a potřebou rozkladu posklizňových zbytků. Od počátku odnožování je ideální aplikace PlantAktivu pro rostliny, který v porostech pomáhá zpřístupnit N, P a S v dobře přijatelných formách, podporuje zakořenění a odnožení a napomáhá lepšímu rozkladu posklizňových zbytků. U pozdějších výsevů je možné volit podzimní, nebo jarní aplikaci, podle stavu porostu. Kvůli omezení spadů síry po odsíření elektráren je potřeba myslet i na ni, protože je v současnosti na mnoha lokalitách v nedostatku. Pšenice bohužel nemá tak výrazný projev deficitu síry. Z pokusů je ale zřejmé, že na pozemcích s nedostatkem síry reaguje pšenice na její aplikace výnosově velice příznivě. Síru je do porostů ideální dodávat podle množství vodorozpustné síry v půdě.

Dodání můžeme řešit s předseťovým hnojením dusíkatými hnojivy se sírou. Síra je však velice pohyblivá v půdním roztoku, je proto vhodné doplňovat potřebu i listovou aplikací přípravku Aktifer Element S-800 S/l. Přídavkem 1 až 2 l do každého vstupu dodáme potřebnou síru a zároveň využijeme solidního fungistatického efektu síry. Aktifer Element S-800 je dobře přijatelný přes list i půdu. Takto dokážeme optimalizovat jak uvolňování (AktiCalc – úprava pH, PlantAktiv – aktivní půda), tak i příjem živin (PlantAktiv – podpora zakořenění, Aktifer Element S-800 elementární síra – lepší pekařská kvalita).

Ochrana

Podzimní ochrana se soustředí na plevele a škůdce. Z hlediska hubení plevelů je zásadní lokalita a místní rozšíření plevelů. Obecně je asi nejvhodnější regulace nejproblematičtějších a nejškodlivějších plevelů na podzim a brzká jarní aplikace případných oprav. Vzhledem k letošnímu průběhu počasí je potřeba myslet i na ochranu porostů proti virózám. Základem je termín setí, prostorová izolace, likvidace výdrolu v řepkách, moření a přímé pesticidní ošetření na základě signalizace.

Jak pro herbicidní, tak pro insekticidní ochranu je základem maximální účinnost. A v tomto případě se přehlíží fakt, že pesticidní přípravky jsou často velice háklivé na pH vody, se kterou jsou aplikovány. Při nesprávném pH vody se pesticidní přípravky mohou rozkládat i 40x rychleji, a výrazně tak ztrácet na účinnosti. Stačí přitom změřit pH vody a podle potřeb upravit. V našem případě využíváme Akti pH (kyselina fosforečná a další látky) a finální úprava je otázkou pár desítek korun na hektar, ale pozitivní dopad tohoto vstupu se dá počítat na stovky až tisíce korun.

Z naší nabídky lze pro podzim do ozimých obilnin vybrat granulovaný vápenec AktiCalc pro rychlé srovnání pH v půdě na problémových pozemcích, PlantAktiv ke zpřístupnění živin, zakořenění a odnožení, Akti pH pro zvýšení účinnosti pesticidních aplikací a Aktifer Element S-800 k dodání síry na pozemcích s jejím nedostatkem.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer