Project Description

Jarní podpora a regenerace
Hlavním cílem v ozimých porostech pšenic a řepek je dodat dostatečné množství živin, hlavně dusíku,
v optimální termín pro intenzivní regeneraci. V tuto fázi je ideální aplikace PlantAktivu pro
intenzivnější a rychlejší uvolnění dobře přijatelných forem živin z minerálních a organických hnojiv.
Tím dosáhneme vyššího procenta využití NPK z aplikovaných hnojiv. Rostliny zároveň na aplikaci
reagují lepší tvorbou kořenového systému, což zlepšuje příjem vody a živin a podporuje odnožování.
PlantAktiv je tak ideální pro maximální využití potenciálu porostů a kvalitních odrůd, případně do
intenzivních agrotechnik.
V jarních plodinách, všeobecně díky optimalizaci výživy zlepšuje start a ekonomiku, potažmo výnos.
V jarních ječmenech PlantAktiv díky zpřístupnění NPK a podpoře zakořenění zlepšuje start porostu,
hlavně rychlost růstu nadzemní hmoty a odnožování. Díky tomu jsou porosty méně náchylné na
přísušek a dosahují vyššího výnosu. Zároveň je aplikace velice jednoduchá, ideálně společně s
herbicidem od počátku do konce odnožování, což šetří čas i náklady. Skvělých výsledků dosahuje i v
cukrové řepě a kukuřicích. Aplikace probíhá u kukuřic společně s herbicidní ochranou, v řepě v
termínech T2-T3 . V praxi dosahuje PlantAktiv stabilní rentability, což potvrzují stovky tisíc
aplikovaných hektarů ročně, kde je PlantAktiv součástí standardní agrotechniky, 5ti leté pokusy v
jarních ječmenech společnost Selgen a.s. a Spolku pro ječmen nebo dlouhodobé výsledky Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích, které dokazují stabilní navýšení výnosu u kukuřic v jednotlivých
ročnících mezi 7-11%. Zároveň je jeho použití agronomicky snadné, lze ho snadno míchat v tank
mixu se všemi pesticidy, včetně herbicidů, i většinou listových hnojiv. To přináší úsporu času i
starostí.

Efektivní listová výživa
V další fázi porostů je zásadní i jejich ochrana a výživa. Přirozeně mají vyšší obranyschopnost,
porosty jsou rychlejší a silnější s lepší základní výživou, což podporuje aplikace PlantAktivu při startu
jarní vegetace. Při přímé pesticidní ochraně je zásadní její účinnost a vzhledem k vysokým investicím
do postřiků je důležitá správná volba přípravků i jejich správná aplikace. Pro optimální účinnost je
vhodná mimo jiné úprava pH postřikové jíchy, kde využijeme některé z našich hnojiv s cíleně nízkým
pH, například Akti pH s dusíkem, fosforem a pH 0,5. Samotná úprava je snadná a s minimální
investicí, ale výrazným dopadem na účinnost pesticidů.
V tomto systému je důležitá volba listových hnojiv, která dokážou efektivně dodat rostlině potřebné
živiny v citlivou fázi a případně během výrazného sucha, kdy není rostlina schopna přijímat živiny z
půdy. Naše řada hnojiv AktiFer se vyznačuje vysokou koncentrací a využitelností živin díky
optimálnímu množství adjuvantů, chelataci živin, ideálnímu množství mikroelementů a využití
technologie nanočástic. Zároveň se jedná o jediná hnojiva v Evropě s růstovým hormonem EPIN pro
zvýšení výkonnosti rostlin (stimulace růstu, obranyschopnost a příjem živin). Díky těmto vlastnostem
jsou listová hnojiva AktiFer, vhodná pro efektivní foliární výživu (široká škála makro i
mikroelementů, síra, fosfor a měď) a zároveň podporují v účinnosti pesticidy v tankmixu.
Pro optimalizaci základní výživy doplňujeme AktiFer Micro a Macro. AktiFer Macro slouží pro
dodání NPK v počátcích růstu pro optimální vývoj rostlin nebo v případě omezeného příjmu z půdy v
období sucha. Díky vyššímu obsahu P a K podporuje i rozvoj kořene. AktiFer Micro je naopak
vhodný pro preventivní i akutní dodání mikroelementů. Výhodou je pro rostliny dodání všech
mikroprvků v optimálním poměru, nehrozí tedy snižování výnosu nedostatkem jednoho z nich
(Liebigův zákon minima). Díky složení má AktiFer Micro zásadní vliv na příjem ostatních živin,
kvalitu výnosu i hospodaření s vodou.
V případě plodin s vyšším odběrem síry je možné volit, mimo často nedostatečné dodání síry přes
půdu, i listovou aplikaci v době největší potřeby. Největší význam má síra pro využití dusíku v
rostlině, tvorbu bílkovin v potravinářských pšenicích a olejnatost u řepky. Pro rychlé dodání síry v
případě nedostatku nebo pro navýšení N-látek a olejnatosti v pozdní fázi vegetace, proto
doporučujeme aplikaci AktiFer S se sírou, dusíkem a mikroelementy. Pro efektivní a pozvolné dodání
síry zase AktiFer Element S-800, s elementární sírou. Ta před příjmem prochází na listech oxidací,
má proto celkově vysokou vstřebatelnost (nad 75 %) a dodává S postupně. Zároveň díky delší
perzistenci na rostlinách působí fungistaticky.
Specialitou v našem portfoliu je listové PK a Cu hnojivo SuperPhos + Cu. Hnojivo s biostimulačním
účinkem je určené hlavně pro rané fáze růstu. Přínosem aplikace je kombinace prvků, která cílí na
dodání P a Cu pro lepší utilizaci dusíku rostlinou. Dodání fosforu dále podporuje tvorbu kořenového
systému, který je zásadní v počátcích růstu. Aplikace zároveň zvyšuje pevnost pletiv, výkon
fotosyntézy a produkci Phytoalexinů, kterými se rostlina přirozeně brání proti chorobám a škůdcům.