BioAktiv CZ
Z tisku

Zemědělec č. 17/2020: Sofistikovaná výživa a stimulace

20. 4. 2020, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Žijeme ve velice dynamické době charakteristické změnou klimatu, výraznou modernizací, důrazem na ekologii i novinkou v podobě celosvětové pandemie COVID-19. Zároveň máme k dispozici enormní množství informací, jen vybrat ty správné. Proto přinášíme do praxe vědecké poznatky v podobě komplexních a agronomicky snadno uchopitelných řešení ve výživě.

Agronomy už potrápilo střídání mrazivých nocí a teplých dní. V těchto případech musíme být opatrní (např. noční mráz a aplikace CCC v kombinaci s DAM = trojí stres). Všeobecná zásada zní: Aplikujte pesticidy vždy po odeznění stresu a použijte hnojiva DAM a SAM v době, kdy pletiva nejsou poškozená. Poškozené ozimé obilniny jsou odrůdovou záležitostí, způsobem regeneračního hnojení a tlak škůdců je v plném proudu. Vzhledem k předešlým letům je nezbytné i šetření půdní vláhou. Pěstitelské technologie by měly být postavené na základním hnojení a následně na sofistikované foliární výživě.

Sofistikovaná foliární výživa = výživa, stimulace a preventivní fungicidní ochrana

Foliární výživa je efektivní a rychlá metoda korekce nedostatku živin, kterou používáme systémově v kombinaci s pesticidními zásahy. Je určitě nedílnou součástí pěstitelských technologií, výborně fungující i za sucha. Dodáváme rostlině v růstových fázích cílenou výživu prvky, které jsou v minimu nebo jsou nepostradatelné v dané vývojové fázi. Dále v jednom vstupu připravujeme rostlinu na stresující období a ozdravujeme pomocí síry a mědi. V suchých letech bývá menší problém s chorobami a integrovaná fungicidní ochrana pomocí listových hnojiv šetří peníze na vstupech, zvyšuje výnos, kvalitu a výrazně zlepšuje nejistou ekonomiku produkce.

Listová hnojiva řady AktiFer

Proto přinášíme hnojiva připravená pro jednotlivé vývojové fáze i pro konkrétní problémy. Hnojiva AktiFer obsahují makro i mikro prvky v unikátních poměrech a celou řadu adjuvantů (např. snižování odparu na povrchu listu, maximální pokryvnost, EPIN pro zvýšenou fyziologickou odolnost vůči patogenům). Hnojiva jsou většinou ve formě suspenze, to umožňuje aplikovat nízké dávky hnojiv. V následujícím textu přinášíme náměty pro jednotlivé plodiny.

Řepka

V této fázi doporučujeme AktiFer Macro EXTRA 2 l/ha v TM s insekticidem nebo fungicidem pro podporu a udržení květních pupenů a následně šešulí. Integrovaná fungicidní ochrana je aplikace AktiFer S 2 l/ha před květem a během květu. Vynikající je aplikace AktiFer S 2–3 l/ha (TM s 5-10 kg močoviny na zvýšení obsahu tuku a HTS) na zelené šešule měsíc před sklizní.

Pšenice a ječmen ozimý

U porostů s vyšším výnosovým potenciálem v době sloupkování aplikujeme AktiFer Micro 0,5-1 l/ha pro kvalitní založení klasu. S fungicidem poté Macro EXTRA 2 l/ha pro optimalizaci generativního růstu a stimulaci.

Mák

S prvním vstupem aplikujeme PlantAktiv pro rostliny 1 kg/ha na podporu zakořenění a růstu malých rostlin, čímž překleneme kritické období pro rostliny. Po vytvoření dostatečné listové i kořenové soustavy pro příjem živin přidáme AktiFer Grow 2 l/ha, komplexní mix živin a aktivních látek pro pokrytí potřeb máku až do butonizace. V butonizaci pak aplikujeme AktiFer SuperPhos + Cu 1 l/ha pro ozdravení, zlepšení metabolismu, stimulaci a dodání fosforu.

Cukrová řepa

K herbicidu v termínu T2-T3 přidáváme PlantAktiv pro rostliny 1 kg/ha na podporu zakořenění a růstu malých rostlin, čímž překleneme kritické období pro rostliny. S 1. fungicidem aplikujeme AktiFer Macro EXTRA v dávce 2 l/ha. Podpoříme intenzivní růst, zlepšíme příjmem živin a chráníme listovou plochu proti zasychání v případě přísušků. S druhým fungicidem aplikujeme AktiFer SuperPhos+Cu 1 l/ha + 1 l AktiFer S. Kombinací Cu a S ozdravíme porost a podpoříme fungicidní aplikace, zvýšíme cukernatost a zlepšíme hospodaření s vodou pro případ nedostatku vláhy. Toto je pro cukrovou řepu v dané fázi klíčové.

Kukuřice

U kukuřic a jarních ječmenů je hlavním vstupem PlantAktiv pro rostliny 1 kg/ha s herbicidem pro vytvoření dostatečně mohutného kořenového systému, zvýšení příjmu živin a rychlý růst v počátku vegetace. Zároveň se díky většímu počtu kořenových vlásečnic tvoří v rostlině větší množství
cytokininů podporujících dělení buněk a další intenzivní růst.

Jarní ječmen

Po PlantAktiv pro rostliny volíme listovou aplikaci AktiFer  SuperPhos+Cu 0,6 l/ha (konec odnožování až sloupkování) pro ozdravení a podporu metabolismu. Poté AktiFer Macro EXTRA 2 l/ha aplikujeme spolu s fungicidem pro optimalizaci generativního růstu a tvorbu výnosotvorných prvků: HTZ, počet zrn i objemovou hmotnost.

Když tato opatření spojíme, uvidíme že jsme schopni v řádech několika set korun řešit komplexně výživu, stimulaci i účinnost ochrany v jednoduchých vstupech. Šetříme tak čas, lidské i materiální zdroje, které jsou v současné situaci klíčové. Pro více informací kontaktujte naše odborné poradce ve vašem regionu, kteří pro vás vypracují řešení na míru na základě vašich potřeb a systému hospodaření.

 

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer

Vybíráme pro vás

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem

AktiFer Micro

Vysoce koncentrované mikroelementární suspenzní listové hnojivo + S a Mg

AktiFer Macro Extra

Sofistikované suspenzní listové hnojivo pro generativní fáze růstu

AktiFer S

tekuté listové hnojivo pro rychlé dodání síry
Doporučujeme Sekce Reportéra