Project Description

Úprava pH půdy
Při zakládání jarních porostů je dobré začít od základu. Optimální pH půdy je důležité jak pro rostliny
samotné, tak i pro kvalitní výživu rostlin. Ovlivňuje dostupnost dalších živin pro rostliny, zejména
zvyšuje přijatelnost fosforu. Vápnění dále zlepšuje půdní strukturu, fyzikální vlastnosti půdy,
zakořenění rostlin a biologickou aktivitu půdy. Podporuje tvorbu humusu a biologickou fixaci dusíku
hlízkovými bakteriemi. Zároveň je vápnění nepostradatelnou součástí péče o rostliny, protože
způsobuje snížení přijatelnosti toxických prvků rostlinou (kadmia, hliníku a dalších).
Díky reaktivnosti, snadné aplikaci, rychlosti účinku je granulovaný vápenec Polcalc III. Generation
optimální variantou jak rychle a snadno upravit půdní podmínky, a tím pozitivně ovlivnit výnos a
kvalitu produkce. Aplikace pomocí vlastní techniky navíc přináší větší možnosti a časovou variabilitu.
Při pravidelném používání granulovaného vápence Polcalc III. Generation se 100 % reaktivitou a 98%
obsahem CaCO 3 dokážete docílit nejen udržení, ale i zvýšení pH půdy na požadovanou úroveň, a to i
v horní části půdního profilu, který je zásadní pro příjem živin rostlinami. Zefektivňuje se tak využití
dusíkatých a NPK hnojiv, do kterých jdou z hlediska výživy nejvyšší investice. Zároveň je dosaženo
ideálního prostředí pro růst hospodářských plodin. Tímto můžeme dosáhnout lepší rentability a
vyšších výnosů. Doporučené dávkování je od 200 do 600 kg/ha a aplikace je možná pomocí většiny
rozmetadel minerálních hnojiv, jak před setím, tak i do vzešlých porostů. Proto je ideální i pro rychlou
úpravu podmínek pro jarní ječmeny, kukuřice a cukrovou řepu.

Jarní podpora a výživa

Po základním přihnojení je ideální aplikace PlantAktivu pro rostliny s prvním postřikem.
Nastartujeme intenzivní uvolňování živin z minerálních hnojiv a zároveň podpoříme zakořenění.
Jarní ječmeny si po aplikaci velmi rychle vytvoří bohaté kořenové vlášení, začnou lépe odnožovat a
posléze tvořit nadzemní část. Díky dobře založenému kořenu jsou porosty méně náchylné na přísušek
a další stresové faktory. V poslední řadě dosahují lepších výnosů a také kvalitativních parametrů.
Podobných výsledků dosahuje i v cukrové řepě a kukuřicích. Aplikace u obou plodin probíhá v
prvních fázích růstu, u kukuřic společně s herbicidní ochranou, v cukrové řepě v termínech T2-T3.
V této části vegetace, u cukrové řepy až po zapojení porostu, je ideální využít i naše speciální listové
PK a Cu hnojivo SuperPhos + Cu. Hnojivo s biostimulačním účinkem je určené hlavně pro rané fáze
růstu. Přínosem aplikace je dodání P a Cu pro lepší využití dusíku a příjem ostatní živin rostlinou.
Dodání fosforu dále podporuje tvorbu kořenového systému. Aplikace zároveň zvyšuje pevnost pletiv,

výkon fotosyntézy a produkci Phytoalexinů, kterými se rostlina přirozeně brání proti chorobám a
škůdcům.
Efektivní listová výživa
Během dalších fází růstu je zásadní správně zvolená a načasovaná výživa. Proto je nutné pečlivě
vybírat listová hnojiva, která dokáží efektivně dodat rostlině potřebné živiny v citlivou fázi nebo
během výrazného sucha. Zároveň mají i přidanou hodnotu, například listovou stimulaci, či podporu
účinnosti pesticidních aplikací. Revoluční řada hnojiv AktiFer se vyznačuje vysokou koncentrací, a
hlavně využitelností živin. Je tomu tak zejména díky optimálnímu množství adjuvantů a smáčedel,
chelataci živin, nanočásticím a přesně zvolenému množství mikroelementů. Zároveň se jedná o jediná
hnojiva v Evropě s růstovým hormonem EPIN pro zvýšení výkonnosti rostlin (stimulace růstu,
obranyschopnost a příjem živin). Vlastnostmi, kterými se listová hnojiva AktiFer vyznačují jsou
vhodná pro efektivní foliární výživu (široká škála makro i mikroelementů, síra, fosfor a měď) a
zároveň podporují účinnost a prostupnost pesticidů se kterými jsou aplikovány.
Pro optimalizaci základní výživy doplňujeme AktiFer Micro a Macro. AktiFer Macro slouží pro
dodání NPK v počátcích růstu pro optimální vývoj rostlin nebo v případě omezeného příjmu z půdy v
období sucha. Vyšší obsah P a K podporuje také rozvoj kořene. AktiFer Micro je naopak vhodný pro
preventivní i akutní dodání mikroelementů. Hlavní výhodou pro rostliny je, dodání všech mikroprvků
v optimálním poměru, nehrozí tedy snižování výnosu nedostatkem jednoho z nich (Liebigův zákon
minima). AktiFer Micro má zásadní vliv na příjem ostatních živin, kvalitu výnosu i hospodaření s
vodou.
V případě plodin s vyšším odběrem síry, je možné volit mimo často nedostatečné dodání síry přes
půdu, také listovou aplikaci v době největší potřeby. Největším významem síry je využití dusíku v
rostlině, tvorbu bílkovin v potravinářských pšenicích a olejnatost u řepky. Pro rychlé dodání síry v
případě nedostatku nebo pro navýšení N-látek a olejnatosti v pozdní fázi vegetace, doporučujeme
aplikaci AktiFer S se sírou, dusíkem a mikroelementy. Pro efektivní a pozvolné dodání síry je
vhodný AktiFer Element S-800, s elementární sírou. Ta před příjmem prochází na listech oxidací a
tím má celkově vysokou vstřebatelnost (nad 75 %). Zároveň má delší perzistenci a na rostlinách
působí fungistaticky.
Dalším, velmi často diskutovaným tématem, je úprava pH postřikové jíchy. U každé pesticidní
ochrany, vzhledem k vysokým investicím a riziku ztrát na výnosech, je zásadní její účinnost a správná
aplikace. Pro optimální účinnost je vhodná mimo jiné úprava pH postřikové jíchy, kde využijeme
hnojivo s cíleně nízkým pH, například Akti pH s dusíkem, fosforem a pH 0,5. Samotná úprava je
snadná, investice jsou minimální a dopad na účinnost používaných přípravků je velice výrazný.
Zemědělská praxe našich spokojených zákazníků dokazuje, že produkty společnosti BioAktiv CZ
mají stabilní rentabilitu, což potvrzují stovky tisíc aplikovaných hektarů ročně a dlouholeté pokusy
Spolku pro ječmen a slad, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České zemědělské univerzity
v Praze, společnosti Selgen a.s. a mnoha pokusných stanic po celé ČR.