BioAktiv CZ
Doporučení

Naše doporučení s intenzifikačními prvky pro aktuální situaci na vašich polích

24. 7. 2020, BA Tomáš Dolejš

Dobrý den,
v reakci na stávající průběh počasí s vámi sdílíme další newsletter s naším doporučením. Agrotechnika je zvolena podle výživových potřeb a s přihlédnutím k ochraně rostlin tak, aby ji podpořila dle principů moderní integrované produkce. Výsledkem je praktické, účinné a ekonomické řešení pro závěr sezóny. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

ŘEPKA OZIMÁ

Lepení +  AktiFer S nebo S-800 (2 l) + Močovina (20-30 kg)

Přínosy:

 • Zvyšuje výnos a HTS (+3 q)
 • Zvyšuje olejnatost
 • Fungicidní ochrana proti černím na konci vegetace
 • EPIN stimuluje růst

PŠENICE OZIMÁ A JEČMEN OZIMÝ

Fungicid + AktiFer MICRO (0,5-1l) + AktiFer S nebo S-800 (1 l)

Přínosy:

MICRO

 • Dodání všech mikroelementů pro správný vývoj klasu
 • Podpora fotosyntézy, odolnosti, kvality a výnosu
 • EPIN stimuluje růst

SÍRA

 • Lepší využití dusíku z minerálních hnojiv
 • Fungicidní ochrana při nižším tlaku chorob
 • EPIN stimuluje růst

JEČMEN JARNÍ – SLADOVNICKÝ

1) Herbicid + AktiFer SuperPhos+Cu (0,6 l) + CCC

Přínosy:

 • Snižuje dopady stresu suchem
 • Dodání fosforu a podpora zakořenění
 • Cu zvyšuje využití dusíku v počátku růstu
  • podporuje růst
  • snižuje riziko uložení dusíku v pozdější fázi a ztráty kvality
 • EPIN stimuluje růst

2) Fungicid + AktiFer MICRO (0,5-1 l) + Hořká sůl (5 kg)

Přínosy:

 • Podpora fotosyntézy, odolnosti, kvality a výnosu
 • Vývoj klasu potřebuje kompletní škálu mikroelementů
  • AktiFer MICRO má všechny mikroelementy
 • Mg na prodloužení asimilačního aparátu a podporu fotosyntézy

V případě nezapojených, odnožujících porostů je možné ještě využít standardní ošetření PlantAktivem pro rostliny (1 kg/ha) spolu s herbicidem.

Přínosy:

 • Uvolnění živin
 • Podpora zakořenění a odnožení
 • Zvýšení výnosu

KUKUŘICE

1) Postemergentní herbicid + PlantAktiv (1 kg)

Přínosy:

 • Nastartování uvolňování a příjmu živin z minerálních a organických hnojiv
 • Podpora zakořenění
 • Rychlejší start rostlin

2) Insekticid (nebo listová výživa) + AktiFer SuperPhos+Cu (0,6 l) + AktiFer MICRO (0,5 l)

Přínosy:

 • Dodání P a Cu pro optimální růst
 • Lepší využití dusíku z hnojiv díky mědi
 • Stimulace růstu – EPIN
 • Ochrana proti stresu suchem – aminokyseliny
 • Dodání kompletní škály mikroelementů, včetně Zn

CUKROVKA

1) Herbicid (T3) + PlantAktiv (1 kg)

Přínosy:

 • Nastartování uvolňování živin z minerálních a organických hnojiv
 • Rychlejší start
 • Vyšší odolnost vůči stresům

2) Fungicid + AktiFer SuperPhos+Cu (0,6 l) + AktiFer MICRO (0,5 l)

Přínosy:

 • Dodání P a Cu pro optimální růst
 • Lepší využití N z hnojiv díky mědi
 • Stimulace růstu – EPIN
 • Ochrana proti stresu suchem – aminokyseliny
 • Dodání kompletní škály mikroelementů a K

OVES

Herbicid + PlantAktiv (1 kg)

Přínosy:

 • Uvolnění živin
 • Podpora zakořenění a odnožení
 • Zvýšení výnosu

DOPORUČENÍ V KOSTCE

Řepka ozimá

Lepení + AktiFer S nebo S-800 (2 l)

Pšenice ozimá a ječmen ozimý

Fungicid + AktiFer MICRO (0,5-1l) + AktiFer S nebo S-800 (1 l)

Jarní ječmen

 1. Herbicid + AktiFer SuperPhos+Cu (0,6 l)

 2. Fungicid + AktiFer MICRO (0,5-1 l)

Kukuřice

 1. Herbicid + PlantAktiv (1 kg)

 2. Insekticid / listová výživa + AktiFer SuperPhos+Cu (0,6 l) + AktiFer MICRO (0,5 l)

Cukrovka

 1. Herbicid + PlantAktiv (1 kg)

 2. Fungicid + AktiFer SuperPhos+Cu (0,6 l) + AktiFer MICRO (0,5 l)

Oves

Herbicid + PlantAktiv (1 kg)

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

BA Tomáš Dolejš, jednatel

Vybíráme pro vás

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

Aktifer Element
S-800

Tekuté listové hnojivo pro pozvolné a efektivní dodání síry

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem

AktiFer Micro

Vysoce koncentrované mikroelementární suspenzní listové hnojivo + S a Mg

AktiFer S

tekuté listové hnojivo pro rychlé dodání síry
Doporučujeme Sekce Reportéra