BioAktiv CZ
Z tisku

Zemědělec č. 15/2020: Válečný stav i na našich polích

6. 4. 2020, Ing. Martin Bohuněk, MBA

V důsledku krize s COVID-19 i legislativních změn nás v letošním roce čeká několik velkých výzev: ekonomická recese, nedostatek zdrojů lidských i materiálových a v případě opakování dosavadního trendu počasí i nepříznivé klima. Taková je bohužel realita a je jen na nás, jak si s ní poradíme. BioAktiv CZ Vám díky svým dlouholetým zkušenostem nabízí silnou pomocnou ruku!

Vápnění a základní výživa efektivně i za sucha

Pro všechny plodiny je absolutní základ pH půdy. Bohužel v posledních letech nám zavedené metody nabourala razantní změna klimatu. Do sušších podmínek posledních let doporučujeme systém vápnění AktiCalc 200-500 kg/ha přímo do porostu. Takto upravíme pH v povrchové vrstvě půdy a dodáme přijatelný Ca přímo ke kořenovému systému. Tím zlepšíme vzcházení a celkový příjem živin. Výsledkem je rostlina odolná vůči nepřízni počasí. Systém vápnění AktiCalc je moderní a efektivní řešení při kterém využijeme 99 % materiálu který aplikujeme, upravíme si pH sami rychle kde a kdy potřebujeme.

Intenzita příjmu živin z půdy, hlavně u jařin, je závislá na půdní aktivitě a dostatku srážek. Aplikace 1 kg/ha PlantAktivu pro rostliny řeší 3 základní věci:

  • Zpřístupňuje NPS a zvyšuje využitelnost minerálních hnojiv.
  • Zvyšuje kapacitu půdy zadržovat vodu díky podpoře aerobních procesů, tvorbě půdních agregátů a lepšímu využití organické hmoty.
  • Podporuje růst vlásečnicových kořenů, díky čemuž rostlina lépe přečká suchá období a zachytí a využije více srážek.

Obrovskou výhodou je možnost aplikace s herbicidem, tedy v prvních fázích růstu. Účinnost tohoto zásahu je dlouhodobě hodnocena přesnými pokusy Selgen a.s., ČZU, Mendelovou univerzitou nebo na zkušební stanici v Nechanicích. Výsledky jasně ukazují, že tento zásah s vyplácí v lepší i horších letech a je proto absolutním základem našeho doporučení pro všechny jařiny.

Doporučení pro listovou výživu 3 v 1

Aplikaci listových hnojiv je vhodné kombinovat s pesticidy, šetří to čas i peníze. U listových hnojiv proto nabízíme řešení tři v jednom: výživa, stimulace a ochrana! Vše namícháno dle vědeckých poznatků a požadavků z praxe za Vás a pro konkrétní rostliny a růstové fáze. Důraz je kladen na účinnost celého tank mixu a podporu pesticidních zásahů. Hnojiva AktiFer mají nízké pH a několik smáčedel pro vyšší přilnavost, pokryvnost a proti odparu.

Obilniny a řepka

U ozimých obilnin momentálně volíme 1 l AktiFer S s 0,6 l AktiFer SuperPhos+Cu od začátku sloupkování. Díky S, P a Cu ozdravíme husté porosty, zvýšíme utilizaci dusíku a dodáme kompletní listovou výživu, vše v jednom vstupu. Stejnou kombinaci volíme i pro řepku, kde AktiFer S  přidáváme ještě před květem a s lepením (10 kg močoviny + 1 l/ha AktiFer S) pro zvýšení HTS a navýšení olejnatosti.

Cukrová řepa

U cukrové řepy přidáme k 1. fungicidu AktiFer Macro Extra v dávce 2 l/ha. Podpoříme intenzivní růst, zlepšíme příjem živin a chráníme listovou plochu proti zasychání v případě přísušků. S druhým fungicidem aplikujeme AktiFer SuperPhos+Cu 1 l/ha + 1 l AktiFer S. Kombinací Cu a S ozdravíme porost a podpoříme fungicidní aplikace, zvýšíme cukernatost a zlepšíme hospodaření s vodou pro případ nedostatku vláhy. Což je pro cukrovou řepu v této fázi naprosto klíčové.

Kukuřice a jarní ječmen

U kukuřic a jarních ječmenů je hlavním vstupem 1 kg PlantAktivu pro rostliny na uvolňování a příjem živin, podporu zakořenění v TM s herbicidem. Vynikající výsledky jsou ve fázi 6-8 listů s aplikací AktiFer SuperPhos+Cu 0,6 l/ha. Pro listovou výživu jarních ječmenů volíme aplikaci AktiFer SuperPhos+Cu 0,6 l/ha (konec odnožování až sloupkování) pro ozdravení a podporu metabolismu, pokud je to možné. AktiFer Macro Extra 2 l/ha spolu s fungicidem pro optimální generativní růst a tvorbu výnosotvorných prvků: HTZ, počet zrn i objemovou hmotnost.

Mák

Začínáme s 1 kg PlantAktivu pro rostliny na podporu startu. V případě poškození porostů např. mrazíkem po odeznění stresu aplikujeme 2 l AktiFer Macro Extra pro rychlou regeneraci. Při normálním průběhu doporučujeme 1 l AktiFer SuperPhos+Cu v butonizaci pro ozdravení a dodání P.

Účinnost chemické ochrany

Pro všechny porosty zároveň platí: dbejte na účinnost pesticidních aplikací. Musíme aplikovat za vhodných podmínek (vítr, teplota, vlhkost…) a dbát na správné pH postřikové jíchy. Proto je potřeba si pH vody změřit a podle toho okyselit. Příklad: při pH vody 7,5 přidám 50 ml Akti pH na 100 l vody a s náklady kolem 30-37 Kč/ha docílíme vyšší účinnosti pesticidů. Minimální investice s výrazným dopadem.

Když tato opatření spojíme, uvidíme že jsme schopni v řádech několika set korun řešit komplexně výživu, stimulaci i účinnost ochrany v jednoduchých vstupech. Šetříme tak čas, lidské i materiální zdroje, které jsou v současné situaci klíčové. Pro více informací kontaktujte naše odborné poradce ve vašem regionu, kteří pro vás vypracují řešení na míru na základě Vašich potřeb a systému hospodaření. Kontakt najdete zde.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer

Vybíráme pro vás

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

AktiCalc

Granulovaný vápenec

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem

AktiFer Macro Extra

Sofistikované suspenzní listové hnojivo pro generativní fáze růstu

AktiFer S

tekuté listové hnojivo pro rychlé dodání síry

Akti pH

Úprava pH postřikové jíchy s barevnou změnou

Akti pH CF

Úprava pH postřikové jíchy
Doporučujeme Sekce Reportéra