BioAktiv CZ
Z tisku

Listy cukrovarnické a řepařské č. 136/2020: Racionální přístup k výživě a ochraně cukrovky

2. 3. 2020, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Společnost BioAktiv CZ se v Česku již od roku 2011 zaměřuje na sledování nejnovějších trendů a inovativních technologií v zemědělství a jejich uplatnění v praxi. Hlavním cílem našeho portfolia je optimalizace ekonomiky zemědělské prvovýroby. To, že jdeme správnou cestou, dokazují stovky referencí od spokojených zákazníků a více než 600 stávajících zákazníků po celé České republice.

Jak racionalizovat základní výživu

U cukrové řepy se zaměřujeme hlavně na výživu a začínáme při tom absolutním základem, vápněním. Bez péče o pH půdy bohužel nelze dnes dělat racionální výživu. Optimální pH půdy je důležité jak pro výživu, tak i pro rostliny samotné. Řepa je sama o sobě velmi náročná na pH stanoviště, optimum má kolem 6,8–7,3. Pokud je pH nižší, je stanoviště pro cukrovou řepu nepřirozené a je o to náročnější ji zde pěstovat. Problém pH je potřeba řešit systematicky, pravidelným vápněním. Zde doporučujeme tříletý systém vápnění AktiCalc, ve variantách 200–500 kg/ha–1 granulovaného vápence AktiCalc IV. Generation, pravidelně na vybrané pozemky. Pokud ale vychází cukrová řepa na problematické pozemky, můžeme řešit pH i akutně dávkami min. 500 kg/ha–1 po setí. Díky rychlosti účinku pH upravíme v řádů měsíců a zároveň dodáme i velké množství Ca jako živiny na kterou je cukrová řepa velice náročná. Dále díky využití granulátu upravujeme pH i v horní vrstvě půdy, čímž zlepšujeme vzcházení i celkový příjem živin během vegetace.

Pokud máme pH v pořádku, teprve poté se můžeme věnovat základnímu hnojení. Cukrová řepa je náročná na odběr živin, organické hnojení i správnou strukturu půdy. Proto je po základním přihnojení ideální aplikace podpůrného přípravku PlantAktiv pro rostliny s prvním postřikem. Ten nastartuje mineralizačně nitrifikační procesy a tím intenzivní uvolňování živin z minerálních hnojiv a zároveň podpoří i zakořenění. Dosáhneme tak lepšího využití živin i rychlejšího startu. Porosty mají díky tomu i lepší odolnost k přísuškům v pozdější fázi vegetace. Obrovskou výhodou je možnost aplikace s herbicidem, tedy v prvních fázích růstu v termínech T2–T3. Zároveň je díky zmiňovaným vlastnostem jedním z ideálních prostředků jak krotit náklady a dosahovat lepší ekonomiky. Účinnost tohoto zásahu je dlouhodobě vyhodnocována v přesných pokusech Selgen, a. s., ČZU, Mendelovy univerzity nebo např. v pokusech na zkušební stanici v Nechanicích, kde běží již tříletý pokus v cukrovce. Výsledky jasně ukazují, že se tento zásah vyplácí v lepších i horších letech, proto je absolutním základem našich agrotechnik.

Doporučení pro listovou výživu

V další fázi vegetace se zaměřujeme na listové aplikace chemie a listových hnojiv. Kapalná listová hnojiva jsou součástí intenzivní technologie pěstování a cílené optimalizace tvorby výnosu cukrové řepy. Aplikaci listových hnojiv je vhodné kombinovat s insekticidy, šetří to čas i peníze. Z toho vycházíme již při výrobě našich hnojiv, která vhodně podporují v účinnosti pesticidy v mixu díky velkému množství adjuvantů a smáčedel nebo cíleně nižšímu pH.

Konkrétně je vhodné začít listové aplikace zmíněným 1 kg/ha PlantAktivem pro rostliny s herbicidem v T2 pro zpřístupnění dusíku a fosforu z minerálních hnojiv a stimulaci růstu. V další aplikaci přidáme k fungicidu AktiFer Macro Extra v dávce 2 l/ha. Aplikace dodá rostlině komplex NPK, potřebnou energii pro optimální vývoj a intenzivní růst, pomůže ji s příjmem živin a chrání listovou plochu proti zasychání v případě přisušků. Celkově rostlinu udržíme a podpoříme v intenzivním růstu. 

Poslední aplikace je AktiFer SuperPhos+Cu 1 l/ha s 2. fungicidem. Zde dodáváme hlavně fosfor, který je základem přenosu energie v rostlině. V pozdější fázi vegetace má být uhrazena vzrůstající potřeba energie na tvorbu a transport sacharózy, takže je dostatek fosforu klíčový pro kvalitu. Zároveň díky vysokému obsahu PK působí dobře na udržení vitálního chrástu a přídavek mědi dává hnojivu i solidní fungicidní efekt, takže podporuje fungicidní aplikaci. Aplikace SuperPhosu+Cu vykazují i pozitivní vliv na zvládání přísušku a vyšších teplot a to nejen u cukrovek! 

V případě nespokojenosti s účinností pesticidů je ještě vhodné okyselit vodu před smícháním chemie  pomocí Akti pH, fosforečného hnojiva s velmi nízkým pH. Výrazně tak prodloužíme účinnost většiny pesticidů. 

Ve zkratce se v jarní fázi věnujeme hlavně synergickým aplikacím pro maximální zefektivnění minerální i listové výživy a vícestrannou podporu účinnosti pesticidní ochrany s využitím některých principů integrované ochrany. To vše s cílem zvýšení a stabilizace výnosu, snížení nákladů na ochranu i výživu díky jejímu zefektivnění a celkovému zvýšení ziskovosti produkce. Pro více informací je ideální kontaktovat jednoho z našich odborných poradců, který pro vás vypracuje řešení na míru na základě vašich potřeb a systému hospodaření.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer