BioAktiv CZ
Reference

Aplikace PlantAktivu v nevyrovnaných řepkách po přívalových srážkách na Farmě Klvaňa

Olomoucký kraj, 340 m n.m.
Řepka

Zakládání porostu řepky v letošním roce představovalo poměrně složitou disciplínu. Rychlý sled podzimních prací, nevyrovnané vzcházení a tlak škůdců – to vše nám komplikovalo práci. Seli jsme jsme 22. 8. na plochy po pšenici. Po zasetí byl aplikován herbicid. Začátkem září jsme byli postiženi přívalovou srážkou, kdy napršelo 40 mm za hodinu. Hospodaříme spíše na těžších půdách s tendencí k tvorbě škraloupu. Stalo se přesně to, čeho jsme se obávali. Částečně vyvscházená řepka byla ubitá prudkým deštěm a utvořil se škraloup. Fáze rostlin byla od nevzešlých až po rostliny s párem prvních listů. Na základě zkušeností z minulé sezony bylo rozhodnuto, že společně s graminicidem na mohutně vzcházející výdrol aplikujeme PlantAktiv. V loňském roce nám pomohl a viditelně porosty zareagovaly. Působí přes půdu, proto šel do takto nevyrovnaných ploch s malou listovou plochou jako primární stimulace. Po aplikaci se porosty do jisté míry srovnaly a byly regulovány. PlantAktiv využíváme pro zlepšení příjmu živin a rozkladu posklizňových zbytků.

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu