BioAktiv CZ
Reference

Razantní nárůst váhy kukuřice po aplikaci PlantAktivu pro rostliny na Farmě Tichý

Královéhradecký kraj, 292 m n.m.
Kukuřice

Jsme farma obhospodařující 700 ha zemědělské půdy. Máme klasickou rostlinnou výrobu, taktéž i živočišnou zaměřenou na chov skotu s produkcí mléka. Klíčový je pro nás stabilní výnos krmných plodin pro vlastní potřebu. Jako nově působící agronom jsem slyšel od okolních podniků pozitivní reference na PlantAktiv pro rostliny. Po dohodě s vedením a odbornou poradkyní firmy BioAktiv CZ jsme naplánovali, jak efektivně vyhodnotit vliv PlantAktivu na našich polích. Aplikovali jsme do kukuřice na dvě různá pole s vynechávkou pro kontrolu. Již po aplikaci jsem pozoroval změny v porostu a při společné kontrole s odbornou poradkyní se vliv podpůrného přípravku jasně potvrdil.

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu