BioAktiv CZ
Firma

Selská revue č. 6/2019: Den zemědělce s BioAktiv CZ

24. 10. 2019, Ing. Martin Bohuněk, MBA

V září proběhla v Kámeni celostátní výstava Den zemědělce a byl u toho i BioAktiv CZ. Součástí naší výstavy byla i zajímavá vystoupení odborníků (Ing. Karel Říha a Ing. Ladislav Černý, PhD.), kteří se věnovali moderním poznatkům v rostlinné výrobě a jejich využití v praxi. Během debat patřily mezi hlavní témata zajímavé novinky ve výživě rostlin s důrazem na řešení aktuálních problémů v prvovýrobě. Zároveň se řešily i body, na kterých BioAktiv CZ staví nové produkty a bez kterých se neobejdou moderní listová hnojiva.

Velice zajímavé je například potenciální využití různých forem fosforu. Příkladem je fosfidová forma fosforu, která je schopna se pohybovat proti asimilačnímu toku a dobře funguje proti houbovým chorobám jako foma, verticilium, fuzariozy a další. Při spojení fosfidu s prochlorazem či tebukobnazolem u nich můžeme dosáhnout až 5x vyšší účinnosti. Velkou výhodou fosforu ve formě fosfidu je i rychlá přijatelnost (10-18 hodin) proti běžné přijatelnosti v řádu dnů.

Diskuze proběhla také o účincích aminokyselin prolin a hydroxyprolin jejichž hlavní přínos je v optimalizaci hospodaření s vodou a vyšší odolnosti proti stresu. Základní problém je v tom, že obecně rostliny spotřebovávají největší množství vody ráno a během dne jejich výkon klesá, čímž se snižuje účinnost celého procesu výroby. Naopak při vyšším obsahu prolinu v rostlině začíná spotřeba vody na cca 70 % a tento výkon si udržuje po celý den, hospodaří tak s vodou daleko efektivněji, je produktivní po větší část dne a lépe se vyrovnává s nedostatkem vláhy.

Rok 2019

Tato témata vychází z výzkumu a BioAktiv CZ se jim věnuje i díky razantnímu rozšiřování portfolia v roce 2019 a plánů na roky další. V jistém slova smyslu byl tento rok pro nás přelomový, protože po letech stabilizace portfolia a v posledních dvou letech pozvolném a opatrném rozšiřování jsme v letošním roce zahájili velkou expanzi hlavně v listových hnojivech s řadou AktiFer. Po letošním roce můžeme říci, že k PlantAktivu pro rostliny, granulovanému vápenci AktiCalc či Akti pH, které jsou dnes jedničkami ve svých segmentech, jsme velice úspěšně rozšířili naše portfolio produktů, tak abychom uspokojili maximum potřeb našich zákazníků v měnících se podmínkách ekonomických i klimatických.

To se odrazilo i v praxi, kde jsme dosáhli mnoha výborných výsledků. Dlouhodobě spolupracujeme s odbornými institucemi jako jsou Česká zemědělská univerzita v Praze, Selgen, Mendelova univerzita, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, AgroEko Žamberk či SPZO, kde dosahujeme každoročně výrazných ekonomických přínosů. Naše agrotechniky jsou zde podrobovány mnoha pokusům a stabilně dosahují výborných výsledků, které poté přenášíme do praxe u našich zákazníků. O tom vypovídá několik set referencí získaných každý rok na naše produkty právě od vás, našich zákazníků. Což je pro nás největší motivace i závazek do budoucna.

Aktuální doporučení

Aktuálně je možné doporučit vápnění pomocí AktiCalc IV. generace, protože základem všeho je kvalitní a efektivní základní výživa. Začít proto musíme už u pH půdy, bez kterého je jakákoliv výživa, hlavně ta fosforem, neefektivní. Pro rychlou a snadnou optimalizaci je možné do vzešlých porostů aplikovat 300-700 kg/ha granulovaného vápence AktiCalc. Jde o vysoce kvalitní a snadno aplikovatelný granulovaný vápenec s rychlým účinkem.

Důležité je věnovat se i travním porostům, hlavně v kontextu posledních dvou sezón. Louky a pastviny zaujímají v ČR téměř 25 % zemědělské půdy a jejich kvalitu z velké části určuje intenzita hospodaření, tedy i poptávka po krmení. Bohužel kvůli nižšímu tlaku na produkci z TTP a snížené péči o ně v minulých letech jsou travní porosty náchylnější na výkyvy počasí. To se projevilo v posledních dvou sušších letech, kdy díky malým výnosům a stabilní poptávce u nás i sousedních státech byl krmení nedostatek a výrazně rostla jeho cena.

Přitom stejně jako u jiných hospodářských plodin je jedním ze snadných kroků ke stabilizaci výnosu travních porostů nebo vojtěšek korekce pH. Nízké pH je u luk častějším problémem než u orné půdy a vápnění je proto ideálně prvním krokem při optimalizaci výnosu. Zásadní vliv má pH půdy i na kvalitu píce. Kvalitní druhy píce mají celkem striktní nároky na pH a zároveň pro půdu a udržení humusu je zásadní udržení pH nad 5. Zásadní výhoda AktiCalc IV. Generation při aplikaci na louky a pastviny je možnost aplikace vlastním rozmetadlem, rychlé zvýšení pH a tedy i zvýšení výnosu již v aktuální sezoně a možnost aplikace na povrch bez zapravení.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer