BioAktiv CZ
Firma

Selská revue č. 6/2019: Den zemědělce s BioAktiv CZ

24. 10. 2019, Ing. Martin Bohuněk

V září proběhla v Kámeni celostátní výstava Den zemědělce a byl u toho i BioAktiv CZ. Součástí naší výstavy byla i zajímavá vystoupení odborníků (Ing. Karel Říha a Ing. Ladislav Černý, PhD.), kteří se věnovali moderním poznatkům v rostlinné výrobě a jejich využití v praxi. Během debat patřily mezi hlavní témata zajímavé novinky ve výživě rostlin s důrazem na řešení aktuálních problémů v prvovýrobě. Zároveň se řešily i body, na kterých BioAktiv CZ staví nové produkty a bez kterých se neobejdou moderní listová hnojiva.

Velice zajímavé je například potenciální využití různých forem fosforu. Příkladem je fosfidová forma fosforu, která je schopna se pohybovat proti asimilačnímu toku a dobře funguje proti houbovým chorobám jako foma, verticilium, fuzariozy a další. Při spojení fosfidu s prochlorazem či tebukobnazolem u nich můžeme dosáhnout až 5x vyšší účinnosti. Velkou výhodou fosforu ve formě fosfidu je i rychlá přijatelnost (10-18 hodin) proti běžné přijatelnosti v řádu dnů.

Diskuze proběhla také o účincích aminokyselin prolin a hydroxyprolin jejichž hlavní přínos je v optimalizaci hospodaření s vodou a vyšší odolnosti proti stresu. Základní problém je v tom, že obecně rostliny spotřebovávají největší množství vody ráno a během dne jejich výkon klesá, čímž se snižuje účinnost celého procesu výroby. Naopak při vyšším obsahu prolinu v rostlině začíná spotřeba vody na cca 70 % a tento výkon si udržuje po celý den, hospodaří tak s vodou daleko efektivněji, je produktivní po větší část dne a lépe se vyrovnává s nedostatkem vláhy.

Rok 2019

Tato témata vychází z výzkumu a BioAktiv CZ se jim věnuje i díky razantnímu rozšiřování portfolia v roce 2019 a plánů na roky další. V jistém slova smyslu byl tento rok pro nás přelomový, protože po letech stabilizace portfolia a v posledních dvou letech pozvolném a opatrném rozšiřování jsme v letošním roce zahájili velkou expanzi hlavně v listových hnojivech s řadou AktiFer. Po letošním roce můžeme říci, že k PlantAktivu pro rostliny, granulovanému vápenci AktiCalc či Akti pH, které jsou dnes jedničkami ve svých segmentech, jsme velice úspěšně rozšířili naše portfolio produktů, tak abychom uspokojili maximum potřeb našich zákazníků v měnících se podmínkách ekonomických i klimatických.

To se odrazilo i v praxi, kde jsme dosáhli mnoha výborných výsledků. Dlouhodobě spolupracujeme s odbornými institucemi jako jsou Česká zemědělská univerzita v Praze, Selgen, Mendelova univerzita, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, AgroEko Žamberk či SPZO, kde dosahujeme každoročně výrazných ekonomických přínosů. Naše agrotechniky jsou zde podrobovány mnoha pokusům a stabilně dosahují výborných výsledků, které poté přenášíme do praxe u našich zákazníků. O tom vypovídá několik set referencí získaných každý rok na naše produkty právě od vás, našich zákazníků. Což je pro nás největší motivace i závazek do budoucna.

Aktuální doporučení

Aktuálně je možné doporučit vápnění pomocí AktiCalc IV. generace, protože základem všeho je kvalitní a efektivní základní výživa. Začít proto musíme už u pH půdy, bez kterého je jakákoliv výživa, hlavně ta fosforem, neefektivní. Pro rychlou a snadnou optimalizaci je možné do vzešlých porostů aplikovat 300-700 kg/ha granulovaného vápence AktiCalc. Jde o vysoce kvalitní a snadno aplikovatelný granulovaný vápenec s rychlým účinkem.

Důležité je věnovat se i travním porostům, hlavně v kontextu posledních dvou sezón. Louky a pastviny zaujímají v ČR téměř 25 % zemědělské půdy a jejich kvalitu z velké části určuje intenzita hospodaření, tedy i poptávka po krmení. Bohužel kvůli nižšímu tlaku na produkci z TTP a snížené péči o ně v minulých letech jsou travní porosty náchylnější na výkyvy počasí. To se projevilo v posledních dvou sušších letech, kdy díky malým výnosům a stabilní poptávce u nás i sousedních státech byl krmení nedostatek a výrazně rostla jeho cena.

Přitom stejně jako u jiných hospodářských plodin je jedním ze snadných kroků ke stabilizaci výnosu travních porostů nebo vojtěšek korekce pH. Nízké pH je u luk častějším problémem než u orné půdy a vápnění je proto ideálně prvním krokem při optimalizaci výnosu. Zásadní vliv má pH půdy i na kvalitu píce. Kvalitní druhy píce mají celkem striktní nároky na pH a zároveň pro půdu a udržení humusu je zásadní udržení pH nad 5. Zásadní výhoda AktiCalc IV. Generation při aplikaci na louky a pastviny je možnost aplikace vlastním rozmetadlem, rychlé zvýšení pH a tedy i zvýšení výnosu již v aktuální sezoně a možnost aplikace na povrch bez zapravení.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, produktový manažer

Vybíráme pro vás

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

AktiCalc

Granulovaný vápenec

Akti pH

Úprava pH postřikové jíchy s barevnou změnou

Akti pH CF

Úprava pH postřikové jíchy
Doporučujeme
Doporučení

Jaro 2021 na našich polích

3. 3. 2021
Sekce Reportéra