Project Description

Spokojenost s účinky PlantAktiv pro rostliny
Naše společnost hospodaří na celkové výměře cca 800 ha orné půdy. Odborný poradce
společnosti BioAktiv CZ nás poprvé navštívil v roce 2015. V tomto roce jsme se rozhodli
vyzkoušet produkt PlantAktiv pro rostliny na kukuřici.
Již v prvním roce nás jeho účinky překvapili, aplikovaná kukuřice měla bohatší
kořenové vlášení, byla jednoznačně vitálnější, a dokonce nasazovala dříve palice. Další
kontrola porostů probíhala v roce 2016 na jarní i ozimé pšenici. Při vizuální kontrole se opět
projevil účinek zejména na kořenovém systému a vitalitě rostlin.
PlantAktiv si pomalu ale jistě získával naši důvěru. Při vyhodnocení ozimé pšenice z
pohledu výnosu se dokonce ukázalo, že pozemek s PlantAktivem měl o 0,48 t/ha vyšší výnos
než kontrolní plocha.

Od roku 2017 používáme PlantAktiv pro rostliny pro všechny naše stěžejní plodiny osevního
postupu. Jeho aplikace je jednoduchá, účinky jednoznačně prokazatelné a spolupráce s firmou
BioAktiv CZ funguje výborně.