BioAktiv CZ
Reference

Přínos hnojiv AktiFer Micro, AktiFer Green a AktiFer Algi při pěstování brambor

Královéhradecký kraj, 121 m n.m.
Brambory

Na farmě nedaleko Varšavy s úrodnou černozemí byl proveden postřik brambor odrůdy Lord přípravky Aktifer Micro, AktiFer Green a Aktifer Algi. Jedná se o oblíbenou, univerzální odrůdu s vysokým hospodářským významem, vhodnou pro pěstování pod krytem pro velmi ranou sklizeň, ale i jako hlavní plodinu.

Výsadba brambor byla provedena v druhé polovině dubna 2020. Použité minerální hnojení činilo 90 kg/ha N, 50 kg/ha P2O5 a 170 kg/ha K2O. Během vegetace byla provedena nezbytná ochrana proti houbovým chorobám (plíseň brambor, alternarióza) a škůdcům (brouk bramborový).

Vzcházení brambor odrůdy Lord bylo rovnoměrné a intenzivní, v souladu s vlastnostmi odrůdy.

Ve fázi intenzivního jarního růstu, před zhutněním řádků, byl proveden postřik hnojivem AktiFer Micro v dávce 1 l/ha (kontrolní plocha ve vztahu k ploše ošetřené hnojivem AktiFer byla plocha 10 arů nacházející se uvnitř plantáže).

Krátce po tomto ošetření, v noci z 20. na 21. května 2020, se vyskytl mráz, který dosahoval až – 3°C. Pokrytí agrotextilií následky této teploty neodstranilo. K poškození rostlin došlo na celé plantáži. Míru poškození můžete vidět na fotografiích níže.

V této situaci bylo nutné podpořit co nejrychleji regeneraci rostlin. Za tímto účelem bylo použito hnojení přes list směsí AktiFer Algi (2 l/ha) a AktiFer Green (2 l/ha). Toto regenerační ošetření bylo opakováno po 8 dnech. Průběh regenerace rostlin brambor ilustrují fotografie níže pořízené mezi 27. květnem a 12. červnem.

Po listovém ošetření (listové hnojení a chemická ochrana) vypadala výsadba velmi dobře. Listy brambor odrůdy Lord byly intenzivně zelené a kvetení bylo rovnoměrné.

Brambory odrůdy Lord byly sklizeny ve dnech 27. a 28. července 2020. Brambory z pozemku, který nebyl ošetřen hnojivy AktiFer, a z přímo sousedícího pozemku, na kterém byla aplikována listová výživa, byly zváženy odděleně. Průměrný výnos brambor odrůdy Lord z osázené plochy byl 40 t/ha. Rozdíl ve výnosu mezi plochou aplikovanou hnojivy AktiFer Micro, AktiFer Algi a AktiFer Green v uvedených dávkách a sousední plochou bez aplikace činil 3,6 t/ha. Aplikace hnojiv AktiFer tedy dokázala navýšit výnos o 9 %.

Související produkty

AktiFer Micro

Vysoce koncentrované mikroelementární suspenzní listové hnojivo + S a Mg

AktiFer Algi

Stimulátor růstu s výtažky z mořských řas

AktiFer Green

Tekuté listové hnojivo s koncentrátem aminokyselin