BioAktiv CZ
Z tisku

Zemědělec č. 10/2019: Pro snadné a efektivní vápnění

4. 3. 2019, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Současný stav pH půdy je v rámci zemědělství v České republice nedostačující. Většina půd spadá do kategorie slabě kyselé nebo kyselé. K tomuto stavu došlo zejména razantním snížením vápnění v 90. letech cca o 90 % proti původnímu stavu. Vápník je přitom důležitý pro lepší využitelnost živin či tvorbu struktury půdy a jeho nedostatek způsobuje i poruchy růstu a vývoje kořenového systému.

Proč granulovaný vápenec?

Zvýšení obsahu vápníku v půdě je zásadní pro správný růst a vývoj rostliny a pro dobrý zdravotní stav půdy. Ovlivňuje dostupnost dalších živin pro rostliny, zejména zvyšuje přijatelnost fosforu. Vápnění dále zlepšuje půdní strukturu, fyzikální vlastnosti půdy, zakořenění rostlin a biologickou aktivitu půdy. Podporuje tvorbu humusu a biologickou fixaci dusíku hlízkovými bakteriemi. Zároveň je vápnění nepostradatelnou součástí péče o rostliny, protože způsobuje snížení přijatelnosti toxických prvků rostlinou (kadmia, hliníku a dalších). Výhodou kvalitních granulátů je vysoký obsah vápníku, vysoká reaktivita a rychlost účinku s optimalizací pH již v prvním roce po aplikaci. Stačí tedy výrazně nižší dávky, které je možné v optimálním termínu aplikovat běžnými rozmetadly s nižší náchylností na povětrnostní podmínky a úlet. Inovativní vápenec AktiCalc IV. Generation s 98 % granulovaného křídového vápence se 100% reaktivitou splňuje tyto parametry bezezbytku. Zároveň neobsahuje příměsi lepidel ani slinovadla, proto se velmi dobře rozpouští a je vhodný i pro ekologické zemědělství (certifikát KEZ).

Zvýšení výnosu a efektivnější výživa

Díky reaktivnosti, snadné aplikaci a rychlosti účinku je granulovaný vápenec AktiCalc IV. Generation optimální variantou, jak rychle a snadno upravit půdní podmínky a tím ovlivnit pozitivně výnos a kvalitu produkce. Aplikace pomocí vlastní techniky navíc přináší větší možnosti a časovou variabilitu. Z hlediska výživy je úprava pH a vápenaté hnojení základ. Teprve poté je možné investovat do dusíkatých a NPK hnojiv tak, aby tyto investice měly žádaný efekt.

Při pravidelném používání granulovaného vápence AktiCalc IV. Generation se 100% reaktivitou a 98% obsahem CaCO3 dokážete docílit nejen udržení, ale také zvýšení pH půdy na požadovanou úroveň, a to i v horní části půdního profilu, který je zásadní pro příjem živin rostlinami. Zefektivňuje se tak využití dusíkatých a NPK hnojiv, do kterých jdou z hlediska výživy nejvyšší investice. Zároveň je dosaženo ideálního prostředí pro růst hospodářských plodin. Díky tomu lze dosáhnout lepší rentability a vyšších výnosů.

Doporučené dávkování je od 200 do 1000 kg/ha a aplikace je možná pomocí většiny rozmetadel minerálních hnojiv jak před setím, tak i do vzešlých porostů. Proto je ideální také pro vápnění luk.

Louky a pastviny

Vápnění luk a pastvin je aktuální vzhledem k loňským problémům s produkcí krmiv. Jedním ze snadných kroků ke stabilizaci výnosu travních porostů nebo vojtěšek je korekce pH. Nízké pH je u luk častějším problémem než u orné půdy a vápnění je proto ideálně prvním krokem při optimalizaci výnosu. Zásadní vliv má pH půdy i na kvalitu píce. Kvalitní druhy píce mají celkem striktní nároky na pH a zároveň pro půdu a udržení humusu je zásadní udržení pH nad 5. Zásadní výhoda AktiCalc IV. Generation při aplikaci na louky a pastviny je možnost aplikace vlastním rozmetadlem, rychlé zvýšení pH, a tedy i zvýšení výnosu již v aktuální
sezoně, a možnost aplikace na povrch bez zapravení.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer