BioAktiv CZ
Doporučení

Newsletter 3/2020: Jak připravit porosty na běžné i nepříznivé klima v roce 2020

15. 3. 2020, BA Tomáš Dolejš
Dobrý den,
jarní regenerace porostů je v plném proudu a proto přinášíme doporučení, jak připravit porosty na běžné i nepříznivé klima v roce 2020. Cesta vede přes včasné základní hnojení N a S hnojivy a následně systém sofistikované foliární výživy. Ta kombinuje listovou výživu, stimulaci a ochranu.
Následující text by měl sloužit jako jednoduchá pomůcka pro výživu v průběhu následujícího měsíce. Ta je důležitá hlavně kvůli současné situaci s COVID-19; jelikož máme zodpovědnost za naše zákazníky i zaměstnance, budeme intenzivněji komunikovat pomocí e-mailu, webu a telefonních konzultací. Chceme Vám dále pomáhat, jak nejlépe umíme! Doporučení pro kukuřice, cukrovky a brambory bude následovat v dalším newsletteru. Pokud chcete vědět více, neváhejte kontaktovat naše zástupce, kteří Vám doporučí řešení na míru.
 width=
OZIMY
Řepka, pšenice a ječmen ozimý
První situace:
Dobrý stav porostu, vegetace se přes zimu nezastavila a porosty na většině území neshodily ani listovou plochu. U obilnin je 80 % porostů dobře odnožených až přehoustlých, není proto potřeba další podpora odnožování. To je optimální živná půda pro houbové choroby (výskyt padlí travního je enormní, pokud nebude následovat suché období, je nutné ho řešit při prvním vstupu do porostu). Momentálně intenzivně přihnojujeme dusíkem a sírou, které rostliny během zimy odčerpaly. Klíčovým úkolem je tedy porosty adekvátně doživit a udržet přijatelný zdravotní stav.
Doporučení:
  • 0,6 – 1 l AktiFer SuperPhos + Cu s insekticidní nebo fungicidní aplikací (v TM). Dodáním fosforu a mědi u rostlin stimulujeme využití dusíku z půdy a nastartujeme intenzivní přenos energie v rosltině. Kombinace fosforu s mědí má zároveň na listech kurativní fungicidní efekt. Celkově tedy jednou aplikací optimalizujeme metabolismus rostliny v době intenzivní regenerace, zlepšujeme utilizaci dusíku z půdy a ozdravujeme husté silné porosty. Ideální řešení pro současný stav porostů.
  • 1 l AktiFer S ke každému vstupu. Síra je výborným doplňkem listových aplikací s kurativním fungicidním efektem. Z hlediska výživy zlepšuje využití dusíku a tvorbu bílkovin v rostlině. Potřeba síry pro obilniny 20-25 kg S/ha, řepka 50 – 60 kg S/ha to znamená, že foliární aplikace doplňuje základní hnojení sírou (např DASA, Wigor).U řepek se v závěru velice vyplatí i aplikace 2l/ha s lepením, zvyšuje HTS a snižuje výskyt černí.
Druhá situace:
U porostů kde je potřeba ještě podpořit odnožování je třeba rostliny podpořit co nejdříve a nečekat na teploty nad 8 °C pro TM s ostatními pesticidy.
Doporučení:
PlantAktiv pro rostliny (1 kg/ha) který zpřístupňuje živiny z půdy, zlepšuje zakořenění a podporuje odnožování + AktiFer Micro (0,5 l/ha) s vysokým obsahem manganu a dalších mikroelementů.

 width=
JEČMEN JARNÍ
Doporučení:
1. vstup – PlantAktiv pro rostliny (1 kg/ha) s herbicidem
Jednoduchá aplikace v tank mixu s herbicidem kterou zvýšíme příjem dusíku, fosforu a síry rostlinami z půdy. Zároveň podpoříme zakořenění a odnožení ječmenů, které mají krátkou vegetační dobu a tento stimul v počátku růstu velice ocení. Tato aplikace ma stabilní rentabilitu i v sušších letech.
2. vstup – AktiFer Macro EXTRA (2 l/ha) ve druhé polovině vegetace s fungicidem
Dalším vstupem je poté optimalizace generativního růstu v době zakládání ostatních výnosotvorných prvků jako HTZ, počet zrn nebo objemové hmotnosti. Macro Extra je mixem živin a dalších látek, které rostlina v této době potřebuje pro optimální vývoj. Jedná se opět o jednoduchou komplexní aplikaci, která má pro ječmen velký přínos. V případě vysokého potenciálu výnosu aplikujeme ještě AktiFer Micro (0,5 l /ha s posledním fungicidem) pro doplnění všech chybějících mikroelementů, což nám často negativně omezuje výnosy.

 MÁK
Doporučení:
1. vstup – PlantAktiv pro rostliny (1 kg/ha) postřikem v přízemní růžici.
Stejně jako v ječmenu absolutně základní a jednoduchá aplikace v tank mixu s chemií kterou zvýšíme příjem dusíku, fosforu a síry rostlinami z půdy. Zároveň podpoříme zakořenění a bujný růst maku. Výhoda je i půdní účinek PlantAktivu, funguje i v porostech s malou listovou plochou, které jinak chytnou jen malou část listových aplikací!
2. vstup – AktiFer SuperPhos + Cu (1 l/ha) ve fázi butonizace.
Aplikací dále stimuluje intenzivní růst máku. Fosfor s mědí podporují metabolismus a zároveň zvyšují účinek fungicidní ochrany. Optimalizuje hospodaření s vodou, rostlina se připravuje na období sucha.
+ AktiFer S (1 l/ha) ke každému vstupu
Síra je výborným doplňkem listových aplikací. Z hlediska výživy zlepšuje využití dusíku a tvorbu bílkovin v rostlině. Zároveň systematickým dodáváním síry, mědi a fosforu do listových aplikací přidáváme fungicidní clonu, tím podporujeme v účinnosti fungicidní ochranu.
OCHRANA
Doporučujeme zlepšit účinnost pesticidů díky Akti pH a ostatním listovým hnojivům AktiFer
Situace
Vzhledem k omezování účinných látek a blížícím se insekticidním aplikacím v řepkách myslete i na účinnost aplikací. Víme že na účinnost chemické ochrany má vliv mnoho faktorů jako teplota, sluneční svit, obsah smáčedel aj. Zásadní je i pH vody se kterou chemii mícháme v postřikovači. Při vyšším pH se chemie rychle rozkládá a má nižší účinnost, proto je dobré vodu změřit a v případě potřeby okyselovat. Zvláštní pozor si musíme dávat i na mixy s borem, který je velice zásaditý (pH 10-12). Pro tento účel využijeme podle pH 50-150 ml/ha Akti pH, které vodu okyselí a výrazně prodlouží jeho účinnost. Zároveň všechna hnojiva AktiFer mají pH pod 7, aby při smíchání s chemií problém opět nezhoršovaly. Naopak díky vysokému obsahu smáčedel účinnost ještě zvyšují a systematickým zařazováním fosforu, mědi a síry přidáváme i solidní fungistatický efekt všem aplikacím.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

BA Tomáš Dolejš, jednatel

Vybíráme pro vás

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem

AktiFer Micro

Vysoce koncentrované mikroelementární suspenzní listové hnojivo + S a Mg

AktiFer Macro Extra

Sofistikované suspenzní listové hnojivo pro generativní fáze růstu

AktiFer S

tekuté listové hnojivo pro rychlé dodání síry

Akti pH

Úprava pH postřikové jíchy s barevnou změnou
Doporučujeme Sekce Reportéra